Pedagogicko-psychologická poradna v Roztokách

Jistě jste si všimli, že v Roztokách v rámci vzdělávacího centra Lexik už nějaký čas funguje soukromá pedagogicko-psychologická poradna. Od září minulého roku je naše poradna i standardním školským zařízením. Znamená to, že všechna doporučení naší poradny mají stejnou váhu jako doporučení jakéhokoli jiného státního školského zařízení.

Asi vás, kteří jste do poradny nikdy nepotřebovali zajít, napadne otázka, čímže se to vlastně zabýváme. Tedy - naše práce se týká všech okruhů vzdělávacího procesu. Obracejí se na nás rodiče, jejichž děti se potýkají s výchovnými či vzdělávacími překážkami. Na základě našich zjištění můžeme potom doporučit některá vzdělávací opatření, která jsou posléze pro školy závazná. Jindy je ovšem lepší cestou pedagogická či psychologická intervence, konzultace, reedukace, případně dlouhodobější psychoterapie. Pokud je třeba, poskytujeme i individuální, párovou a rodinnou terapii. V krizové situaci se můžete obrátit přímo na naše odborníky na poradna-online@lexik.cz. K našim službám patří výchovné poradenství a diagnostika dětí navštěvujících

MŠ. U těchto malých dětí rodiče nejčastěji žádají o diagnostiku školní zralosti v souvislosti s případným doporučením odkladu školní docházky, nebo naopak doporučením předčasného nástupu do školy. Žákům základních a středních škol nabízíme diagnostiku příčin školní neúspěšnosti, specifických poruch učení a chování, pomoc při adaptaci na školní prostředí a na změny v něm. Jestliže dítě neví, kam po ukončení základní či střední školy směřovat, můžeme poskytnout odborné kariérové poradenství.

Pokud máte pocit, že byste potřebovali naši pomoc či radu v oblasti vzdělávání vašich dětí, nebojte se k nám objednat. Všechny informace, které nám sdělíte, i všechny výsledky našich šetření jsou pouze pro vás a nikomu jinému je nesdělíme ani ústně. Předávání zprávy se děje pouze na základě vašeho souhlasu a podpisu. Věříme, že společně můžeme najít řešení mnoha otázek a těžkostí, se kterými se vaše děti potýkají. Můžeme je tak společně podpořit v jejich vzdělávání, vývoji i v dalším směřování.

Za kolektiv PPP Lexik

Mgr. Kateřina Choudhary Palajová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.