Nádražní - mýty a polopravdy

V minulém čísle časopisu Odraz vyšlo několik článků v souvislosti v plánovanou výstavbou obytného souboru Nádražní. Pro připomenutí - na tuto kontroverzní stavbu bylo vydáno stav. úřadem Roztoky v listopadu územní rozhodnutí (UR). Jak je již v Roztokách obvyklé, bylo plné chyb a zásadní připomínky státních orgánů v něm byly zapracovány jen velmi vágně, v podstatě nevymahatelně. Proti UR se v prosinci město a dvě roztocká občanská sdružení odvolala, načež investor stavby těsně po Vánocích přišel s návrhem smlouvy mezi ním a městem. Kromě mnoha pro město „velmi výhodných“ bodů smlouva obsahuje též závazek města stáhnout své odvolání pod sankcí 5 mil. Kč!!! Naštěstí na zastupitelstvu dne 29. 1. nebyla smlouva po bouřlivé diskusi přijata, navzdory velkému tlaku členů TOP 09. Jsem velmi rád, že tentokrát zvítězil zdravý rozum, zastupitelům poděkujme. Snad se jedná o první známku toho, že se naše město chce vydat v oblasti výstavby novou, lepší cestou, než šlo dosud. Protože v rámci této kauzy byly vyřčeny a napsány spousty polopravd a překroucených faktů, dovolil bych si některé z nich rozebrat:

1. „Pokud město nepodepíše smlouvu a nestáhne odvolání, připraví se o poslední možnost, jak nahradit stávající zchátralé objekty něčím novým a pěkným.“ Roztoky jsou natolik atraktivní lokalitou, že dříve nebo později se někomu rozhodně vyplatí tento pozemek zastavět. Představa, že pozemek zůstane na věky nezastavěný, je podle mě zcestná. O tom, jak dobrý obchod to asi je, svědčí rychlost, s jakou přiběhl investor po odvolání se smlouvou.

2. „Obec má omezené možnosti stavbu  omezit - jen jako účastník řízení, jehož připomínkám stavební úřad nemusí vyhovět.“ To možná platí u jiných staveb, ale ne zde, kde část stavby leží na obecním pozemku (rozšíření komunikace Nádražní). Tedy bez souhlasu obce nic postavit nelze. Tím má město investora „na lopatě“.

3. „Riziko, že kraj odvolání nevyhoví.“ Ve vydaném UR je takové množství fatálních chyb a rozporů, že nevyhovění odvolání by ze strany kraje hraničilo téměř s trestným činem.

4. „Koordinace výjezdů, odbočovacího pruhu, přechodu a autobusového zálivu bude řešena podle představ obce ve stavebním povolení.“ Je to spousta staveb na malém prostoru, tzn. koordinace bude velmi složitá, ba nemožná, a dokud nebude vše nakreslené na papíře podle norem, nelze říci, že to půjde. Ve stavebním řízení může vyvstat nutnost zásahu mimo oblast vyhrazenou UR, které bude pak nutné změnit. Anebo spíše to celé nějak „ošulit“.

5. „Investor staví pro město divadélko Kvítko a MŠ.“Tyto dvě stavby se mají vyměnit za nějaké jiné městské pozemky, takže vlastně koupit. Navíc podpis takovéto smlouvy je odložen na později, což je do nebe volající chyba - po vydání UR bude veškeré trumfy držet v ruce investor. Navíc není naprosto dořešené, kde budou parkovat rodiče a návštěvníci divadélka. Zřejmě podél chodníku v Nádražní, čímž budou blokovat dopravu ze serpentýny - do podzemních garáží budou zajíždět asi těžko.

6. „Investor nabídl odstup domů 3 m od uliční čáry ulice Nádražní“ - to není ani tak ústupek, ono mu ani nic jiného nezbývá, pokud chce realizovat odbočovací pruhy široké 3 m, což má uloženo jako povinnost od policie. Ze slibovaného zeleného pruhu podél chodníku tak nezbude téměř nic.

To samozřejmě není vyčerpávající seznam, ale je jasné, že nové a pečlivější projednání v novém územním řízení je více než nezbytné.

Michal Hadraba
projektant v oblasti městské infrastruktury

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.