Autobus na Solníky?

V minulém čísle Stanislav Čáslavka napsal, že je proti zavedení autobusu na Solníky Jak to vlastně s autobusem na Solníky je? První, kdo tuto myšlenku zvedl, byla ODS ve svém volebním programu v roce 2006. V roce 2010 měly tento požadavek stejnými či podobnými slovy obsažen ve volebním programu již 3 volební strany (DOST, TOP a Netřesk - řazeno podle výsledku voleb), které získaly ve volbách celkem 47,91 % hlasů. Přičteme-li i ČSSD, která měla ve volebním programu realizaci naší dopravní studie, celkem 51,90 %.

Co si pod termínem „autobus na Solníky“ představujeme? Možná každý něco jiného. Nevidíme do hlavy ostatním, ale my nemáme v žádném případě na mysli, že by autobus jezdil mezi rodinnými domy po Solníkách.

V naší studii tento termín znamená dopravní obsluhu rohu Masarykovy a Obránců míru, v jehož bezprostředním okolí bydlí ve čtyř-a vícepatrových domech více než 1000 obyvatel a to jak nových, tak zejména starousedlíků.

V roce 2008 s návrhem prodloužení linky 359 z Únětic do Roztok a obsluhou oblasti Solníků přišel i ROPID s odborem dopravy KÚ. Proběhlo místní šetření a vzhledem k nemožnosti otáčení autobusu na parkovišti Koruna i u nádraží (kam omylem autobus při místním šetření zajel a měl co dělat, aby se odtud dostal) byla navržena trasa s konečnou v zastávce „Solníky“ (myšlen samozřejmě roh Obránců míru a Masarykovy u dětského hřiště). Bez zajíždění k nádraží šlo ovšem o polovičaté řešení, které nevyhovovalo ani Úněticím. Věc tedy byla odložena do vyřešení otočky autobusů u nádraží, aby linka měla smysl a vytvořila spojnici Suchdol-Únětice-Roztoky, nádraží.

Co by realizace tohoto návrhu přinesla? Zvýšení počtu cestujících, kteří cestou do Prahy použijí vlak a z domova na nádraží pojedou autobusem. Zejména tedy výrazné uvolnění parkoviště u nádraží a uvolnění kapacity linek 340 a 350 potřebných v souvislosti s nastěhováním cca 1500 nových obyvatel sídliště na Panenské. Zhruba polovina z nich totiž bude chtít jezdit ráno, či dopoledne do Prahy a odpoledne či večer z Prahy. Dále by nastal přesun cestujících jedoucích z Roztok do Suchdola z linek 340 a 350 do tohoto autobusu.

Autobus by jel ulicí Obránců míru a Masarykovou, se zastávkou na křižovatce zmíněných ulic. A co by to stálo? Zajíždku cca 400 metrů, tedy při současných cenách za vozokilometr cca 30,- Kč velmi mírný nárůst ceny dopravní obslužnosti za jeden spoj jedním směrem oproti vedení autobusu Lidickou ulicí.

Problémem ale zřejmě nebude, kdo všechno bude, či nebude moci novou zastávku využívat, ale spíš vedení autobusu Masarykovou ulicí. Pokud se nakonec ukáže jako politicky neprůchodná možnost vést trasu autobusu nejkratším a nejlevnějším směrem, tedy Masarykovou ulicí, je možné vést autobus na Tyršovo náměstí zpátky ulicí Obránců míru, nebo ulicí Chelčického. V obou případech je ale potřeba otočit autobus kolem zeleného pásu na Masarykově ulici, až k ulici Čáslavského. První varianta je delší o 1 600 m, druhá pak o 1 100 m než vedení linky Lidickou, tedy o 1 200 m, respektive 700 m delší než trasa přímo Masarykovou ulicí. Varianta Obránců míru/Chelčického by navíc umožňovala zřízení nové zastávky pro oblast Vršků.

U většiny tras v článku navržených kolegou Čáslavkou věříme, že on osobně by tam projel a otočil se i s autobusem velkým. Nevěříme ale, že by tyto trasy schválil dopravní inspektorát.

I my považujeme za ideální stav, kdyby Roztoky křižovaly sem a tam malé autobusky. Nikoli SOR, ale něco ještě menšího. Vzhledem k finančním nákladům by se ale nejednalo o zkvalitnění a zefektivnění autobusové dopravy (kvůli malé kapacitě by nebyla jistota, že všechny zájemce pobere), ale o sociální službu placenou městem. A to je vzhledem k současné ekonomické situaci státu i města dost nereálné.

Za nejreálnější z návrhů kolegy Čáslavky považujeme oprášit původní Dědičovu variantu, tedy vedení autobusu ulicemi Jana Palacha, Haškovou a Obránců míru s další zastávkou na konci ulice Jana Palacha. Vyžádala by si poměrně nákladné stavební úpravy, autobus by „minul“ Tyršovo náměstí, ale přivedla by do této linky další cestující. Snad by v této souvislosti nikomu nevadilo, že i tam nastupují do autobusu lidé bydlící na Solníkách.

Veškeré články, které k tomuto tématu zatím vyšly v Odrazu, je možné přečíst si na: http://calta.webnode.cz/. Článek Stanislava Čáslavky z minulého čísla pak v rubrice „Přátelé v Odrazu“.

Vít Calta
Michal Přikryl

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Připomínka | Mila Krocová
Malá polemika o autobusu a jiném | Stanislav Čáslavka
MHD | Vít Calta
Doprava | Michal Přikryl

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.