Názory

Jan Jakob, 29.7.2016
Vážení spoluobčané, ačkoli jsou prázdniny v plném proudu a zdálo by se, že můžeme mít, jak se říká, okurkovou sezonu, v Roztokách se pořád něco děje. Nová studie lokality u přívozu Jsem velmi rád, že se podařilo výrazně pohnout se smělým nápadem udělat něco s lokalitou u přívozu. Máme schválenou tzv. územní studii pro využití tohoto prostranství. Se zkrášlením přívozu je...
Číst dál Odraz 7-8/2016 opičí dráha přívoz studie úvodník zahrádkáři Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce k demokratickému - byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu z radnice v roce 1994. Článek jsem...
Číst dál Odraz 7-8/2016 starosta Vojtěch Sedláček Názory
Marie Šlancarová, 29.7.2016
Druhý červnový čtvrtek ráno nasedám do mikrobusu a vyrážím s učiteli a žáky naší základní umělecké školy do partnerského města Skawina. Hlavou mi běží myšlenky na množství práce, kterou bych za čtyři dny namísto výletování stihla. Navíc Skawinu už přece znám, dvakrát jsem ji navštívila. Ani holky a kluci z hudebky se mi nezdají být dvakrát nadšení. Po cestě vyjadřují nejistotu z rodin...
Číst dál cesta návštěva Odraz 7-8/2016 Skawina Názory
Jaroslav Drda, 29.7.2016
Ani o prázdninách neustal proud katastrof a násilností po celém světě. Stačí si projít novinové titulky za první dva červencové týdny. Nemine den, aby někde ve světě po desítkách a po stovkách úplně zbytečně neumírali nevinní lidé včetně dětí. Když si to porovnám s událostmi, které budí vášně u nás v Roztokách, začínám mít pocit, že nás možná tak trochu pálí dobré bydlo. Ne že by...
Číst dál Odraz 7-8/2016 spokojenost svět úvodník Názory
Stanislav Boloňský, 29.7.2016
Počátkem června jsem našel ve schránce, podobně jako většina obyvatel našeho kraje, časopis Středočech, který vydává v nákladu 527 000 ks (!) Středočeský kraj. Tím, že je financován z krajského rozpočtu, si ho vlastně nepřímo platíme z našich daní. Měl by tedy vyváženě odrážet názorovou pestrost politických subjektů i veřejnosti. Při prolistování tohoto plátku však máte dojem, že ho platí ze...
Číst dál časopis Odraz 7-8/2016 středočeský kraj Názory
Jaromír Roškot, 29.7.2016
Děkujeme neznámé osobě, která letos na jaře vysekala cestu podél lesa na Solníkách a umožnila tímto průjezd cyklistům, kočárkům a pohodlný průchod pěším. Tato činnost byla zřejmě provedena nezištně a zdarma. Bohužel tato upravená cesta je některými obyvateli Solník užívána beztrestně jako skládka biologického odpadu (tráva, větve). Chtěli bychom připomenout těmto obyvatelům Roztok...
Číst dál cesta Odraz 7-8/2016 soln9kz Názory
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Rada bych zde reagovala a doplnila informace k článku "Rozhovor s Janem Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volbách". Mnozí čtenáři by totiž po přečtení textu mohli nabýt dojmu, že jím byl právě on. Je až s podivem, jakou práci si dali on i pisatel s tím, aby snad slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka....
Číst dál Odraz 6/2016 starosta Voljtěch Sedláček Názory
Roman Jandík, 18.6.2016
Až budete platit městu daně, vzpomeňte si na tento článek. V minulém čísle časopisu Odraz jsem psal o nezdařeném projektu dětské skupiny v areálu Sokola s otazníkem - kolik bude roztocké daňově poplatníky tento rozmar ve finále stát? Stručně připomenu, o co jde: jistě bohulibý původní plán na dětskou skupinu dopadl tak, že město bez stavebního povolení znehodnotilo sokolům dříve...
Číst dál daně dětská skupina Odraz 6/2016 Názory
Jiří Plachý, 18.6.2016
Poprvé se jméno Ing. Karla Schwarze dostalo do protokolů komunistické tajné policie ve druhé polovině března 1949, v souvislosti s tehdy „realizovanou“ (tedy pozatýkanou) ilegální skupinou Česká legie. Ta měla být založena v Roztokách koncem roku 1948 majorem Viktorem Kašlíkem, bývalým stíhačem RAF, který žil v Tichém údolí čp. 125 a krátce nato uprchl na Západ. Členy skupiny byli...
Číst dál historie Odraz 6/2016 protikomunisticý odboj Názory
Martin Štifter, 18.6.2016
Při letošním dubnovém vzpomínání na oběti transportu smrti jsme se dotkli i citlivé věci. Pamětníků ubývá, opouštějí náš svět a s nimi odchází unikátní svědectví o době, která nám dodnes působí mrazení v zádech a jejíž hrůzy i hrdinství jsou i v dnešním neklidném světě jen těžko představitelné. Platí to samo sebou i pro Roztoky a Žalov. Přicházíme proto s výzvou. Najde se v našem městě...
Číst dál historie Odraz 6/2016 pam2tn9ci Názory