Nad čím zůstává rozum stát

• V jednom svém předchozím článku v Odrazu jsem zmínila peripetie ohledně absence platného organizačního řádu městského úřadu. Ze zákona schvaluje organizační řád rada města, ovšem někdo ten řád musí vytvořit, nejlépe tajemník, kterého tímto úkolem rada města pověří. Ale rada města nikoho nepověřila a MÚ tajemníka dlouhodobě nemá. Nemá-li MÚ tajemníka, měl by být někdo jeho funkcí pověřen, nebo ze zákona jeho funkci plní starosta města, což se opravdu neděje.

Na prosincové jednání RM byl konečně po dvou letech absence předložen organizační řád ke schválení. Ale světe div se, RM jeho schválení vyřadila z programu.

V kostce je tedy situace taková, že platný organizační řád stále není, a tedy již dva roky neexistují jasně definované náplně práce odborů, natož jejich vedoucích.

• S výše uvedeným úzce souvisí vyplácení odměn vedoucím pracovníkům MÚ. Odměna k platu by měla být vyplácena za mimořádně kvalitní práci nebo nadstandardní plnění pracovních povinností či plnění úkolů nad rámec vymezené práce.

No jo, ale jak se to dá poznat, když neexistuje jasně definovaná náplň práce podle organizačního řádu, který už dva roky chybí? Zřejmě to vůbec nevadí, protože soudě podle vyplacených odměn vedoucím pracovníkům musí tito pracovat jako zběsilí prakticky ve dne v noci.

Posuďte sami. Například vedoucí nejmenovaného odboru bylo vyplaceno v tomto roce na odměnách k platu přes šedesát tisíc korun. Tento odbor podle sdělení starosty zodpovídá za správné zveřejňování povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákon platí od roku 2000 a starosta (protože zodpovídá starosta, nikoli onen odbor, což je pravděpodobně jak pro starostu, tak pro odbor novinka) byl opakovaně vyzván k nápravným opatřením Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, protože povinně zveřejňované informace nejsou zveřejňovány v souladu se zákonem.

• Každá odměna k platu zaměstnance, když je navržena, musí být zdůvodněna a schválena. Má-li MÚ tajemníka, navrhuje, zdůvodňuje a schvaluje odměny vedoucích odborů on. Ale v tomto roce fungoval tajemník pouze tři měsíce a je zajímavé, že v těchto měsících byly odměny nejen pro vedoucí nejmenovaného odboru nejnižší. V ostatních měsících navrhoval, zdůvodňoval a schvaloval výrazně vyšší odměny starosta města Jakob. Vzhledem k tomu, že povinně zveřejňované informace podle zákona nejsou dosud zveřejněny v souladu se zákonem, což bych předpokládala, že by mělo být součástí náplně práce odboru, jsem požádala o informaci, kdo odměny vedoucí odboru schválil a jak byly zdůvodněny. Opravdu jsem byla velmi zvědavá, jak může každý měsíc dostávat odměnu vedoucí pracovník, když výsledkem jeho práce je, kulantně řečeno, šlendrián.

Překvapí někoho, že mně tato informace byla odepřena?

Vzhledem k omezenému prostoru v Odrazu jsem se omezila jen na onen nejmenovaný odbor, nicméně všichni vedoucí pracovníci ostatních odborů byli štědře odměňováni k platu každý měsíc tohoto roku. Ani u nich mně informace o zdůvodnění a schválení výše odměn nebyla poskytnuta.

Jestliže bylo důvodem pro odvolání místostarosty Šefra špatné plnění jeho povinností, domnívám se, že výkon starosty Jakoba je ve srovnání s místostarostou Šefrem neporovnatelně horší.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.