Obytný soubor v Nádražní ulici

Záměr majitele průmyslového areálu v Nádražní ulici (společnost Nádražní 23, s. r. o.) postavit na svých pozemcích rozsáhlou bytovou výstavbu na místě neužívaných prázdných budov a rozsáhlého stavebního dvora firmy Pohl, se datuje již od konce roku 2010.

Jak to ale bude vypadat, se veřejnost a zastupitelé města poprvé mohli dovědět až v úterý 26. 11. 2013, a to jen díky tomu, že zastupitelé si i přes odpor vedení města vynutili veřejnou prezentaci.

Z reakce veřejnosti je zřejmé, proč se vedení města této prezentaci bránilo. Předimenzovaná výstavba 6 bytových domů s celkem 122 byty se neshledala s velkým pochopením.

Vedení města ve složení starosta Jakob (TOP 09) a místostarosta Boloňský (Sakura) jednali s investorem 3 roky a za celou tu dobu nikdy neuznali za vhodné záměr investora představit veřejnosti a zastupitelům, aby se diskusí mohlo dospět k nějakému konsenzu a vydefinovat veřejný zájem, který by investor akceptoval.

Jedině tak lze vytvořit na investora dostatečný tlak, aby uznal, že to není jen o tom, co chce on (maximální zisk), ale také o tom, jak uspokojit potřeby nových obyvatel nikoli na náklady města, ale hezky za svoje.

Pár takových „podařených“ příkladů má již město za sebou z období 2002-2006 za starosty Boloňského. Stačí připomenout výstavbu Solník či Panenské II, kde díky neobratnosti či neschopnosti vedení města investoři pouze inkasovali a za své nemuseli zrealizovat pro veřejný zájem vůbec nic. Může se pak někdo divit, že máme stále nedostatek míst ve školkách? Ale zpět k prezentaci Nádražní. Tříletým jednáním se podařilo dosáhnout toho, že nová zástavba ustoupí o 3 metry za stávající fasády objektů v celé své délce, aby bylo možné realizovat odbočovací pruh v Nádražní ulici pro dopravní obsluhu nové zástavby. To pan starosta prezentoval jako velké vítězství, ovšem představa dopravní situace v Nádražní ulici bez odbočovacího pruhu je natolik děsivá, že to mělo být zásadní podmínkou, nikoli předmětem diskuse!

Vedení města dále někdy rozhodlo, že město chce divadlo Kvítko a mateřskou školu o velikosti 20 dětí. Investor vyhověl a tento požadavek navrhl v samostatném objektu u jižní hranice lokality v sousedství „Myší díry“.

Má to ale několik háčků, ba přímo háků. Výstavbu tohoto objektu s divadélkem a MŠ bude muset město zaplatit, částečně směnou městských pozemků u starého sběrného dvora a doplatkem ve výši 6,5 milionu korun. Starosta Jakob se sice dušoval, že výstavba tohoto objektu je prioritou, ale skutečnost je prostá, jestliže město nezaplatí, investor ten objekt nepostaví.

Problém MŠ je v tom, že platy učitelek sice platí krajský úřad, ale oddělení MŠ musí mít 25 míst. Má-li oddělení MŠ pouhých 20 míst, nebude kraj platit plné pracovní úvazky učitelek.

Je neuvěřitelné, že po předchozích zkušenostech vedení města opakuje stejné chyby, na které doplatíme my všichni. Opět se potvrdilo, že schopný investor dokáže dostat neobratné vedení města přesně tam, kam potřebuje. Nutno poznamenat, že zájem investora vydělat co nejvíc je zcela legitimní. Ovšem vyjednávací tým se zkušeným, ale opatrným místostarostou a sebevědomým, leč nezkušeným starostou si za výsledky tříletého jednání opravdu pochvalu nezaslouží. Situace je o to horší, že na prezentovanou zástavbu již bylo vydané územní rozhodnutí.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.