Jak dál s roztockou výstavbou?

Vyšlo současně v časopise Odraz 11/2010Tak máme zase po volbách. Levicové sdružení, které vládlo tomuto městu uplynulé čtyři roky, utrpělo vítězství toho druhu, že je šance, aby se kyvadlo roztocké politiky vrátilo opět poněkud doprava. To přináší mimo jiné naději na rozumnější pohled na další výstavbu v Roztokách. Nabízím k tomu pár stručných poznámek.

Věc stavební uzávěra

Netajím se tím, že její uvalení považuji za jednu z nejnemravnějších událostí, jaké se v Roztokách udály, za vítězství sobectví a populismu. Byl nám předhozen veřejný nepřítel – developeři – a řešení, jak mu, škůdci jednomu, zakroutit krkem: nový územní plán. Na dobu, než jej přijmeme, pojistíme to stavební uzávěrou, abychom zabránili developerům v jejich nekalých rejdech. Uplynuly bezmála čtyři roky, uzávěra trvá. Nyní by podle mého názoru měla padnout. Můžeme být bez obav. Stavební boom se kvůli krizi momentálně nekoná a představa, že v tom okamžiku na město zaútočí divize bagrů a buldozerů, je absurdní. A je šance, že se po konci uzávěry trh s nemovitostmi v Roztokách konečně vrátí k normálu.

Věc infrastruktura

Podmiňovat další růst Roztok výstavbou infrastruktury, nebo v tomto smyslu dokonce vydírat developery mám za neslušné a hlavně zbytečné. S developery se dá kupodivu na lecčems dohodnout a je to lepší, než na ně jít s palicí. Infrastruktura a služby navíc přijdou samy, ale vždycky až poté, co s přílivem nových lidí vznikne dostatečný tržní potenciál. Ne naopak. Kromě toho v Roztokách, přirozeném satelitu Prahy, bude vždy nemálo obyvatel saturovat významnou část svých potřeb službami poskytovanými v hlavním městě. Na tom není nic špatného a neměli bychom se snažit stavět se na hlavu jenom proto, že se domníváme, že město naší velikosti musí mít to či ono. Leccos mít nemusí a je to naše výhoda.

Věc regulace výstavby

Přiznávám, že jsem ke všem možným regulacím podezřívavý, protože vševědoucí regulátor nikdy od zeleného stolu nemůže odhadnout, jakými cestami se bude realita ubírat a jaké neočekávané důsledky nastavením pravidel způsobí. Věřím, že lidé se obecně v průměru rozhodují správně a nepotřebují žádný centrální mozek lidstva, aby to dělal za ně. Proto se domnívám, že by stavební regulace měla být minimalistická a usilovat snad jen o to, aby město rostlo vyváženě a byly zde přítomny všechny druhy výstavby: rodinné domy, bytové domy i průmyslové stavby. Pokud se nebudou stavět bytové domy, město se rozleze do obrovské plochy, kterou nebude možné nějak rozumně obsluhovat. Všude bude daleko. Kromě toho by absence bytových domů znamenala významný umělý zásah do sociální struktury města, neboť koupit si v Roztokách rodinný dům už věru není pro každého. Co se týče průmyslu, nezbývá mi než se ztotožnit s názorem, že bez podniků, které zde budou zaměstnávat lidi (jako např. tolik proklínaná zkušebna motorů), nebudeme než noclehárnou Prahy.

Tři věci by se, myslím, dělat neměly:

  1. Hlavně žádné doktríny! Nechci, aby Roztoky byly město zelené, zahradní nebo něco podobného. Chci Roztoky jako město „bez přívlastku“. Nechť si každý, kdo má potřebu, najde vhodné adjektivum sám a nevnucuje je ostatním.
  2. Navrhoval bych vyhýbat se plošné regulaci týkající se rozměrů či zastavěnosti. Už stávající 30% limit v této věci je podle mě nadmíru buzerační a nutí majitele hnát stavby do výšky. A to nekomentuji bizarní nápady jako např. omezení minimální výměry stavebního pozemku na 1000 m2, na který bylo lze nedávno narazit na fóru města, neboť to už se dostáváme ze sféry urbanistiky do hájemství psychiatrie.
  3. Už vůbec bychom se neměli pouštět do regulace estetické stránky věci. Stalo se už jakousi mantrou různých krasoduchů plivat na vzhled Solniků. Jako by zbytek Roztok byla bůhvíjaká nádhera! Pro takové mám skvělou zprávu: nikdo vás tam neposílá; když se vám Solniky nelíbí, tak tam nechoďte. Estetika je tak subjektivní kategorie, že každý pokus o její reglementaci je v lepším případě směšný, v tom horším se stává zvůlí. Konkrétní připomínky ke konkrétním návrhům mají možnost v rámci konkrétního územního řízení vyjádřit ti, kterých jediných se to týká – hlavně bezprostřední sousedé (ne kdejaký samozvaný estét) – a tím by to také mělo skončit.

