Co s našimi vilami čp. 110 a 125, využít nebo prodat?

Napadají mne titulky jak z bulvárního tisku:

"... zachrání město vily nebo dopadnou jako Maxa?“

"... co je nám do vil, když v Roztokách jen přespáváme?“

"... ať klidně zmizí a nahradí je bytová zástavba!“

"... prodáme je, jsou nám na nic, peníze (s)potřebujeme!“

V Tichém údolí, ve velké zahradě v mírném svahu, stojí více než sto let dvě letní vily, které mají to štěstí, že zatím nevyhořely, nezabydlely se v nich nežádoucí živly - až na dřevokaznou houbu - a jejich pozemky nebyly rozparcelovány na domky, domečky nebo hotýlky, i když pro developera to musí být představa velmi lákavá - nádherná historická lokalita, jižní svah, pozemek o výměře více než 10 tisíc m2. Vlastníkem tohoto majetku je město Roztoky, vlastně jeho občané. V současné době, kdy představitelé města zvažují, jak s tímto majetkem naložit, je tedy osud obou vil a pozemků kolem nich doslova v rukou zastupitelstva. Budeme věřit, že bude jednat promyšleně a koncepčně. Upřednostní dlouhodobé využití i budoucími generacemi před unáhleným prodejem a následnou devastací.

Zkuste někdy, až půjdete okolo, nasát atmosféru života konce 19. století a první republiky, představte si upravenou zahradu, v ní vily v jejich rozkvětu s obyvateli, kteří sem jezdili užívat vzdušných lázní věhlasného přípražského letoviska. Představte si zahradu, ve které se odehrávají společenská setkání, zahradní slavnosti, literární večery, ale i dětské hry.

Je to navždy ztracená historie? Lze zachovat lokální identitu příměstského letoviska při dnešním životním stylu? Myslím si, že ano. Dovedu si představit volnočasovou aktivitu provozovanou dětskými skupinami, např. občanskými sdruženími typu Roztoč, Rožálek. Zahrada nabízí v období od jara do podzimu prostor k realizaci koncertů, divadelních představení, letního kina, plenérových výstav apod. Zrekonstruované vily a jejich společné pozemky mohou tvořit zázemí jak spolkové činnosti, tak například edukačnímu centru, které by mohlo připomenout slávu lokality nebo těžké osudy prvních majitelů roztockých vil židovského původu. Máme tedy poslední možnost ovlivnit a vytvořit jakousi „nadstavbu" pro obyvatele města, mnohdy hanlivě nazývaného noclehárnou, v sousedství velké Prahy. Neničme kulturní dědictví, které nám ještě zbylo, případ Maxmiliánky a sousední vily - kulturní památky je varující.

Vily i s pozemky, které je obklopují, jsou kulturními památkami, nelze tedy nic přistavět, přestavět, rozparcelovat. Má smysl zachovat pozemek jako jeden celek a využít jej v celém rozsahu včetně přístupu z horních Roztok z ulice Nad Vinicemi přes pozemek, který je také v majetku města? S nejvyšší pravděpodobností ano, i památkáři jsou této myšlence nakloněni.

Věřím, že obě vily zůstanou v majetku města a občané je budou moci využívat. Doufám, že je nepotká osud jiných historických staveb na území města a Roztoky si zachovají lokální identitu příměstského letoviska.

Dobová pohlednice, Tiché údolí a vily čp. 110 a 125 (fotoarchiv SM Roztoky)

Vily čp. 110 a 125

V druhé polovině 19. století po vybudování Severní státní dráhy nastává období největšího rozmachu Roztok jak z hlediska stavebního, tak i společenského - Roztoky se přeměňují v pražské příměstské letovisko, dochází k výstavbě letních sídel a rozvoji služeb pro obyvatele a návštěvníky. Také manželé Haurowitzovi, majitelé továrního skladu Kosmonoských kartounů a obchodu se zbožím rukodělným na Václavském náměstí, na pozemku, původně viničním gruntu, vystavěli v roce 1882 své letní sídlo, vilu čp. 110 podle plánů stavitele Františka Pavikovského, autora několika roztockých vil. Na přání majitelů byla postavena symetrická přízemní vila ve švýcarském stylu na zvýšené podezdívce do tvaru kříže s převýšeným rizalitem s podkrovními prostorami, kterou směrem do ulice obklopuje otevřená vyřezávaná veranda s původní vitráží z barevných a leptaných skel.

Velký zájem o letní pobyt ve vile, pobývalo v ní až 42 obyvatel, přitom v zimě byla prázdná, přiměl majitele k výstavbě druhé vily čp. 125 podle plánů Josefa Blechy, autora řady významných pražských i přípražských vilových staveb. Vila je dispozičně členěna na více bytů, má rozvolněný půdorys a novorenesanční průčelí s náběhem do eklekticismu. 

Rodina Haurowitzů, činná i v komunální politice, byla jednou z mála, která spravovala a obývala oba domy více než 60 let až do roku 1940, kdy díky židovskému původu její majetek propadl německé říši. Po 2. světové válce, v roce 1947, byl dán majetek pod národní správu a v roce 1950 bylo vlastnické právo vloženo Obci Roztoky.

Po roce 1953 byly vily dispozičně rozděleny na několik bytových jednotek s nedostatečným hygienickým zařízením. Byly zabydleny i nebytové prostory, které nebyly dříve vytápěny ani přístupny dennímu světlu. Toto řešení přetrvávalo až do konce 90. let, před nedlouhou dobou bohužel opustili nájemníci větší vilu a byl nastartován proces postupné devastace.

Dobrou zprávou je, že soubor vil čp. 110 a 125 včetně zahrady na přilehlých pozemcích byl na začátku roku 2009 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. V rozhodnutí se mimo jiné zdůrazňuje, že stavební úpravy druhé poloviny 20. století nijak výrazně neovlivnily původní charakter interiéru s dochovanými původními prvky, že obě vily jsou jedny z posledních objektů, které se v Roztokách dochovaly jako příklad autentického příměstského bydlení, a že dokumentují postupnou přeměnu původně zemědělské osady v letní sídlo na konci 19. století.

Marcela Šášinková
Středočeské muzeum

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Rekonstrukce

Ponechat v majetku obce, ekonomicky vily opravit, rozdělit na několik bytových jednotek a ekonomicky pronajmout.

Průchod zahradou

Možnost průchodu zahradou vil mezi horními a dolními Roztokami je něco, o co bych hodně stála. Zkoušela jsem to po pěšině mezi skautskou osadou a tenisovými kurty, nahoře u ní dokonce je (schovaná a zašlá) cedulka "veřejná cesta", dole ale ústí do areálu nemocnice a to už jsem si připadala jako vetřelec.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.