Analýza výsledků voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2012

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje, které proběhly 12.-13.10.2012 přinesly velmi zajímavé výsledky. Nejenže jsou rozdány karty na další čtyři roky pro krajské vládnutí, ale určité poselství dost možná míří i na naši komunální úroveň.

Do Zastupitelstva Středočeského kraje se probojovaly čtyři strany. Vítězství patří ČSSD s 21,8% (20 mandátů), následované těsně KSČM s 20,6% (19 mandátů). Třetí místo obsadila ODS s 18,3% (16 mandátů) a na čtvrtém místě se umístila TOP09 s 11,7% (10 mandátů). Nejenže žádná jiná strana 5% hranici nepokořila, ale dokonce se jí ani nepřiblížila. 3% těsně překonalo Sdružení nestraníků, koalice KDU-ČSL, SNK a nezávislých a možná trochu překvapivě i Česká pirátská strana (výsledky těchto subjektů se liší spíše v desítkách hlasů než ve stovkách). Lze očekávat, že koalici tedy opět utvoří ČSSD s KSČM s pohodlnou většinou 39 hlasů v 65 členném zastupitelstvu.

subjekt % mandáty
"Sdružení nestraníků" 3,17  
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1,55  
Strana soukromníků ČR 0,45  
SUVERENITA - blok JB, SZR 1,51  
Nár.socialisté-levice 21.stol. 0,25  
TOP 09 a Starostové pro STČ 11,71 10
Věci veřejné 0,63  
ZMĚNA 2012 0,75  
Komunistická str.Čech a Moravy 20,57 19
Strana zelených 2,59  
Středočeši2012.cz 0,8  
Česká str.sociálně demokrat. 21,79 20
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 3,07  
Občanská demokratická strana 18,32 16
Strana svobodných občanů 2,35  
Hn.na podporu dobrovol.hasičů 1,64  
Dělnic.str.sociální spravedl. 0,98  
Komunistická str.Českosloven. 0,81  
"UNP-STŘEDOČEŠI 2012" 1,42  
SPO ZEMANOVCI - Češi 2,49  
Česká pirátská strana 3,03  

Úplné výsledky krajských voleb.

Nelze nezmínit, že na kandidátce KSČM se do krajského zastupitelstva probojoval i Martin Krajdl z Roztok a stal se tak historicky prvním občanem našeho města v "krajském parlamentu" za 12 let existence této instituce. Z pozic náhradníků by se tam v průběhu volebního období mohli z roztočáků podívat ještě pánové Jandík, Jakob a Šefr, ale jde o šanci opravdu spíše hypotetickou.

Výsledky krajských voleb 2012

Graf výsledků krajských voleb 2012

Srovnání letošních výsledků voleb s volbami před 4 lety je složité, protože většina současných kandidujících politických subjektů se minulých voleb nezúčastnila. Je vidět úspěch KSČM. Jako jediná ze zvolených stran zaznamenala lepší výsledek jak procentuálně, tak co do počtu hlasů a to bezmála o třetinu. Na druhou stranu, v součtu ČSSD + KSČM společně čtvrtinu hlasů ztratily. Interpretace se nabízí: komunisté přebrali některé hlasy sociálním demokratům v souvislosti s kauzou Davida Ratha. Zároveň ovšem nelze říci, že by voliči dosavadní (a pravděpodobné budoucí) koalici těchto dvou stran zrovna tleskali. I při započtení malých "odštěpeneckých" levicových stran (Zemanovci a Paroubkovi Národní socialisté) jde o ztrátu bezmála pětiny voličů, takže lídři levice mají přes nesporný úspěch důvody k zamyšlení.

subjekt  2012  2008
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1,55 0,88
Komunistická str.Čech a Moravy 20,57 13,75
Strana zelených 2,59 3,00
Česká str.sociálně demokrat. 21,79 35,16
Občanská demokratická strana 18,32 32,81

Srovnání výsledků kraj. voleb v roce 2012 a 2008 (pouze subjekty kandidující v obou volbách).

Pokud se má levice, která ve výsledku nakonec o jeden mandát posílila, zamyslet, pravice by se měla rovnou pohroužit do hluboké kontemplace. ODS ztratila více než polovinu svých voličů z roku 2008. Srovnání je ovšem obtížnější, protože pravá strana politického spektra zaznamenala za poslední čtyři roky podstatný přerod. Na kandidátce 2012 musíme napravo hledat ODS, TOP09 a Stranu svobodných občanů. V roce 2008 z nich existovala jen ODS a dále kandidovali Nezávislí starostové pro kraj, kteří dnes fungují ve zvláštní politické symbióze s TOP09. Porovnáním obou těchto množin zjistíme ztrátu 25% hlasů. Lze očekávat odůvodňování výsledku reformami prováděnými pravicovou vládou, které ovšem kulhá. V době minulých krajských voleb vládl kabinet Mirka Topolánka a vysokou popularitou tehdy už rozhodně neoplýval.

