Lapálie kolem školy a místních politiků

Aprílový Odraz můžeme nazvat Odrazem školním. Téma základní školy a konkurzu na ředitele je zmíněno snad v pěti článcích. Zatímco radní (Jakob, Boloňský) vysvětlují, proč město vyhlásilo konkurs na ředitele ZŠ, někteří rodiče píší petice na podporu současné ředitelky ZŠ (taky jsem ji podepsal) i další články do Odrazu na její podporu. Téma se mě týká (mám několik děti v několika roztockých školách) a argumenty radních či zastupitelů jsou nepřesvědčivé, proto vznikl tento článek.

Jak je to s konkurzem na ředitele ZŠ

Místostarosta Boloňský píše, že konkurs na ředitele ZŠ vyplývá ze školského zákona. I když jako chytrá horákyně dodává, že to zákonem není striktně nařízeno. Zákon o tom říká, že pokud zřizovatel (město) nevyhlásí konkurs na ředitele ZŠ, automaticky se prodlužuje řediteli ZŠ pracovní poměr o 6 let. Takže vyhlášení konkurzu nebylo povinností rady.

Protože v Roztokách jsou dvě základní školy (Základní škola a Základní umělecká škola), uvidíme, kdy bude vypsán konkurs na ředitele Základní umělecké školy. Mé 3 děti chodí na ZUŠ a ze ZUŠ jsem nadšen, takže si nemyslím, že by konkurs měl být vypsán (ale když to vyplývá dle vedení města ze školského zákona).

Jakou školu a jakého ředitele chce mít starosta a zastupitel Pejša

Zásadní článek v Odraze č. 4/2013 je podepsán starostou Jakobem a zastupitelem Pejšou.

• Podmínkou moderní školy je osoba kreativního, nedogmatického, pravidly nesvázaného ředitele, který dokáže odpovídajícím způsobem integrovat povinné normy a přitom dokáže vytvořit životnou, srozumitelnou vzdělávací koncepci školy, která dokáže reagovat na dynamiku vývoje a modernizaci ve vzdělávání obecně.

• Ředitel by měl být schopen zajistit intenzivní spolupráci s dalšími typy vzdělávacích institucí (např. VŠ instituce), zapojit další spolupracující instituce (např. muzea, podnikatelské subjekty).

• Chceme, aby naše základní škola vytvářela podmínky pro nadšené aktivní učení a smysluplné trávení volného času našich dětí i širší roztocké komunity.

• Ředitel a jeho pedagogičtí kolegové musí cíleně a mnohem intenzivněji využívat vícezdrojové financování k vytváření vzdělávacích projektů s budoucí přidanou hodnotou pro žáka.

Pravidla se buď dodržují, nebo nedodržují. Starosta chce „pravidly nesvázaného ředitele“. Členy konkursní komise, která bude vybírat ředitele ZŠ, jsou dle Odrazu mimo jiné zástupce krajského úřadu (úředník z kraje) a zástupce České školní inspekce (další úředník). No, rád bych se těchto členů zeptal, zda-li budou podporovat kandidáta, který „je pravidly nesvázaný“.

Intenzivní spolupráce ředitele s dalšími typy vzdělávacích institucí je líbivé heslo. Ale budoucího ředitele vytíží dostavba školy natolik, že na tyto „jemnůstky“ nebude mít čas.

Smysluplné trávení volného času našich dětí i širší roztocké komunity. Další líbivé heslo. Připomínám, že školská rada, kde má město své zástupce, podporovala v roce 2011 úplné uzavření školní zahrady pro veřejnost. Pro hlasovali i zástupci města ve školní radě. Kdo chce, může si dohledat na stránkách školy zápis ze zasedání školské rady ze dne 11. 10. 2011. Peripetie mezi ZŠ a Roztočem, kdy ZŠ potřebovala další místnost pro další třídu a Roztoč neměl, kde jinde vyvíjet své aktivity, jsou známy. Jak má ředitel prosazovat smysluplné trávení volného času našich dětí i roztocké komunity, když nemá prostory?

Kritéria vyjádřená starostou a panem Pejšou jsou líbivá, kdyby toto napsal opoziční zastupitel, tak bych mu možná i věřil. Ale nemám pocit, že vedení města v minulosti jednalo v souladu s kritérii, která nyní prosazuje. A v kritériích mi chybí jakákoli zmínka o účasti ředitele ZŠ na dostavbě školy.

Robert Pejša rezignoval na „dobrovolný post předsedy Školní komise RM + rezignoval na členství ve Školní komisi města Roztoky“ (jak uvedl dne 27. 3. 2013 na svých internetových stránkách). Proč tyto informace nejsou ani dne 12. 4. 2013 na stránkách města? Robert Pejša je dle Odrazu předsedou Konkursní komise pro výběr ředitele ZŠ.

Převodovým můstkem mezi městem a ředitelem ZŠ je školská rada, ve které má město zastoupení. Je škoda, že tyto své názory a požadavky pan starosta nepřednesl na školské radě, jejíž několika zasedání se jako host účastnil. Je škoda, že pan Pejša (ještě nedávno předseda školské komise) se zasedání školské rady (vycházím ze zápisů školské rady na stránkách školy) od září 2010 nikdy neúčastnil.

Jakou školu a jakého ředitele chci já

• Na prvním místě školu, do které se žáci fyzicky vejdou.

• Školu, do které se budou děti těšit (což hlavně na prvním stupni znamená učitele, kterého budou mít děti rády); minimálně na prvním stupni je osobnost učitele důležitější než programy.

• Ředitele školy, který dokáže skloubit organizaci výuky s přestavbou a dostavbou školy (toto zabere řediteli tolik času, že na nějaké fajnovinky nebude mít několik let moc času, pokud bude chtít sám učit); pokud se při dostavbě školy žádné dítě ani dospělý nezraní, bude to úspěch.

• Školu, která připraví žáky (pátých, sedmých, devátých tříd) úspěšně na přijímačky na víceletá gymnázia; střední školy i učiliště.

Co mi vadí na přístupu města

Město se při vypsání konkurzu zaštiťuje zákonem (uvidíme, jak bude řešit obsazení ředitele ZUŠ), ale povinnost vypsat konkurs nemá. Pročítal jsem zápisy školské rady na stránkách školy a neobjevil jsem v nich žádnou výtku vůči práci ředitelky ZŠ. Neuvědomuji si, že bych na stránkách Odrazu četl nějaké výtky vůči ředitelce ZŠ. Kritéria, která nastínil pan starosta, se míjí a několik let vinou nedostatečného místa ve škole budou míjet s realitou v Roztokách. Vedení města manažersky nezvládlo komunikaci s ředitelkou ZŠ. Když už vypsalo výběrové řízení, nedokázalo ji přesvědčit, ať se do konkurzu přihlásí.

Měnit ředitele ZŠ v okamžiku, kdy proti starému řediteli nebyly výtky, chystá se významná přestavba školy (která i řediteli znalému místních poměrů zabere mnoho času), je politickou chybou.

Závěrem

Vím, že tento článek vyjde po 18. 4. 2013, kdy končí lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení na ředitele ZŠ. Přeji si, aby se současná ředitelka do konkurzu přihlásila. A pokud se nepřihlásí, tak ji přeji, ať se ji i v budoucnu daří i jinde.

Lukáš Křístek

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Emoce kolem školy | Eva Frindtová
SIovo starosty | Jan Jakob
Kocourkov u Prahy | Lukáš Křístek
Březnové zastupitelstvo | Stanislav Boloňský

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.