Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny 2013 v Roztokách

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10.-26.10.2013 skončily asi nejroztříštěnějším výsledkem v historii naší země. Vytvořit stabilní vládu bude velmi obtížné. Tím spíše, že mezi úspěšnými jsou i nové strany s velmi nejasným ideovým zakotvením.

Do Sněmovny se dostalo sedm subjektů: ČSSD (20,46%, 50 poslanců), ANO 2011 (18,65%, 47 poslanců), KSČM (14,91%, 33 poslanců), TOP09 (11,99%, 26 poslanců), ODS (7,72%, 16 poslanců), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (6,88%, 14 poslanců) a KDU-ČSL (6,77%, 14 poslanců). S ohledem na výsledek, vzájemné preference a deklarace jednotlivých stran bude velmi složité sestavit jakoukoliv většinovou vládu. Jako politicky nejschůdnější se z tohoto pohledu jeví koalice ČSSD – ANO – KDU-ČSL, ale v tuto chvíli jde o čirou spekulaci a vyloučit nelze prakticky nic. Konec konců ani další předčasné volby.

12,58% hlasů propadlo – lidé je rozdali stranám, které se do Sněmovny nedostaly. To vůbec není málo.

Volební účast byla 59,48%, což je nepatrně méně než v posledních volbách do Sněnovny v roce 2010, kdy k urnám přišlo 62,6%. Svou roli nejspíše sehrál i prodloužený víkend, což se projevilo v tom, že většina lidí odvolila již v pátek.

Celostátní situaci jsme se věnovali v samostatném komentáři a nepochybně o ní bude ještě napsáno a řečeno hodně. V této analýze bychom se na sněmovní volby podívali především pohledem našeho města.

V následující tabulce je vidět srovnání volebních výsledků za celou republiku, za středočeský kraj, za virtuální územní celek, který nazýváme Praha-venkov (zahrnuje bývalé okresy Praha-západ a Praha-východ, které tvoří prstenec kolem Prahy), potom samotný okres Praha-západ a Roztoky.

 
ČR
Střední Čechy
"Praha-venkov"
Praha-západ
Roztoky
Česká str.sociálně demokrat.
20,46%
18,45%
12,72%
11,85%
12,73%
Strana svobodných občanů
2,47%
2,69%
3,25%
3,27%
3,27%
Česká pirátská strana
2,66%
2,77%
2,95%
2,92%
3,49%
TOP 09
12,00%
14,65%
22,11%
24,05%
29,07%
HLAVU VZHŮRU - volební blok
0,43%
0,59%
0,59%
0,60%
0,25%
Občanská demokratická strana
7,73%
8,86%
11,20%
11,23%
10,05%
Romská demokratická strana
0,01%
0,06%
0,05%
0,05%
0,00%
Klub angažovaných nestraníků
0,01%
 
 
 
 
politické hnutí Změna
0,58%
0,44%
0,44%
0,49%
0,52%
Strana soukromníků ČR
0,26%
0,32%
0,31%
0,29%
0,22%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6,78%
4,06%
4,38%
4,34%
5,94%
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
0,02%
 
 
 
 
Suver.-Strana zdravého rozumu
0,27%
0,36%
0,28%
0,23%
0,12%
Aktiv nezávislých občanů
0,02%
0,07%
0,07%
0,06%
0,07%
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1,51%
1,10%
1,07%
1,09%
0,54%
OBČANÉ 2011
0,01%
 
 
 
 
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
6,89%
6,33%
4,81%
4,54%
3,69%
Dělnic.str.sociální spravedl.
0,86%
0,76%
0,57%
0,51%
0,32%
ANO 2011
18,66%
20,08%
20,86%
20,04%
14,81%
Komunistická str.Čech a Moravy
14,91%
14,42%
9,37%
8,98%
6,88%
LEV 21-Národní socialisté
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,00%
Strana zelených
3,20%
3,70%
4,67%
5,19%
7,60%
Koruna Česká (monarch.strana)
0,18%
0,23%
0,24%
0,22%
0,42%
           
Účast 59,48% 61,47% 66,95% 67,95% 70,33%

Jako ve většině předchozích voleb je vidět už tradiční vychýlení našeho města, okresu a do jisté míry i kraje od celorepublikového průměru. Dříve se říkalo, že v Praze vyhraje volby i Klausova tenisová raketa. Pokud to chápeme jako zdejší výraznou pravicovou výchylku od „normálu“, zdá se, že to platí stále. Jenom se na pravici nyní o hlasy uchází více subjektů.

