Odpověď na článek „Udání“

Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na článek „Udání“, uveřejněný v Odraze číslo 5/2015. Předem bych chtěl konstatovat, že rodiče a děti ze školního hřiště nikdo nevyhodil, nevyhazuje a vyhazovat nebude. Pan „Udavač“, zřejmě cílevědomě opomenul ve svém článku napsat tu nejpodstatnější věc, a to, že na pozemku měl volně pohybujícího se psa, bez náhubku, vodítka. Přitom jasně hovořící piktogram u vstupu na hřiště (přeškrtnutý pes) hovoří více než jednoznačně. Zákaz psů na školním pozemku.

Na podzim jsem pána zdvořile požádal, aby se psem opustil hřiště. Dozvěděl jsem se spoustu věcí, hlavně kdo on vlastně je. Pozemek opustil až na mé konstatování, že volám pro zajištění pořádku městskou policii.

V současné době slouží školní zahrada a prolézačky pro potřeby družiny a školy, nikoliv jako veřejné hřiště. Tedy provoz do 17 hodin. O prázdninách se bude budovat na pozemku multifunkční hřiště a bude vyvěšen provozní řád, který jednoznačně stanoví pravidla používání do budoucna.

Nakonec chci poděkovat panu školníkovi za jeho práci. Bez něj si vůbec nedovedu představit provoz školy. Pracuje od rána do večera. Někdy i soboty a neděle. Jestliže vyžaduje zákaz vstupu psů (nikoliv rodičů a dětí!!!) na školní pozemek, koná tak v souladu s náplní své práce. V opačném případě necháme děti a školní družinu si hrát mezi psími výkaly, nedopalky od cigaret a rozbitými lahvemi od alkoholu.

Petr Bezděka
ředitel

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.