Jak je to s opravami silnic

Pan Bernát se v minulém čísle Odrazu pozastavil nad plánem rekonstrukcí komunikací. Vycházel z ne úplně přesných informací, které vyplývaly z článku místostarosty Jandíka a z komunikace s některými úředníky, za něž se omlouvám. Proto bych situaci kolem oprav silnic rád uvedl na pravou míru.

Plán oprav komunikací, který rada města schválila v roce 2012, je pořád platný a je dodržován. Po opravách páteřních městských komunikací (Masarykova a Jungmannova) bylo rozhodnuto, že se budou postupně opravovat silnice s nezpevněným povrchem. Byly stanoveny tři kategorie ulic podle jejich kvality, čímž byly určeny priority jejich rekonstrukcí. V první kategorii je ulice Smetanova, v druhé ulice Máchova, Čakov (oprava formou recyklátu) a Dobrovského, v třetí kategorii ulice Vošahlíkova, Krásného, Plzeňská, Haškova (včetně spojky s Olbrachtovou) a Sedláčkova. Všechny ostatní nezpevněné komunikace se budou opravovat až následovně.

Toto pořadí stále platí. V příštích měsících dojde ke stanovení dalšího pořadí právě ulic, které se dříve nedostaly do zmiňovaných třech prioritních kategorií. Možná dojde i na změnu priorit v závislosti na vlastnických vztazích pozemků pod silnicemi (viz níže).

Rekonstrukce Smetanovy ulice byla zahájena v loňském roce a letos bude dokončena. S ulicemi z druhé kategorie (Máchova, Čakov, Dobrovského) se letos také počítá. Další finanční prostředky v letošním rozpočtu města určené na rekonstrukce silnic však již nestačily na to, aby vyšly na rekonstrukce všech ulic v třetí kategorii. Abychom se vešli do rámce rozpočtu, byly při jeho schvalování upřednostněny ulice Vošahlíkova, Krásného a Plzeňská (popř. poměrně levná spojka Haškovy a Olbrachtovy). Se zbývajícími ulicemi z této kategorie (včetně Haškovy) se počítalo v roce 2014. Situace ve prospěch Haškovy ulice se zlepšila z několika důvodů: U ulice Krásného nejsou vyjasněny vlastnické vztahy kolem pozemků, které v současnosti nevlastní město, a proto její rekonstrukce bude muset být odložena. Podařilo se s velmi velkou úsporou vysoutěžit projekční práce právě na rekonstrukce silnic. A v neposlední řadě i soutěž na druhou etapu rekonstrukce Smetanovy ulice dopadla z finančního hlediska pro město velmi dobře.

Díky těmto okolnostem a úsporám se jeví jako poměrně pravděpodobné, že by se letos v Haškově ulici mohlo stihnout postavit nejen nezbytné dešťové svody, ale i samotný povrch vozovky a chodníků. Pokud by se to přece jen nestihlo, nepochybně k tomu dojde v roce 2014.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.