Volební výsledky sněmovních voleb 2013 v Roztokách

Volební výsledky parlamentních voleb 2013 v Roztokách. Zdroj: Roztoky.com

ČSSD získala v Roztokách 12,73% hlasů, což je v rámci statistické chyby stejné číslo, jako je průměr okresu. Podobné je to s ODS a jejími 10,05%. Možná poněkud paradoxní je výsledek ANO 2011. Ta se prezentuje jako subjekt spíš pravicový, proto by se dala očekávat relativně vyšší podpora. V Roztokách ale získala pouze 14,81%, což je málo nejen ve srovnání s okresem a krajem (tam se výsledky neliší), ale i celorepublikově. Lze uvažovat o tom, že část elektorátu, který volí ANO, podpořil v Roztokách Stranu Zelených, která naopak oproti zbytku okresu i kraje v Roztokách výrazně nadprůměrně uspěla. Podprůměrný výsledek zaznamenal i Úsvit a KSČM. U nich to ale není až tak překvapující. Vynikajícího výsledku se dočkala TOP09. Odchylku od okresu u ní nelze vysvětlit statistickou chybou. Je dost pravděpodobné, že roli sehrála kandidatura starosty Jana Jakoba, která byla i poměrně značně propagována. Ostatně podobně dobrý (ba lepší) výsledek zaznamenal pro svou stranu též na nevolitelném místě kandidující starosta Vladimír Výtiska v Úněticích.

Volební výsledky sněmovních voleb 2013 - celá ČR

Volební výsledky parlamentních voleb 2013 v ČR. Zdroj: Roztoky.com

Neméně zajímavé informace dostaneme srovnáním výsledků z letošních voleb a posledních sněmovních voleb v roce 2013. Srovnání má samozřejmě své meze, neboť nekandiduje stejná množina subjektů jako posledně. Určitý obrázek si ale udělat můžeme.

2013
Hlasy
Procenta
2010
Hlasy
Procenta
Česká str.sociálně demokrat.
514
12,72%
Česká str.sociálně demokrat.
530
12,80%
Strana svobodných občanů
132
3,26%
Strana svobodných občanů
37
0,89%
Česká pirátská strana
141
3,49%
Česká pirátská strana
36
0,86%
TOP 09
1 174
29,06%
TOP 09
1 207
29,15%
HLAVU VZHŮRU - volební blok
10
0,24%
Suverenita-blok J.Bobošíkové
85
2,05%
Občanská demokratická strana
406
10,05%
Občanská demokratická strana
1 181
28,52%
Romská demokratická strana
0
0,00%
 
 
 
politické hnutí Změna
21
0,51%
 
 
 
Strana soukromníků ČR
9
0,22%
 
 
 
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
240
5,94%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
76
1,83%
Suver.-Strana zdravého rozumu
5
0,12%
 
 
 
Aktiv nezávislých občanů
3
0,07%
 
 
 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
22
0,54%
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
123
2,97%
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
149
3,68%
 
 
 
Dělnic.str.sociální spravedl.
13
0,32%
Dělnic.str.sociální spravedl.
21
0,05%
ANO 2011
598
14,80%
 
 
 
Komunistická str.Čech a Moravy
278
6,88%
Komunistická str.Čech a Moravy
240
5,79%
LEV 21-Národní socialisté
0
0,00%
 
 
 
Strana zelených
307
7,60%
Strana zelených
215
5,19%
Koruna Česká (monarch.strana)
17
0,42%
Koruna Česká (monarch.strana)
7
0,16%
 
 
 
OBČANÉ.CZ
9
0,21%
 
 
 
Liberálové.CZ
0
0,00%
 
 
 
Věci veřejné
348
8,40%
 
 
 
Konzervativní strana
3
0,07%
 
 
 
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
2
0,04%
 
 
 
STOP
1
0,02%

Jak je vidět, nejúspěšnější strana TOP09 dosáhla prakticky stejného výsledku jak procentuálně, tak z hlediska odevzdaných hlasů. Podobně lze hovořit o ČSSD a KSČM. Naopak, co se týče největších změn,  jednoznačně klesla podpora ODS. Místo 1181 hlasů obdržela 406. Kam se těch téměř 800 hlasů podělo, lze jen spekulovat, nepochybně část získalo ANO 2011. Zároveň lze ale očekávat, že ANO obdrželo i díl volebních lístků, které posledně šly Věcem veřejným, neboť cílový volič byl dosti podobný. Část hlasů ODS určitě získala Strana svobodných občanů, která je ODS ideově patrně nejbližší a relativně se jí zadařilo i v celorepublikovém srovnání. Podobného výsledku dosáhla v Roztokách i Česká pirátská strana. Signifikantní nárůst zaznamenali Křesťanští demokraté – opět mohl jít částečně na úkor ODS. Naopak výrazně oslabili Zemanovci z původních téměř 3% na sotva měřitelného 0,5% nyní. Lze diskutovat, zda část jejich původní podpory nemohlo získat i hnutí Tomia Okamury.

