Dobrovolník roku

Paní Marie Nadrchalová, předsedkyně roztocké organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, byla Středočeským krajem oceněna jako Dobrovolník roku 2014 v oblasti sociální a zdravotní. Srdečně blahopřejeme a přinášíme její vyjádření.

Nerada o sobě píši, ale za vyhodnocení za mou dlouholetou dobrovolnou činnost ve funkci předsedkyně organizace, která se v našem městě věnuje postiženým a starším občanům, se nemusím stydět, a ráda bych připojila pár slov i o ní.

Velmi si cením toho, že jsem byla na ocenění navržena spolupracovníky, kteří mne znají, pracují se mnou, a že jsem hodnotící komisí Středočeského kraje byla vybrána k ocenění. Uspokojuje mne práce pro lidi, kteří ji potřebovali a stále ještě potřebují. Jsem sama zdravotně postižená, takže jejich problémy mi jsou velmi blízké.

Předsedkyní organizace v Roztokách jsem se stala v roce 1982, tenkrát ještě pod hlavičkou Svazu invalidů. Práce organizace byla zaměřena na zdravotně postižené občany vyššího věku především v Roztokách a Žalově. Není a nebyla to organizace politická a od mého předsednictví jsem již několikrát zařizovala přestoupení do organizace, která se sice jinak jmenovala, ale její náplň činnosti byla stejná. Já, ani členové, kteří pro organizaci pracovali, nebyli nikdy placeni.

Za mého předsednictví, když se politická situace začala uvolňovat, jsme začali rozšiřovat svou činnost dle potřeby a návrhů našich členů a finančních možností organizace. 

Dnes, kdy máme okolo 300 členů (z původních cca 20), pomáháme zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům s jejich problémy. Se začleněním do dnešního způsobu života, který se velice rychle mění. Až 9x ročně pořádáme autobusové zájezdy do pražských divadel, 8x ročně autobusové zájezdy po památkách naší republiky. Organizujeme na jaře a na podzim 1x týdně specializované cviční kardiaků, přátelská setkání a přednášky se zdravotnickou tematikou. Zajišťujeme také ozdravné pobyty, plavání v plaveckém bazénu v Suchdole a navštěvujeme naše členy při životních jubileích s přáním a malým dárečkem. V minulých letech jsme ve spolupráci se základní školou zorganizovali 3 běhy kurzů výuky práce na počítači.

Také zřízení klubovny důchodců v Roztokách je naše zásluha. Financuje ji MÚ a je určena ke schůzkám občanů, aby si mohli mezi sebou vyprávět o svých zážitcích a problémech za každého počasí při čaji nebo kávě a seznámit se s děním ve městě. Klubovna je vybavena počítačem. Ve městě máme 4 informační skříňky (v Roztokách u pekárny v prodejně Albert, v klubovně důchodců v Havlíčkově ulici a v Žalově na náměstíčku), kde inzerujeme naše aktuální akce. Velmi si ceníme vydávání roztockého měsíčníku ODRAZ. Většina našich členů nemá počítač a stále se zajímá o dění ve městě.

Bez spolupráce s jinými organizacemi v Roztokách bychom nemohli tolik akcí dělat. Velmi nám pomáhá MÚ Roztoky, bez jehož dotací bychom se neobešli, a radou nám vždy pomůže jeho sociálně zdravotní odbor. Naši členové jsou zapojeni v práci sociálně zdravotní komise. Naší snahou je, aby naše akce byly zdravotně postiženým a starším členům fyzicky a cenově dostupné, aby se jich mohli účastnit.

Všem, kteří nám pomáhají, děkuji.

Dnes je situace v našem městě ve srovnání s dobou, kdy jsem začínala, úplně jiná. Roztoky s Žalovem se změnily ve velmi živé město plné akcí a možností pro všechny. Ale nesmíme dopustit, aby se ti slabší, nemocní a starší cítili vyřazeni.

Marie Nadrchalová, předsedkyně ZO Roztoky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.