O odpadech trochu jinak

Tímto článkem nechci ani tak reagovat na "klukovinu" našich koaličních zastupitelů z ODS, kteří z mladické nerozvážnosti rozpoutali hnutí občanské neposlušnosti vůči vlastní radnici kvůli výši poplatku za odpady, jako bych chtěl spíše čtenáře informovat o celkové situaci s odpadovým hospodářstvím. Nejprve k samotnému poplatku. Ten je tvořen dvěma složkami. První část až do výše 250,- Kč na poplatníka má krýt náklady na tříděný odpad, svoz bioodpadu, provoz sběrného dvora. Druhá část poplatku, nově až do výše 750,- Kč na poplatníka, má krýt náklady na svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu, tedy hlavně popelnic, objemného odpadu a vyvážení odpadkových košů. Dříve byl i limit této části poplatku jen 250,- Kč, což už zdaleka nepostačovalo ke krytí nákladů (to se samozřejmě netýká jen Roztok, ale platí to obecně). Nyní tedy může obec v rámci kapitační platby vybírat celkem až 1 000,- Kč na hlavu. Výši poplatku může zastupitelstvo stanovit vždy na základě loňské skutečnosti - ne více. Proto je možné přijmout usnesení o výši poplatku až po Novém roce. Loňské náklady na likvidaci veškerého odpadu v našem městě představovaly 671,- Kč na jednoho obyvatele. Zastupitelstvo se nakonec usneslo na kompromisní výši 600,- Kč za poplatníka. Naposledy byl zvýšen poplatek v roce 2011, a to o 8 Kč (z 492 na 500,- Kč). Předtím byl poplatek ve výši 492,- Kč stanoven v roce 2007.

Mezitím objemy odpadu rostly. Progresivní růst nákladů brzdí jen velká disciplinovanost obyvatel města, kteří skutečně vzorně třídí svůj odpad. Díky za to!!!

Bývalo dobrou zásadou, že na dluh se žít nemá, a tedy že si za své odpadky také musíme zaplatit. Proto také došlo k navýšení poplatku.

Je potřeba zdůraznit, že systém odpadového hospodářství v Roztokách, nastavený takto již před zhruba 10 lety, je skutečně nadstandardní, ale přináší pozitivní výsledky ve formě minima černých skládek a páchnoucích popelnic, které spořiví občané i v období horkého léta nechali vyvážet třeba jen jednou za měsíc.

Pojďme se však na problém podívat trochu z jiné stránky, v perspektivě dalších 10 let. Zatímco za tříděný odpad, resp. vlastně již druhotné suroviny, dostaneme zpátky slušnou sumu peněz, netříděný odpad, včetně velkoobjemového haraburdí, ovšem končí na skládce, bioodpad v kompostárně Jena, s. r. o. Máme samozřejmě výhodu v tom, že úholičská skládka je za humny, ale i tento bonus časem skončí. Jednak se její kapacita postupně naplní a hlavně - chystá se významná legislativní změna v odpadovém hospodářství. Z tohoto pohledu jsou dnešní spory o 20 % navýšení poplatku dětskou radovánkou. Nárůst nákladů za likvidaci odpadů v důsledku převzetí evropské legislativy bude během příštích 7 let zásadní. Současná forma skládkování odpadů definitivně skončí, což lze považovat za systémově nevyhnutelný krok, finanční pozadí věci ale vzbuzuje pochybnosti.

O co jde?

Podle nového zákona o odpadech, který vychází z evropské legislativy, dojde k zásadnímu omezení skládkování komunálních odpadů, jichž má být využito zejména pro energetické účely. Do roku 2016 bude povinný oddělený sběr bioodpadů (to už v Roztokách funguje) a do roku 2020 bude povinností obce 50 % veškerého odpadu recyklovat. Od roku 2022 má platit zákaz skládkování směsného netříděného odpadu v současné podobě. Výrazně narostou poplatky za skládečné. V současné době je průměrný náklad na likvidaci směsného komunálního odpadu 585,- Kč na obyvatele Středočeského kraje (v Roztokách 512,- Kč).

A jak to má fungovat po roce 2022? Odpad se bude svážet do třídících středisek, kde se bude zpracovávat a připravovat k dalšímu využití - k transportu do spalovny. Nebudou to ovšem spalovny, jak je známe dnes. Zařízení označované jako ZEVO mají splňovat nejpřísnější normy ochrany životního prostředí, mají mít třístupňový systém čištění spalin, s účinností 99 %. Na skládku se bude vyvážet jen to, co už nepůjde spálit, přičemž se ještě může využít škvára pro stavebnictví. Současně bude velká podpora komunálního kompostování bioodpadu.

Zní to celé zajímavě, ale háček to přeci jen má. Ve Středočeském kraji se počítá jen s jedinou spalovnou, a to v areálu elektrárny Mělník. Důvody jsou zejména ekonomické, protože pořizovací náklady ZEVO budou velmi vysoké. Původní varianta se třemi ZEVO ve Středočeském kraji - kromě Mělníka ještě v Kolíně a v Příbrami - nebyla přijata. Co z toho vyplývá? Jednak to, že monopolní spalovna bude nemilosrdně určovat ceny, a dále, že tisíce kamionů s lisovaným odpadem budou brázdit naše úzké krajské silničky a směřovat do Mělníka. Je překvapující, že ačkoliv se lokalita Mělníka zdá ideální pro dopravu po vodě i železnici, počítá se převážně s kamiony. Zatím to nevypadá ani na velkou vstřícnost krajů vůči sobě navzájem, takže např. odpad z Příbrami nebude zřejmě dopravován do bližší Plzně, ale na Mělník, podobně z Kolína či Vlašimi nebude svážen do Pardubic, ale přes celý kraj rovněž do mělnické spalovny. To už vypadá na pěknou pitomost nebo spíše na pěkný byznys pro přepravní firmy - ekologie, nee-kologie, a to vše pod laskavým dohledem Středočeského kraje.

Snad ještě někomu svitne v hlavě. V každém případě je nutné se připravit na to, že jednoduché skládkování, jak funguje dnes, bude záhy minulostí.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Chaos jako program | Olga Vavřínová
Vzdušné zámky roztocké | Stanislav Boloňský
Odpady na modro | Tomáš Pařízek
Kde je vůle, tam je cesta | Tomáš Pařízek

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.