Areál VTP Žalov - pohled investora

Nový areál vědeckotechnických parků Žalov vznikne v areálu bývalé cihelny. Navazuje na stávající parky VTP Roztoky a PV Roztoky. Štejně jako oba tyto parky bude nový areál nabízet prostor výzkumníkům například z oboru strojírenství, elektroniky, IT, elektrotechniky a nanotechnologie.

Areál vzniká jako přímá reakce na poptávku výzkumníků, neboť oba stávající parky mají plně obsazené výzkumné prostory a v tuto chvíli nabízejí jen některé volné kancelářské prostory. V současnosti zde pracuje přibližně 200 lidí, z toho 21 zaměstnanců je přímo z Roztok a další místní občané pracují pro subdodavatelské společnosti spolupracující s parky. Vzhledem k velkému zájmu vzniknou tři budovy věnované výzkumu a inovacím. Prostory jsou pronajímány k dlouhodobému využití a reflektují potřeby budoucích nájemců, a tak je již před zahájením výstavby zajištěno dlouhodobé využití areálu k plánovanému účelu.

Areál bude otevřený veřejnosti a v rámci výstavby dojde k jeho kompletní revitalizaci a vylepšení současného zanedbaného stavu. Vzniknou zde místa pro venkovní posezení, víceúčelové hřiště i rozsáhlé zelené plochy včetně nového, veřejně přístupného parku. Plánovaná je také mateřská školka, která nabídne další zázemí pro roztocké děti. V přízemí budov vzniknou nebytové prostory pro služby, které budou obsazeny obchody, provozovnami a případně jinými službami, jež usnadní život současným obyvatelům Roztok i budoucím vědeckým pracovníkům. Stávající průmyslový areál s nevyužitými výrobními halami se tak promění v plně využitý areál, který bude sloužit pro práci, zábavu a odpočinek. 

Architektonicky projekt citlivě navazuje na charakter a měřítko okolní bytové zástavby a díky kombinaci světlých krémových barev a fasádních desek s dekorem dřeva, eventuálně keramických hliněných panelů bude působit příjemným a nenásilným dojmem.

Současný stav areálu

Vize architekta

Celkově by měl areál nabídnout přes čtyři stovky nových pracovních míst. Díky výstavbě služebních bytů a podzemních garáží nebude mít areál obávaný negativní dopad na dopravní situaci v okolí. Územní plán navíc neumožňuje nabídnout byty k jiným účelům, takže je jisté, že budou využity pouze zaměstnanci nájemců vědeckotechnického parku. Není proto třeba obávat se zvýšeného provozu. Výstavba bytů proběhne v souladu s nároky společností, které budou v areálu působit, a tak je zaručeno, že vzniknou opravdu pouze byty, které budou následně využívány.

Společnost Trigema, která za výstavbou stojí, se dále zavázala ke spolufinancování rozvoje infrastruktury města Roztoky, ať jde o veřejné komunikace, nebo tolik potřebný dešťový řad v lokalitě Žalova, a to ve výši 9 milionů korun. Při samotné stavbě budou navíc využity nadstandardní opatření pro minimalizaci negativních dopadů na okolí.

Fungování areálu bude plně otevřené veřejnosti. Nejenže bude veřejně přístupný a nabídne možnost nákupů a odpočinku, ale v případě zájmu také veřejnosti nabídne možnost zúčastnit se dnů otevřených dveří a na vlastní oči se seznámit s fungováním vědeckotechnického parku a s vývojem technologického pokroku, který uvnitř probíhá. Žalov se tak stane centrem výzkumu a vývoje sdružujícím české špičky v oboru i zahraniční společnosti. Kromě prostor pro výzkum a vývoj zde vzniknou i místa pro setkávání, vzdělávání a zvýší se obslužnost lokality díky obchodům a školce.

Přínosy projektu

Nově vzniklá zeleň včetně parku a prostoru pro relaxaci

Revitalizace zchátralého areálu

Mateřská školka, obchody a další služby v areálu

Rozvoj městské infrastruktury

Nové pracovní příležitosti

Není třeba se obávat

Skladování chemických a vysoce toxických látek. Výzkumné zaměření parku nevyžaduje využití takových látek, a navíc jsou zde dodržovány přísné technické normy a opatření, které mají za cíl předcházet i dalším případným negativním dopadům.

Zvýšené dopravní zátěže v okolí. Velká část zaměstnanců bude využívat služební byty přímo v areálu. Navíc zde vzniknou podzemní parkoviště s dostatkem prostoru pro parkování obsluhy i návštěvníků areálu.

Nevyužití a následného zchátrání areálu. Veškerá výstavba probíhá ve spolupráci s budoucími nájemníky areálu a vzniká na základě jejich poptávky po specializovaných vědeckých pracovištích. Pracoviště jsou pronajímána účelově a dlouhodobě.

Nekalého fungování areálu. Areál je přístupný veřejnosti, klade důraz na maximální otevřenost a pořádá např. dny otevřených dveří. Mezi nájemci parku jsou renomované světové společnosti i české univerzity.

Adam Šachl

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.