Volební účast v letošních volbách představovala 36,6%, v těch minulých 42,1%. K volbám ve Středních Čechách přišlo o cca 40 tis. lidí méně. Tento počet ovšem výše zmíněné úbytky hlasů nemůže vysvětlit, lze proto předpokládat, že voliči vyslyšeli volání různých iniciativ vyzývajících k volbě nezávislých kandidátů a kandidátů minoritních stran. Je otázkou, nakolik je takový přístup produktivní, pokud nedokáže vygenerovat životaschopnou politickou entitu, nýbrž vede pouze k roztříštění významného počtu hlasů mezi marginální subjekty.

Pohled, jak se do kraje volilo v Roztokách, je snad ještě pozoruhodnější. Jeden z uživatelů Roztoky.com komentoval výsledek lapidárně a výstižně: "život na ostrově". Hlasování v našem městě se totiž krajským číslům téměř v ničem nepodobá. V Roztokách zvítězila TOP09 s 21,7%, následovaná ODS 19,2%, na třetím místě se ocitla koalice KDU-ČSL, SNK a nez. s 13,6%, poté ČSSD 12,4%, KSČM 11,6% a nezanedbatelný výsledek zaznamenala ještě Strana Zelených s 5,2%. Těsně nad 3% se podívala Česká pirátská strana.

Subjekt Roztoky 2012 Ph-Záp 2012  Roztoky 2008
"Sdružení nestraníků" 2,37 3,33  
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1,12 1,55 0,95
Strana soukromníků ČR 0,44 0,43  
SUVERENITA - blok JB, SZR 0,4 1,03  
Nár.socialisté-levice 21.stol. 0,17 0,21  
TOP 09 a Starostové pro STČ 21,66 23,88  
Věci veřejné 0,71 0,75  
ZMĚNA 2012 0,4 0,81  
Komunistická str.Čech a Moravy 11,57 12,41 8,33
Strana zelených 5,24 4,48 5,62
Středočeši2012.cz 0,53 2,02  
Česká str.sociálně demokrat. 12,42 13,5 23,09
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 13,63 3,69  
Občanská demokratická strana 19,24 18,67 42,47
Strana svobodných občanů 2,55 2,88  
Hn.na podporu dobrovol.hasičů 0,94 1,15  
Dělnic.str.sociální spravedl. 0,58 0,65  
Komunistická str.Českosloven. 0,26 0,55  
"UNP-STŘEDOČEŠI 2012" 1,25 1,89  
SPO ZEMANOVCI - Češi 1,34 2,19  
Česká pirátská strana 3,05 3,83  

Srovnání výsledků hlasování do krajských voleb v Roztokách a na okrese Praha-západ a výsledků hlasování v roce 2012 (pouze u subjektů kandidujících v obou volbách).

Volební účast v Roztokách byla 39,7% (v roce 2008 44,2%).

Lepší optikou uvidíme situaci, pokud dáme vedle sebe čísla z Roztok a z celého (nám demograficky blízkého) okresu Praha-západ. Tam už jsou cifry daleko podobněší, TOP09 je v Roztokách oproti okresu o 2,2 procentního bodu tj. asi 10% "horší", roztocká ODS je na tom na druhou stranu o 0,6 p.b. (tj. asi 3%) lépe, SocDem o bod (9%) a komunisté o 0,8 p.b. (7%) hůře. Odchylky minimální. Máme zde ovšem jednu velmi jasnou výjimku. Je jí koalice KDU-ČSL, SNK a nezávislých, která v Roztokách zaznamenala 13,6% a pokud by stejný výsledek dosáhla na regionální úrovni, stala by se v krajském zastupitelstvu třetí nejsilnější stranou (ve skutečnosti přitom fatálně propadla). Sotva to interpretovat jinak, než jako úspěch místostarosty Stanislava Boloňského, který kandidoval na druhém místě kandidátky této koalice. Pokud by měl autor tohoto textu pojmenovat vítěze krajských voleb na území Roztok, obtížně by mohl ukázat na někoho jiného, byť v praktické politice se to nejspíš příliš neodleskne. (Vstup Martina Krajdla do krajské politiky je jeho neoddiskutovatelným vítězstvím, došlo k němu ale spíše díky celkovému výsledku KSČM v kraji, než masívní podporou v Roztokách.)

Výsledky hlasování v krajských volbách 2012 v roztockých volebních místnostech

Za zmínku stojí i porovnání s rokem 2008. Na levici: KSČM si o 29% polepšila, ČSSD zato ovšem ztratila polovinu voličů. Levice jako celek vč. Zemanovců a Národních socialistů přišla oproti roku 2008 o čtvrtinu (zhruba odpovídá ztrátě v celém regionu). Na pravici ODS oproti roku 2008 ztratila dokonce 58% voličů, většina z nich se ovšem nejspíš přesunula do TOP09 a pravice jako celek (vč. Svobodných) přišla jen o necelých 5%. Pravicové strany si v Roztokách tedy vedou výrazně lépe než na krajské úrovni.

