Jak se Vám líbí?

Po přečtení minulého čísla Odrazu mne napadlo: jak se Vám líbí věčné osočování a pomluvy, napadání a polopravdy? Manipulace veřejným míněním vždycky patřila k politice, tu s menší, tu s větší mírou vkusu. Její živnou půdou je a bude neinformovanost veřejnosti a její nezájem o věci veřejné. Vždycky nabývá na síle s blížícími se volbami (a je jedno jakými) a automaticky vyvolává potřebu kandidátů se vyjádřit k čemukoli, nejlépe k opozici. Nevadí, že používá stokrát opakované nepodložené argumenty, protože pravda přece nikoho nezajímá. Tedy většina manipulátorů je o tom přesvědčena. Jejich překvapivá úspěšnost je ovšem ve značné míře závislá na podpoře jejich bezvýhradně oddaných spolustraníků. Někdy toto absolutní splynutí duší vede až ke ztrátě osobní identity a 100% shodě názorů na cokoli, tedy i na podněty, na které by jedinec sám reagoval evidentně jinak. Je asi těžké rozeznat hranici, kde se ze samostatně myslícího tvora stává disciplinovaný politicky organizovaný jedinec. Manipulátory a jejich organizovaná společenství charakterizují stejné znaky, které jsou tu odnepaměti:

 • Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.
 • Budeme říkat lidem to, co chtějí slyšet, a oni nebudou soudit naše skutečné jednání. Nebudou mít na nás čas. I když jde o jejich obec, jejich děti, životní prostředí...
 • Poukazováním na chyby ostatních se výborně zakrývají ty vlastní.
 • Nikdy nejsem ten, kdo by uznal svá vlastní pochybení.
 • Nemám strach se pochlubit cizím peřím: když jsem třeba realizoval investici s pomocí dotace získané současnou opozicí, proč bych to rozmazával. Zásluhy se nedělí.
 • Byl bych mnohem dál, kdyby ti přede mnou neudělali tolik chyb.
 • I když po dobu několika let svého působení v zastupitelstvu nebo v jiné funkci nevyjádří jasně stanovisko k zásadním věcem týkajícím se obce, nevadí. Jsou tu od toho, aby se jejich osobní názor ze 100% kryl s názorem jejich stranického guru. Nevadí jim to, jejich hrdost to nesnižuje. Stejně na zastupitelstvo nikdo nechodí.
 • Příslušnost k rozhodující většině je činí neomylnými a neodpovědnými za jejich rozhodnutí.
 • Vědí, že v mnoha případech hlasují proti zájmům těch, kteří je zvolili, a proto se nejvíc bojí jejich přítomnosti na jednáních - v Roztokách mohou být opravdu v klidu...
 • Dnes nepřišli naplněni nápady po prostudování podkladů s cílem odvést práci pro obec. Dnes přišli pobít oponenty. Nevadí, že oponenti asi mají v mnohém pravdu. Bylo by potupné to přiznat. Pocit moci je opojný, a tak snadno získává převahu nad svědomím a zodpovědností.
 • Co to vlastně bylo za přísahu, kterou jsme jako zastupitelé kdysi složili? Bere to vůbec někdo vážně? Vždyť to stejně nikdo nekontroluje...
 • Ta občasná malá pozornost za jejich loajalitu? Jen se odvažte to pouze naznačit...
 • Ambice mladých politiků, kteří si snaží své ostruhy dobýt arogantně, bez skrupulí a elementární snahy používat ověřené informace, jsou v této době asi běžné.
 • A ta stálá snaha obrátit pozornost veřejnosti někam dál od podstaty problému: například tím míním to, že není potupné čelit exekuci na majetku. To se skutečně může stát dnes téměř každému. U politika jde ovšem o další rozměr tohoto problému: pokud nepřiznám své finanční problémy při vstupu do politiky, stávám se nevěrohodným. Jak máme věřit v neovlivnitelnost těch, kteří rozhodují o veřejných financích, a jejich funkce přitom není ničím jiným něž jinou formou zaměstnaneckého poměru? To platí zejména o tzv. uvolněných funkcích, kterými jsou starosta a místostarostové.

Za sebe chci říci, že tento stav v naší politice se mi nelíbí. Někteří zastupitelé si myslí, že v politice je vše dovoleno, a zejména před volbami se snaží dokázat své předpoklady pro vyšší politiku za každou cenu. Ti, kteří do ní míří touto cestou, nechť naplní své politické ambice a odejdou co nejdříve. Kamkoli.

P.S. Tento článek se samozřejmě netýká těch, kteří svou politickou funkci vykonávají nezištně, s využitím vlastního rozumu a se vší odpovědností. Do jaké skupiny jste zařadili toho svého kandidáta, souseda, kamaráda? Co vůbec víte o jeho působení ve veřejné funkci? Nemáte chuť se na něj přijít občas podívat?

Jiří Blažek
zastupitel za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

hlavně nevolit TOPku

Hlavně lidi nevolte TOPku,nebo nás tu rozkradou úplně :-(

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.