Zajímavou kuriozitou je výsledek strany LEV21 v Roztokách, kdy se jí nepodařilo obdržet ani jeden hlas. To je historicky poměrně vzácný jev a strana Jiřího Paroubka je tak ve velmi exkluzivním klubu společně se stranou Liberálové.CZ (2010), Česká pravice (2006) a Stranou demokratické levice (1996). O ještě pozoruhodnější situaci jde s přihlédnutím k tomu, že strana měla na kandidátce i jednoho roztockého občana.

V Roztokách v těchto volbách volilo 70,33% (4039 platných hlasů) oproti 73,77% (4140 platných hlasů) v roce 2010, čili v podstatě srovnatelné číslo, každopádně signifikantně nad průměrem okresu, kraje i celé země.

Z Roztockých občanů kandidovali v těchto volbách následující lidé:

  • Petr Havelka (28), 30. pozice na kandidátce Svobodných
  • Jakub Ferus (36), 6. pozice na kandidátce České pirátské strany
  • Jan Jakob (30), 21. pozice na kandidátce TOP09
  • Kateřina Blažková (26), 26. pozice na kandidátce ODS
  • Martin Krajdl (33), 27. pozice na kandidátce KSČM
  • Michaela Růžková (37), 32. pozice na kandidátce KSČM
  • Libor Pařízek (34), 33. pozice na kandidátce LEV21
  • Jitka Vlčková (36), 29. pozice na kandidátce Zelených
  • Ivana Hrušová (37), 32. pozice na kandidátce Zelených
  • Petr Nohel (35), 9. pozice na kandidátce Koruny české

Nikdo z nich ale neuspěl a poslanecký mandát nezískal.

Pokud se podíváme na preferenční hlasy, v Roztokách zabodovalo (tj. získali alespoň 5% v poměru ke hlasům, které celkově inkasovala jejich strana) poměrně velké množství kandidátů:

Strana
Kandidát
Pref. Hlasy
Pořadí
Úsvit
Tomio Okamura
24,83%
1
Koruna
Petr Nohel
23,52%
9
TOP09
Jan Jakob
23,25%
21
Zelení
Václav Láska
14%
1
ODS
Kateřina Blažková
13,30%
26
Zelení
Jitka Vlčková
13,02%
29
TOP09
Miroslav Kalousek
12,86%
1
Koruna
Svatopluk Novotný
11,76%
2
KDU-ČSL
Ivan Gabal
11,66%
1
KSČM
Martin Krajdl
11,51%
27
TOP09
Helena Langšádlová
11,32%
2
TOP09
Vladimír Vytiska
11,15%
32
Změna
Daniela Göttelová
9,52%
2
Změna
Jan Tamáš
9,52%
5
ODS
Jan Skopeček
8,86%
6
TOP09
Petr Holeček
8,68%
6
ODS
Martin Kupka
8,62%
7
ODS
Michael Pánek
7,88%
8
ODS
Petr Bendl
7,14%
1
Piráti
Jakub Ferus
7,09%
6
Svobodní
Karel Zvára
6,81%
1
ODS
Petr Paták
6,65%
24
ČSSD
Stanislav Huml
6,22%
12
Koruna
Jaroslav Konečný
5,88%
1
Koruna
Jaromír Drvota
5,88%
3
Koruna
Eva Krátká
5,88%
5
Koruna
Vít Drnovec
5,88%
12
ČSSD
Jan Hamáček
5,83%
1
TOP09
Věra Kovářová
5,79%
3
KSČM
Dušan Demko
5,75%
11
ODS
Adolf Beznoska
5,66%
2
KDU-ČSL
Miroslav Rovenský
5,41%
2
KSČM
Michaela Růžková
5,39%
32

Ze statistického hlediska má jak patrno největší šance na získání preferenčních hlasů uchazeč, pokud jej strana napíše na přední místo kandidátky, ale zdaleka nejvíce zaboduje v případě, že jde buďto o „celebritu“ (mediálně známou osobnost) či o „našince“, obyvatele města, kde se volí. V kategorii „našinec“ získávají kandidáti nejvíce preferenčních hlasů, ale nejméně jim to pomáhá ke zvolení.

Zajímavé je také srovnání výsledků za jednotlivé volební okrsky. Je ale nutno uvést, že zvlášť u menších stran jde o tak malá čísla, že výsledky nejsou statisticky významné, tudíž je obtížné stavět na nich nějaké zásadnější závěry.