Co z toho vyvodit? Jednak nejspíše nikterak překvapivou skutečnost, že okres Praha-západ je politicky daleko bližší Praze než Středočeskému kraji. A dále, že strany roztocké radniční koalice mohou mít důvody k radosti. Jejich dosažené volební výsledky v Roztokách nejsou špatné. Je na nich, jak detailně si vzkaz od voličů přečtou a jak s ním naloží.

Tomáš Šalamon

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Pane Šalamone, díky za

Pane Šalamone,
díky za přehledné zpracování výsledků krajských voleb. Prosím vás, opravte drobnou chybu v úvodním odstavci v počtu získaných mandátů u TOP09.
Zaráží mne závěr vašeho komentáře. Když se podíváte na stránky ČSÚ a zkontrolujete si přednostní hlasy pro členy naší radniční koalice, které získali v poměru k celkem získaným hlasům v Roztokách a pak v celém kraji a v poměru k počtu všech voličů, skutečně si myslíte, že (kromě pana Boloňského) dostali od voličů jasný signál, že to jsou právě oni a jejich práce, kteří zajistili získané mandáty jejich mateřským stranám na krajské úrovni. Nemyslíte, že ne. Počkejme si s hodnocením práce naší koalice na komunální volby.
Jitka Novotná

Dobrý den paní Novotná, za

Dobrý den paní Novotná,

za chybu se omlouvám, volební články vždycky vznikají ve strašném spěchu, protože ty informace rychle zastarávají. Musím uznat, že na Vašem komentáři něco je, počty preferenčních hlasů ku hlasům odevzdaným straně je zajímavý indikátor, který za úvahu určitě stojí.
Toto hledisko vychází výrazně pozitivně pro pana Boloňského (cca 67%). Na druhou stranu je ovšem třeba podotknout, že pan Boloňský byl jediným kandidátem na nejvyšších příčkách kandidátky, kde zpravidla voliči kroužkují nejvíce. Ale jde o jasný úspěch, o tom žádná. Ostatní kandidáti (vč. nekoaličních) se pohybují v úzkém rozmezí 22,3% (pan Jandík) až 25% (pan Jakob) s výjimkou pana Šefra - 14,7%. Možná by se to dalo vyložit tak, že existuje jakási hranice přirozené podpory "domácího" kandidáta, která leží někde mezi pětinou a čtvrtinou preferenčních hlasů a že tyto hlasy dostane kandidát "z rodného města" jaksi implicitně. To by možná stálo za výzkum, pokud tuhle diskusi bude číst nějaký politolog. :-) Pokud by taková teorie platila, potom asi nelze mluvit o dobrém vzkazu pro pana Šefra. To by dávalo zapravdu Vám.
Na druhou stranu nelze nevidět výrazně odlišný výsledek v Roztokách a v celém kraji. Stranické značky zastoupené ve stávající roztocké vládnoucí garnituře v Roztokách výrazně uspěly. Komunální volby jsou úplně něco jiného, v tom máte pravdu, ale zase si nedovedu představit, že pokud by se konaly dnes, bylo by hlasování lidí v obou volbách úplně odtržené a z toho důvodu bych se o optimismu pro roztockou koalici hovořit asi nebál.
Je ovšem bez debat, že na účet za toto volební období bude třeba počkat do komunálních voleb, všechno ostatní jsou spekulace.
Každopádně jsem při přemýšlení nad touto odpovědí uvědomil, že konec mého článku vyznívá trochu jinak než jsem zamýšlel a mírně jsem ho poupravil. Teď je myslím výstižnější a možná s ním budete i více souhlasit.

Moc Vám děkuji za inspirativní názor a jsem se srdečným pozdravem

Tomáš Šalamon

Dobrý den pane

Dobrý den pane Šalamone,
děkuji za zajímavou reakci. Netřeba se za překlep omlouvat, moje poznámka neměla vyznít jako kritika a odpověď zní: ano, teď souhlasím více. Virtuálně se sejděme nad vašimi volebními komentáři za dva roky. S pozdravem
Jitka Novotná

Tak tohle se mi líbí.

Zdravím Tomáši,
možná si vzpomenete na naši diskusi nad Vaším rozborem výsledků posledních voleb. Tak tady mohu jen a jen chválit. Chybí mi snad jen srovnání nikoli s Prahou-západ, ale srovnání s pražským okolím, tedy součtem obou okresů Praha-něco, který vypovídá mnohem víc o tom, jak se okolí Prahy liší od zbytku kraje. A ještě k tomu rozboru. Jednou větou se dá říct, že ani roztočtí voliči nedokázali zabránit zvolení roztockého občana :-)
Vítek

Díky, Vítku. O kombinaci

Díky, Vítku. O kombinaci Praha-západ/východ jsem uvažoval, ale říkal jsem si, jestli se tím analýza zbytečně nenafoukne a nepůjde jen o zahlcení čísly navíc. Ale příště zvážím, jak to případně pojmout. Dík za podnět. Mějte se

T

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.