Pellé - Braunerová, zkřížené osudy mezi Čechami a Francií

Pellé - Braunerová, zkřížené osudy mezi Čechami a Francií

Pellé - Brauner, destins croisés entre la Boheme et la France

...Když Jarmila (Pellé, roz. Braunerová) jela za manželem na konferenci do Lausanne, vystoupila z vlaku, aby si dala šálek kávy v nádražní restauraci. Měla u sebe jen peněženku. Když se vrátila na nástupiště, vlak byl pryč. Po několika hodinách nastoupila do dalšího vlaku a bez klobouku, zavazadel i bez deštníku (lilo jako z konve) dorazila do konferenčního paláce. Služba ji zdvořile vykázala, neboť nemohla předložit žádný osobní průkaz. Co je to za mladou ženu, rozcuchanou a neupravenou, která tvrdí, že je ženou generála Pellého? Trvá na tom, že je Češka. „Dokažte to,“ žádal vrátný. Jak má podstoupit tuto zkoušku? Jednoduše! Zazpívá árii ze Smetanovy Prodané nevěsty, česky a v dešti. Přilákán nečekanou produkcí dosvědčil generál Pellé bez obtíží identitu své manželky. Dokonce se mu podařilo získat nazpět zavazadla i deštník.

(Ze vzpomínek Maryšky Sandiford Pellé)

Foto z roku 1923: Maurice a Jarmila Pelléovi na konferenci v Lausanne

O čem výstava bude a co přinese?

Francouzský generál, diplomat a česká umělkyně - dvě zdánlivě rozdílné osobnosti, které spojuje podobný původ, kultivovaný intelekt a rozhled, široké spektrum zájmů, ryzí vlastenectví a oddanost idejím. Jejich cesty se ubírají ke stejným cílům, kříží se - aniž to tuší, aby se na sklonku života setkaly... Porovná rodinné zázemí obou hlavních protagonistů, původ, vzdělání, názor na svět a kariéru. Pokusí se zachytit odraz oboustranného obdivu: k osobnosti, k zemi toho druhého. Grafologický rozbor rozšifruje charakteristiku obou ústředních postav a prostřednictvím dochovaných dokumentů poodhalí zrod milostného vzplanutí generála Pellého k Járince, neteři Z. Braunerové.

Autorky výstavy:

Marcela Šášinková, historička a kurátorka historických sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, p. o.

Isabelle Monzini (Sandiford-Pellé), autorka edičních titulů věnovaných M. Pellému (majitelka rodinné pozůstalosti Pelléových)

Výstava v Galerii/Kabinetu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy začne 23. října 2015.

Marcela Uhlíková
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.