Doufejme, že si budoucí roztocká vláda vzpomene na své liberální kořeny a zasadí se, aby moc a svobodu rozhodovat o sobě, svém bydlení a svém okolí měl každý z nás, a ne de facto jen pár aktivistů říkajících si „občanská společnost“.

Tomáš Šalamon

Kam dál

Zastavíme rozvoj města? | Tomáš Šalamon
Jak je to s dostupným bydlením | Stanislav Boloňský
Mít, či nemít školní pavilon? | Stanislav Boloňský

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

/:)

Dobrý developer s potřebnou infrastrukturou musí počítat ve svých aktivitách. Stejně tak dobrý developer ctí charakter místa, kde hodlá stavět. Respektuje potřebu dostatečné zeleně, má-li cit pro krajinu, i zeleně stávající, vzrostlé. Pokud mu, jako obvykle, jde hlavně o co největší zisky, jsme tam, kde jsme.
Vy "nechcete město zelené, zahradní,.." Jak píšete, tak to chápu. Nechcete ani estetickou regulaci - jenže bez ní nastává totální chaos. Vlastně ani nechcete, aby lidé svoje město milovali. Ať si šušněj ve své lokalitě, hlavně starousedlíci ať kušujou, nejlíp ve svém obydlí, na procházky, pokud vůbec, ať chodí jinam, než např. na Solníky (kam rádi chodili svého času, dnes asi z jistých důvodů není důvod) a ani náhodou ať si nic nepřejou a nechtějí nic zachovat - mají také nějakou svobodu?
Ne, já nejsem zastáncem různých absurdních okrašlovacích aktivit. Jen bych ráda měla svoje město i nadále příjemné k žití, a to k žití nejen lidí. Pokud tedy chápete, co mám na mysli.
K těm "bezprostředním sousedům" - pokud jde např o kouř, jste vedle.
Vy sice odmítáte "doktríny" ale vyžadujete od druhých, aby snášeli vaši svobodu na úkor jejich vlastní, a to bez pardonu. Odmítate aroganci, ale váš článek je jí plný. Co vlastně chcete říct?

Kategorie "Dobrého" developera a krasodušnění

Anonymní dopisovatelka pracuje s termínem " Dobrého" developera? Prosím o objasnění adjektiva, co znamená dobrý developer? Dobrý jako hodný? Dobrý jako kvalitní? Dobrý jako společensky odpovědný? Dobrý pro mne, pro vás, pro někoho jiného?
Ať už bude v našem městě aktivní jakýkoliv developer, sleduje v první řadě, aby jeho společnost vydělala peníze, z kterých zaplatí svoje lidi, vytvoří zisk pro vlastníka a z dlouhodobého pohledu měla úspěch. To je podstata soukromého podnikání Pojem CSR (Corporate Social Responsibility - Společenská odpovědnost firem) je v naší zemi šířeji znám možná posledních 5 let, proto není příliš rozšířen. Nicméně i jejím prostřednictvím si soukromé společnosti budují pověst, reputaci chcete-li a z dlouhodobého hlediska si upevňují svoji pozici na trhu. V první řadě k tomu však musí dospět sama, nelz eji to nařídit. Moralizující jednání s developery z pozice síly, s cílem spíše si opečovat vlastní ego, než uvažovat o rozvoji města v dlouhodobé perspektivě? Ne, děkuji - 4 roky byly až DOST.
Dál nás posune pouze jednání ve smyslu win-win tak, aby byly zohledněny jak oprávněné zájmy města (není myšleno MěÚ), tak zájmy developera jako vlastníka pozemků. To vše dle platné legislativy a v kontextu dlouhodobého rozvoje obce. K diskuzi, jak má město v budoucnu vypadat, zveme všechny jeho obyvatele. Protože první věc, kterou musíme udělat, je dotáhnout práci na Územním plánu obce.
Bydlím v Solníkách a velmi jsem uvítal, že ÚeRko, které bylo schváleno za tolik kritizovaného páně Boloňského, bylo krasodušnění a estetického tmářství prosto. I proto nejsou dnes všechny domy v Solníkách jeden jako druhý (viz.V.Přílepy), čímž si zachovávají určitou osobitost. I mně se přirozeně některé domy vzhledově nelíbí, ale to je můj osobní vkus a nikomu jej nevnucuji. Naopak za vrchol arogance moci považuji, pokud bývalá starostka shodila ze stolu projekt mého souseda, který sice naplňoval požadavky ÚR, ale jí osobně se vzhledově nelíbil. V tom jsem s autorem článku zajedno.

