MHD

Z dopravních průzkumů ROPIDu je možné vyčíst, že mezi Bělinou a nádražím jezdí autobusy linky 359 zcela prázdné, jen jednou denně jede jeden cestující tam a jeden zpět. Za vedení autobusu po této trase platíme z městského rozpočtu necelých 20 Kč za jeden spoj jedním směrem. Ukončení linky na Bělině je přitom provizoriem. Parkoviště u Koruny bylo v době zřízení této linky v moratoriu po stavbě přeložky a v okolí nemocnice nejsou vhodné prostory v majetku města. Tichým údolím se zastávkou u nemocnice a u budoucí mateřské školy by linka mohla jezdit po rekonstrukci této ulice. Opakovaně se tedy objevuje nápad protáhnout trasu této linky až do Prahy. Pokud by linka končila na „Kulaťáku“ či zastavovala i v Sedlci, vyžádala by si velmi brzy svou přeplněností nahrazení malého autobusu velkým. Nabízí se i varianta konečné na Hradčanské se zastávkou v blízkosti bývalého nádraží v Bubenči, která by obnovila spojení s tamní LDN a školou, o které jsme přišli posunem vlakové zastávky. Nebo konečná v oblasti vlakové zastávky Podbaba. Věc má ale jeden háček. Do jednání o všech těchto variantách je třeba zapojit Prahu. Vzhledem ke snaze Prahy přesunout občany Středočeského kraje z aut do MHD by toto jednání nemuselo dopadnout špatně. Praha platí náklady na příměstské linky na svém území. Pokud by tyto náklady šly zcela za námi, stálo by nás to v dnešních cenách cca 250 Kč za každý spoj malého autobusu jedním směrem. Pokud by za námi šla jen platba z posledního tarifního bodu v Praze, tak cca 100 Kč. U velkého autobusu by to bylo cca 300 Kč / 130 Kč. Jedná se o čísla odhadnutá velmi zhruba a od všech těchto čísel je třeba odečíst 20 Kč a výrazně by stoupla vytíženost této linky.

Zastávky u obchodních center

Ztrátovost linky 359 by také výrazně snížily zastávky u obchodních center. V místech, kde by mohla být zastávka u Tesca, údajně leží optické kabely a jejich přeložení bude řešeno až s rekonstrukcí Lidické ulice. Neprůchodné se jeví také zbudování zastávky u Lidlu v Horoměřicích. Před dlouhým časem jsem se zúčastnil jednání Lidlu s ROPIDem a okolními obcemi. Zřízení zastávky, která by plnila i úlohu přestupního bodu pro autobusy, zkrachovalo na nedohodě, zda náklady na její vybudování ponese Lidl či okolní obce. Předchozí předseda dopravní komise jednání s Li-dlem obnovil. Dozvěděl se ale, že Lidl zastávky MHD u svých obchodních center na úkor parkovacích míst nebuduje, a to ani na cizí náklady. Je ale pravda, že nakupující odveze více zboží v kufru auta, než kdyby přijel autobusem, byť s taškou „RVHP“.

Posílení počtu spojů

V rozpočtu města byla letos navýšena položka na dopravu. Autobusová doprava by tedy mohla být posílena. Potřeba by to bylo zejména v ranní špičce, kdy jsou autobusy přeplněné. Jen na vysvětlenou, autobus není přeplněný, když všichni cestující nesedí. Je přeplněný teprve tehdy, když do něj nastoupí jedenašedesátý cestující. To se v ranních špičkách ale stává nejen proto, že spojů je málo, ale i proto, že linka 350, která není výchozí v Roztokách, přijede pozdě. Do tohoto zpožděného autobusu pak nastupují i cestující, kteří by jinak cestovali spojem linky 340, jenž jede hned za ním poloprázdný. Je ale otázka, zda dopravci budou mít pro případné posílení našich linek dost vozidel a zejména řidičů. Neustále se také zvyšuje cena tzv. „vozokilometru“, tedy náklady dopravců na provoz jednoho kilometru linky daného vozidla. Součástí této položky jsou také mzdové náklady. Nicméně navýšení platu řidičů by měly doplácet kraje či stát, nikoliv obce.

