Městské pozemky na prodej

V minulém Odrazu mi vedení města věnovalo hned několik článků, tak budu stejně tak doufat, že se vyjádří i k článku následujícímu. Já se k vilám jistě ještě vrátím v jiném komentáři. Nyní se jedná o schválený záměr prodeje pozemku č. 2195/4 a části pozemku č. 2195/3, oba v majetku města.

Záměr prodeje pozemku

Pozemky leží nad městskými vilami č. p. 125 a č. p. 110 ve stráni nad Tichým údolím a dohromady mají 342 m2. Klíčovým aspektem celého záměru je fakt, že prodávaný pozemek leží uprostřed velkého městského pozemku o výměře necelých 10 000 m2. Na menším pozemku č. p. 2195/4 o velikosti 61 m2, který je v katastru označen jako zastavěná plocha a nádvoří a podle územního plánu by tam měla být zeleň, leží kolaudovaná dočasná stavba - srub. Větší pozemek č. p. 2195/3 má velikosti 281 m2 a dle regulativů je to rovněž plocha zeleně. Jak je patrno z přiloženého nákresu, prodejem dojde k vykousnutí celistvého městského pozemku a tím pádem k jeho nenávratnému znehodnocení. Prodej by pak ospravedlňovala jen opravdu hodně nadprůměrná cenová nabídka, která by znehodnocení kompenzovala. Bohužel mně osobně se nabídka za 342 m2 ve výši 184 700 Kč jeví jako směšná. Navíc z částky musí město odvést ještě DPH. Můžeme to přirovnat asi k tomu, jako bychom si na vlastní zahradě prodali pozemek pod altánem. Navíc město musí na svém pozemku tolerovat ještě zábor sítí, za který sice dostane dalších 25 500 Kč, ale znehodnotí si dalších desítky metrů svých pozemků. V důvodové zprávě je cena za prodej ospravedlňována jakýmsi znaleckým posudkem a prodeji jiných pozemků starými více než 10 let. Znehodnocení okolních pozemků samozřejmě posuzováno není. Doporučuji zastupitelům občas otevřít server Sreality.cz, zde je možné dohledat, za kolik se podobné pozemky kolem Prahy prodávají a o kolik je za letošek cena nemovitostí vzrostla.

Zajímavý je rovněž fakt, že hned vedle v Tichém údolí je v rámci schváleného regulačního plánu požadovaná minimální velikost pozemku 1 500 m2, jinak není možné stavět. O pár metrů vedle je pro někoho tolerována stavba na pozemku 342 m2? Tak to vypadá, že přísnost musí být - ale platí to jen na někoho. I pozemky pod garážemi prodává město dráž.

Neexistuje žádný právní důvod, proč by město muselo pozemky prodávat. Majitel srubu si nyní pozemky pronajímá za 20 Kč / m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Dočasnost stavby je dána právě nájemní smlouvou. Nájemní smlouva může pokračovat i dál.

A kdo  hlasoval pro? Starosta Jakob, místostarostka Šlancarová, místostarosta Novotný a zastupitelé Frindtová, Hadraba, Chržová, Jungwirthová, Kazdová, Kubečka, Matas, Novotný, Richter.

Do 29. září je záměr prodeje vyvěšen na úřední desce a já věřím, že zastupitelé svůj záměr přehodnotí. Nicméně jsme v tomto ohledu odhodlán dělat i více než jen psát do Odrazu, protože toto je již opravdu za hranou. 

Ing. Roman Jandík
zastupitel a předseda Finančního výboru

Kam dál

Zahrádkář sobě | Roman Jandík
Jací jsme hospodáři | Stanislav Čáslavka
Koaliční virus | Jiří Blažek
Statečně a transparentně | Olga Vavřínová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.