Chaos jako program

Poplatky za odpady

Dne 11. 9. 2012 odesílalo ministerstvo vnitra (MV) dopis všem obcím a městům, ve kterém MV upozorňuje na to, že od 1. 7. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpady). V dopise MV zdůrazňuje, že obecně závazné vyhlášky obcí a měst, které poplatek za odpady určují (u nás 500 Kč v roce 2012), se od 1. ledna 2013 stanou neaplikovatelnými, to znamená, že obce nebudou moci podle těchto vyhlášek předmětný poplatek vybírat. Pokud mají města a obce zájem od počátku roku 2013 nadále poplatek vybírat, je nezbytné vydat obecně závazné vyhlášky nové. Uvedenou informaci poslalo MV v dostatečném předstihu, aby obce mohly nové vyhlášky připravit a zastupitelstva schválit ještě v roce 2012.

Město Roztoky toto doporučení MV ignorovalo a novou vyhlášku vedení města předložilo až na jednání ZM 27. 2. 2013. ZM ji schválilo, následně byla vyvěšena 8. 3. na úřední desce a po 15 dnech nabyla účinnosti, tedy 23. března.

Většina občanů zaplatila původních 500 Kč podle „staré vyhlášky“ ještě před nabytím účinnosti nové vyhlášky. Úřednice v pokladně MěÚ to vyjádřila lapidárně, do 14. 3. to máte za 500, od 15. 3. to máte za 600. V duchu této logiky není co řešit a samozřejmě radši zaplatím o stovku míň a čtyřčlenná rodina ušetří už stovky čtyři.

Ale tak to není a to přesně z těch důvodů, které jsem citovala na začátku tohoto článku z dopisu MV. Od 1. ledna 2013 do doby nabytí účinnosti nové vyhlášky (23. 3.) neexistoval právní titul pro vybírání poplatku za odpady. Stará vyhláška je od 1. ledna 2013 neaplikovatelná, a tudíž město Roztoky vybíralo poplatek za odpady v lednu, únoru a březnu neoprávněně.

Oprávněně může město začít vybírat poplatek za odpady až od 23. 3., protože nová vyhláška nabyla účinnosti tímto datem. Město tedy oprávněně nemůže vybírat poplatek za celý rok, ale pouze za 9 měsíců (počítáno od dubna). Činí-li nový poplatek za odpady za celý rok 600 Kč, pak by správně každý měl zaplatit jen poměrnou část, tedy pouze za těch 9 měsíců a to dělá jen 450 Kč.

Na místě občana, který ušetřil stovku, což ho stálo dost trpělivosti a času čekáním ve frontě před pokladnou MěÚ, a který ve finále zjistí, že si to všechno mohl ušetřit a ušetřil by ještě o padesát Kč víc, bych určitě nadšená nebyla. Určitě by mne zajímalo, jak je možné, že když citovaný dopis z ministerstva vnitra dorazil na úřad v září 2012, jeho obsah ani po šesti měsících úředníci neznají a nikdo se jím neřídí.

Určitě by nebylo od věci znát odpověď na otázku, proč nová vyhláška nebyla předložená a schválená ZM na podzim roku 2012, aby mohla nabýt účinnosti od 1. ledna roku 2013, čímž bychom si celý tento chaos ušetřili.

Rozumným řešením by bylo vrátit výši poplatku za odpady na původních 500 Kč, což jako opozice navrhneme na březnovém jednání ZM.

Pokuta od ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve správním řízení ve věci spáchání správního deliktu ve veřejné zakázce „Přístavba modulového objektu MŠ - projektová dokumentace a dodávka díla“ rozhodl, že zadavatel město Roztoky, jehož jménem jedná Jan Jakob, starosta, se dopustil správního deliktu podle zákona o veřejných zakázkách. Městu byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 11. 2012, pokuta měla tedy být zaplacena nejpozději 2. 1. 2013. Materiál s tímto obsahem jsme jako opozice předložili na jednání ZM v prosinci 2012, projednávalo jej ale až ZM na svém jednání dne 30. 1. 2013, tedy v době, kdy již pokuta měla být dávno zaplacená.

Zcela šokující prohlášení zaznělo z úst vedoucí finančního odboru, která sdělila, že o rozhodnutí ÚOHS nic neví a město pokutu nezaplatilo! Pozitivní zprávou budiž, že jsme se jako zastupitelé na jednání ZM v únoru dozvěděli, že finanční odbor pokutu zaplatil hned druhý den po lednovém jednání ZM a že městu dosud ÚOHS žádné penále za pozdní platbu pokuty neudělil. Velmi by mě zajímalo, za co vlastně uděluje starosta Jakob všem vedoucím pracovníkům každý měsíc odměny v řádu několika tisíců korun? Výsledky jejich práce zcela bez diskuze oslnivé nejsou. Že by to opravdu bylo za nastolení absolutního chaosu?

Olga Vavřínová
zastupitelka za D.O.S.T.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

O odpadech trochu jinak | Stanislav Boloňský
Vzdušné zámky roztocké | Stanislav Boloňský
Odpady na modro | Tomáš Pařízek
Kde je vůle, tam je cesta | Tomáš Pařízek

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Nééé, to není chaos. To jenom

Nééé, to není chaos. To jenom pan starosta nestíhá všechno. Teď je zaneprázdněn změnou genia loci naší školy!

Proč jste hlasovala pro 600,-?

Dobrý den paní Vavřínová,

v dobách kdy jste byla starostkou jsem nebydlel v Roztokách. V té době jsem byl zastupitelem v obdobném městě jako jsou Roztoky (obec s rozšířenou působností, 4500 obyvatel). Takže mám nějaké srovnání a komunální zkušenosti.

Neříkám, že všechno co konala i koná dnešní rada města (např. konkurz v ZŠ, pokuta od ÚOHSu, rozpočtová nekázeň, "stavby" takřka bez projektu, loni opomíjení-neplnění usnesení ZM) je bez vady ale něco po Vás i zdědila... A dlouhá nepřítomnost tajemníka taky ničemu nepřidala. Ať hodí kamenem kdo je bez vinny.

Poslouchám necelé dva roky zvukové záznamy jednání ZM (cca čtyřech sem se účastnil) a Vaše vstupy nejčastěji vnímám jako velmi věcné a často jimi dostáváte radu tzv do kouta. V tomto kontextu mi prosím odpovězte na tyto otázky:

1. Jak se mohlo účetnictví města za Vašeho vedení dostat do takového špatného-nepřehledného-předraženého stavu?

2. Proč jste letos hlasovala pro poplatek za odpady ve výši 600,-? Proč jste třeba opakovaně a důrazně nevyvolávala jeho včasné přijetí v roce 2012?

Postačí i odkazy kde ty odpovědi dohledám. Ale i případné mlčení je druh odpovědi.

S přáním pěkného dne
Jiří Macák

Vy, jako kůň (podle

Vy, jako kůň (podle tibetského kalendáře), byste také chtěl, aby každý viděl nejen třísku v oku bratra svého, ale i trám v oku vlastním. (Mt.7,3) :-)

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.