Dodržování jízdního řádu

Když jsme před časem požádali občany o informace o nedodržování jízdního řádu, dostali jsme většinou informace o zpoždění. Dobře to není, ale je to, vzhledem k dopravním opatřením v oblasti Vítězného náměstí a v ulici Jugoslávských partyzánů, pochopitelné. Ledasco se také může stát cestou z Kladna do Roztok. Mnohem horší je ale předčasný odjezd. A není v silách cestujícího rozeznat, zda spoj vynechal, či odjel předčasně. Největším problémem jsou předčasné odjezdy ze zastávky u nádraží, kde se mnozí cestující přestupem na autobus snaží vyhnout vysokohorskému výstupu do horních Roztok. Na rozdíl od některých vyspělých zemí na sebe u nás různé dopravní prostředky nečekají. V Norsku jsem kdysi dokonce v městečku Flam viděl, jak na zpožděný přímý lůžkový vůz z hlavního města čekají i lodě. Ty ale při čekání nikomu nepřekážely. V Nádražní ulici čekat nelze. A to ani na čas svého odjezdu. Pokud se tedy autobusu podaří probít se Prahou 6 nečekaně rychle, je třeba přizpůsobit rychlost před Roztoky či čekat na svůj čas na některé ze zastávek v Sedlci. I zrušené spoje by nás měly zajímat. Znamenají snížení nákladů na dopravní obslužnost.    

Dobře už bylo

Cestování do Prahy bude stále obtížnější nejen auty, ale i MHD. Zatravnění tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů sice ztišilo hluk tramvají, ale důsledkem toho je i to, že autobusy nemohou tento pás využívat. Zařazování dvoudvé-řových autobusů prodlužuje dobu potřebnou pro výstup a snižuje celkovou kapacitu přepravy. Touha Prahy 6 vyčistit od autobusů Vítězné náměstí a ukončit linky z Roztok na Podbabě byla snad

uspokojena odsunem konečných linek od Kladna a Horoměřic na Veleslavín. Své limity má ale i vlak. Trať je ve špičkách na hranici propustnosti a zlepšení se nedočkáme dříve než v roce 2030, kdy by nejdříve mohla být zprovozněná rychlodráha do Drážďan, kam bude přeložena veškerá mezinárodní a velká část dálkové osobní i nákladní dopravy. Po přeložení těžkotonážních vlaků bychom mohli očekávat i měně časté výluky úseku Roztoky-Libčice. Plánovaná rekonstrukce nádraží

propustnost trati nezvýší. Ale i přes ztrátu jedné průjezdné koleje zřejmě ani nesníží. Nádraží by ale mělo být plně bezbariérové a snad se konečně dočkáme i informačního systému.

Vít Calta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

ať Praha 6 zruší parkování

a nesmyslně vedenou cykloztesku po třídě Jug. partyzánů.
Proč nemáme při nastupování v Praze střechu nad hlavou? Proč u jediného vhodného krytého místa je nesmyslná manipulační zastávka?
Proč se sedm dní v týdnu lidé nemohou včas dostat z odpoledních směn??? Co Calta, spotřebováváte služby lidí pracujích do 20 nebo 21 hodin? odjezdy 21:32 a pak až 22:10.
Ráno z noční o víkendech je to ještě věčí trgédie. Vlak z Bubenče krátce po sedmé ráno v Roztokách nestaví, autobus jede až po půl osmé.
Proč je nemožné najít vhodný spoj ráno do práce mezi pátou a šestou ráno zejména o víkendech? Ne každý je úředník nebo student soudruhu kancelářský Calto. Bez nás co pracujeme i o víkendech byste si ani nezašel do kina vy okresní mudrlante.
Podívejte, když vám to nejde nechte toho, potřebné práce je po městečku dost, aspoň byste byl užitečný. Výsledky vašich snah jsou směšné a odmítat pracovní místa díky vaší "činnosti" musí víc lidí než si myslíte ouřado.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.