Pane Pařízku, můžete být

Pane Pařízku, můžete být konkrétnější v popisu toho, co že to bývalá starostka shodila se stolu? Případně i jak to udělala, když starosta nemá žádné kompetence při výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu?

A s kým mám tu čest?

Můžete se prosím představit, abych věděl s kým mám tu čest? Nerad si dopisuji s někým, kdo se schovává za plentu anonymity. Děkuji. Tomáš Pařízek

Já si s Vámi, pane Pařízku,

Já si s Vámi, pane Pařízku, nechci dopisovat, nýbrž diskutovat na veřejném fóru, kde se ani nedá moc ověřit, kdo je kdo. Ale budiž...
PH

Budu Vás tedy oslovovat pane Hobliku

Sice nevím, k čemu Vám Vámi požadovaná informace bude, ale budiž....
Předkládám vyjádření mého přímého souseda. Nic víc, nic míň. Stejně jako Vy, vím že starosta/ka nemá přímý výkonný vliv v rámci fungování orgánu státní správy tj. Stavebního úřadu. Může však působit nepřímo např. prostřednictvím Stavební komise a dokáži si představit, že při nedávných personálních změnách na St.Úřadě mohla některé kauzy výrazně ovlivňovat. To je však jen spekulace:-) Můžeme na toto téma vesele diskutovat, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Informovaně se k tomu může vyjádřit pouze můj soused, nebo paní zastupitelka O.Vavřínová. To je asi tak všechno.

Teda, pana Šalamone, to má

Teda, pana Šalamone, to má být humor? Bojím se, že ne, na to se ten text bere až moc vážně. Ona tady nevládla v posledním období vaše ODS? A v předchozím, a v tom předtím, atd...? Nebo si myslíte, že jsme si nevšimli? Ale teprve teď to bude skvělé, protože přichází NOVÁ SÍLA, jíž je - pozor, překvapení - ODS!
Máte pravdu, že díky ODS bylo vládnoucí sdružení dost levicové, a obávám se, že TOP09 to moc doprava neposune, protože Sakura je asi tak srovnatelně levá jako ODS. Přestaňte už lidem namlouvat (a hlavně sobě) pohádky o pravicovosti ODS. V reálné politice jste tam, kde v normálních zemích stojí sociální demokracie, v ideopvém zakotvení jste, s vaším zdivočelým liberalismem, který není prakticky vůbec korigován konzervatismem, jen pár kroků od anarchistů. Vaše politologické úvahy jsou natolik amatérské, že jsou až legrační.
Ostatně v urbanismu na tom nejste o nic lépe. Jenom pro připomenutí - město se nemůže rozlézt do větší plochy, než je dáno územním plánem (včetně ÚP nadřazeného), ať už se budou bytové domy stavět nebo ne.
A odkdy je vědecko-technický park průmyslovým podnikem?
Ach Bože, chraň nás před diletujícími všeuměly...

Pozoruhodný názor. Škoda, že

Pozoruhodný názor. Škoda, že jste se styděl pod něj podepsat. I když... svým způsobem to i chápu.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic
Toto díloJak dál s roztockou výstavbou? – jehož autorem je Tomáš Šalamon, je šířeno pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Czech Republic.