 
1
2
3
4
5
6
7
Česká str.sociálně demokrat.
13,72
10,2
9,82
18,75
14,7
12,52
10,76
Strana svobodných občanů
4,7
3,01
4,27
3,03
1,82
2,93
4,13
Česká pirátská strana
3,52
2,48
2,85
2,5
4,34
5,28
3,8
TOP 09
24,31
31,54
32,64
23,03
29,69
26,22
31,45
HLAVU VZHŮRU - volební blok
0
0,26
0
0,71
0,28
0,39
0
Občanská demokratická strana
7,84
12,43
9,35
13,03
11,76
7,24
6,29
Romská demokratická strana
0
0
0
0
0
0
0
politické hnutí Změna
0
0,13
1,1
0,71
0,7
0,19
0,49
Strana soukromníků ČR
0,39
0,52
0
0,17
0,14
0
0,33
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
8,62
4,45
7,44
6,96
4,48
7,24
4,8
Suver.-Strana zdravého rozumu
0,39
0,26
0
0,17
0
0
0,16
Aktiv nezávislých občanů
0
0
0
0
0,14
0
0,33
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
0
0,26
0,63
0,53
0,42
0,58
1,15
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
3,92
3,4
3,32
4,1
3,92
3,91
3,47
Dělnic.str.sociální spravedl.
0
0,52
0
0,53
0,42
0,19
0,33
ANO 2011
12,54
14,92
14,1
13,57
14,14
16,82
16,55
Komunistická str.Čech a Moravy
10,58
7,72
4,43
6,42
6,72
8,41
6,12
LEV 21-Národní socialisté
0
0
0
0
0
0
0
Strana zelených
7,45
7,46
9,66
5,53
6,02
8,02
9,1
Koruna Česká (monarch.strana)
1,96
0,39
0,31
0,17
0,28
0
0,66

Pro lepší představu je dobré porovnat číslo okrsku s přibližnou mapou.

Mapa volebních okrsků

Zdroj: Kubálek, M. Bubeníček V. (2012) Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica 4, 3, 284-305. ISSN 1803–8220.

Jak vidno, čísla jsou s několika výjimkami poměrně vyrovnaná. Tradiční strany ČSSD a ODS mají výrazně vyšší podporu v okrsku 4 (Horní Roztoky od Masarykovy ulice nahoru). Naopak preference TOP09 či Zelených je zde signifikantně slabší. KSČM má zásadní podporu v dolních Roztokách, naopak minimálně boduje v Solníkách. Další výkyvy jsou méně zřetelné. Tyto údaje jsou ale opravdu pouze pro zajímavost. Vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku na nich lze obtížně více stavět.

Celkově volby v Roztokách potvrdily dlouhodobé trendy. Roztoky jsou stejně jako celá naše oblast trvale výrazně vychýlené doprava a nelze čekat, že se na tom brzy něco změní. Spíše bude docházet k přeskupování sil mezi jednotlivými kandidujícími subjekty. V těchto volbách TOP09 a ČSSD v Roztokách potvrdily své výsledky, výrazně v souladu s celostátní situací tratila ODS. Výsledek voleb v celé zemi je ale toho druhu, že se nad podobnou analýzou u dalších sněmovních voleb můžeme setkat dříve než si myslíme.

Tomáš Šalamon

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Dušan Demko poté co prasklo,

Dušan Demko poté co prasklo, že je z jiných Roztok, přišel i o těch více než 5% preferenčních hlasů ?

A ze kterých Roztok je

A ze kterých Roztok je Kateřina Blažková z ODS ?

Dobrý den, jen pro pořádek

Dobrý den, jen pro pořádek doplním, že slečna Blažková není členkou místního sdružení ODS Roztoky, jen se k nám přestěhovala. Nominaci měla z Prahy východ.

Roman Jandík

Tak. Vše zkontrolováno,

Tak. Vše zkontrolováno, opraveno, nyní by to mělo být OK. Bohužel, v oficiálních zdrojích ze staťáku, ze kterého se čerpá většina dat, Roztoky nerozlišují: "u Prahy", u Křivoklátu, vsjo róvno. Ale to nás samozřejmě neomlouvá. Kateřina Blažková je rovněž z těch našich Roztok. Nějak nám z toho vypadla, za což se jí tímto omlouvám. Pak mi tady bude někdo vykládat, že tenhle web straní ODS... :-)

Když pořádek, tak pořádek.

Když pořádek, tak pořádek. Kdo koho nominoval zůstane voličům utajeno. Uvádí se jen bydliště. Když se tedy již zjistilo, že je Kačka ( https://www.facebook.com/pages/Ka%C4%8Dka-Bla%C5%BEkov%C3%A1/21470353198... ) naše, neměla by být v tabulce v tomto článku také tučně? Nebo ji zatučníte teprve tehdy, až bude také vaše či jejich ? (to podle úhlu pohledu).

Já už nevím, čí jsem, pane

Já už nevím, čí jsem, pane x.y.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic
Toto díloAnalýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny 2013 v Roztokách – jehož autorem je Tomáš Šalamon, je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic.