Aprílový čas ve Středočeském muzeu v Roztokách H

■    Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové

Výstava k 160. výročí narození malířky prezentuje díla mužů výtvarníků, kteří protnuli profesní i soukromý život Zdenky Braune-rové. Výjimečný soubor tak představí například S. H. Pinkase, Julia Mařáka, Františka Ženíška, Antonína Chittussiho, Františka Bílka, Jožu Uprku, Arnošta Hofbauera a Miloše Jiránka. Pouze po dobu prvního měsíce trvání výstavy bude vystavena plastika francouzského sochaře a přítele malířky Augusta Rodina Kovový věk, mužský akt, který způsobil na počátku století v Praze poprask. 13. dubna - 12. srpna 2018

■    Vernisáž výstavy Příběhy Tichého údolí / Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem

26.    dubna v 16.30 hod.

Výstava v zahradě Braunerova mlýna mapuje historii čtrnácti roztockých vil z přelomu 19. a 20. století spolu se složitými osudy jejich majitelů. Éru nejstaršího přípražského letoviska zpřetrhala druhá světová válka, kterou mnohé rodiny, zpravidla židovského původu, nepřežily nebo je události donutily k emigraci. Vily, nejprve obsazeny Němci, byly po válce z většiny zkonfiskovány dle nařízení Benešových dekretů. Jejich původní vlastníci se do nich již zpravidla nevrátili.

Výstavu lze doplnit procházkou Tichým údolím. Mapu vil, některých chráněných jako kulturní památky, najdete u parkoviště nebo na webových stránkách muzea.

27.    dubna - 28. října. Zahrada Braunero-va mlýna, Riegrova ulice čp. 5., Roztoky

■    Den Země

Den Země oslavíme vycházkou Tichým údolím přes Alšovu vyhlídku s botaničkou Mgr.Veronikou Dlouhou a zoologem RNDr. Oldřichem Hovorkou, Ph.D., kteří poskytnou odborný výklad o fauně a floře Tichého údolí. Zájemci mohou pokračovat na Holý vrch za Tomášem Zděblem, který se zabývá ochranou cenných přírodních lokalit v okolí Roztok a Únětic.

21. dubna. Vychází se za příznivého počasí v 9.30 hod. od muzea.

■    Představení Oldřich, Božena a ti druzí Ochotníci Jižní Město o sobě říkají, že jsou divadelním spolkem nadšenců. Proč Oldřich nepojal za manželku ženu ze vznešeného rodu? Jak byla Božena přijata hradní společností? Co na to říkala Oldřichova matka...? Jak to skutečně bylo, nikdo neví. A tak mají herci dostatečný prostor pro svéráznou interpretaci.

3. května od 19.00 hod.

■    Veteráni 2018

Již 39. ročník tradiční soutěže elegance historických vozidel pořádaný Veteran Car Clubem Praha a naším muzeem se uskuteční opět v Roztokách. Loňský ročník poprvé proběhl pod heslem Nehlaste se, přijďte. Věříme, že i letos si k nám najde cestu alespoň tolik účastníků a diváků jako v letech minulých.

8. května od 10.00 hod.

■    Muzejní noc

Už jste někdy procházeli potemnělým zámkem? O co víc skrývá tajemství? A co sami dokážete poznat či vytvořit za úplné tmy? Přijďte si hrát, trochu se bát a zažít naše muzeum všemi smysly.

18. května od 19.00 do 22.00 hod.

■    Ateliér Zdenky Braunerové je po zimní sezoně opět otevřen. Stálá expozice přibližuje prostředí, ve kterém autorka tvořila a setkávala se s osobnostmi české a evropské kultury. Kromě výtvarných děl, souboru osobních či rodinných předmětů a fotografií představuje tuto ženu i jako autorku české moderní grafiky, knižní výtvarnici, návrhářku či malířku skla.

Duben až říjen 2018

Stále můžete navštívit:

■    Barevný svět

Světelná laboratoř, barevná herna nebo světelná zvonkohra láká děti i dospělé. Proč vidíme barvy? Kde se berou? Jak pestrý svět vidí zvířata? Jak dochází k míchání barev na malířském plátně nebo na obrazovce? Jak se využívaly přírodniny k barvení látek? Na tato a další tajemství odpovídá interaktivní výstava, která může pomoci i doplnit učivo z oblasti přírodních věd.

9. března - 8. července 2018. Doprovodný program pro školy.

■    Viděno rukama

Retrospektivní výstava děl sochařky, re-staurátorky a medailérky Marie Leontovy-čové představuje kromě jiného především jí blízké téma - plastiky zvířat. Právě ty nabízí autorka jako haptické exponáty, tedy i k osahání a důkladnému prozkoumání. Po dobu výstavy je pro skupiny připraven i doprovodný program Odlijte si svého slona.

9. února - 20. května 2018

Rezervace doprovodných programů:

tel. 233 029 060,

pokladna@muzeum-roztoky.cz

Otevírací doba:

středa až neděle 10.00-18.00

www.muzeum-roztoky.cz    

Iva Ježková

PR, tel. 603 210 592, jezkova@muzeum-roztoky.cz Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.