Píše polopravdy. Pořád dokola...

Domníval jsem se, že přijetím nových pravidel pro přidělování grantů a dotací ustane i šíření nesmyslů a polopravd z pera ing. Šalamona.

Nestalo se tak, žel. Naopak - míra nepravd, kterou předkládá čtenářům v lednovém vydání Odrazu, je tak vysoká, že nemohu mlčeti.

Tak předně - rada nepřijala žádnou vyhlášku, to přísluší jen zastupitelstvu. Rada přijala pohodlnou většinou a po poměrně věcné debatě vcelku rozumná pravidla, vnitřní směrnici.

Osobně je vnímám jako vynucená hysterií, kterou pilný přispěvatel ing. Šalamon rozpoutal a kvůli níž zapleveluje Odraz pravidelně polopravdami, ovšem umně a kultivovaně podávanými. Ale budiž, máme pravidla, naštěstí opravdu ne podle šíleného Šalamonova mustru, ale taková, za která se snad město nemusí stydět.

Dělat z kolegy Jandíka geroje, který, vyzbrojen liberálními přístupy, hájil mužně konzervativní pravdy, je v prostředí našeho maloměsta úsměvné, ba směšné. Není to ale hlavně potřeba. Kolega Jandík debatoval stejně jako my ostatní - mám pocit, že docela normálně a věcně, někdy se svými názory uspěl, jindy ne. Ing. Šalamon se zmiňuje o drbech, ba dokonce se jimi ohání. Inu, to je pěkná ideová opora pro muže liberálního a konzervativního, to je tedy grunt jeho ideového ukotvení: drby. Nevěděl jsem to dosud.

On zase neví, že i neziskové organizace jsou právnickými osobami. Tuhle drobnou edukaci mu poskytuji zdarma, snad to ocení.

Dotace na kontinuální podporu budou i nadále zaměřeny na spolky pracující s dětmi a mladými lidmi, na podporu sportu a kultury. Ve směrnici se výslovně uvádí, že dotací se rozumí trvalá podpora chodu spolků, oddílů a církví a dalších neziskových organizací.

Nejsou tedy, jak mylně (nebo záměrně lživě) uvádí ing. Šalamon, určeny jakýmkoliv právnickým osobám.

Jiné je to u grantů - ty jsou ovšem od prvopočátku, více než deset roků, koncipovány tak, že o ně může požádat kdokoliv, nejen neziskové organizace. Tak se i děje, dálo se tak ovšem dávno před ing. Šalamonem. Tvrzení o tom, že „koaliční partneři někoho nepřipustili“, je lží opravdu ohavnou.

Příslovečným objevem Ameriky je i tvrzení, že dosud nebylo lze nahlédnout do žádostí. Bylo, podle zákona o svobodném přístupu k informacím už dávno bylo.

Mohl by pan ing. Šalamon doložit své tvrzení a napsat konkrétně, které subjekty v předvolebním období měly onen apetit zneužít dotace k politické propagaci? Já o nikom takovém nevím - a tuze bych to ke své práci potřeboval. Tak prosím, sem s těmi informacemi. Protože ono naznačit, polopravděpodobně něco vypustit z mordy a nemít doklady, to je snadné - a hodně, hodně pitomé. Kdo konkrétně a kdy, prosím? Nebo jsou to také jen drby?

Ing. Šalamon, člen kulturní komise za ODS, si nevidí do úst, když tvrdí, že: „proces grantu či dotace skončil jeho přidělením a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s penězi následně hospodařilo a za co byly vynaloženy...“.

Tohle je lež už opravdu sprostá.

Na úřadu jsou doklady o tom, že finanční či kontrolní výbor nakládání s dotačními prostředky pravidelně kontrolují. Předpokládám, že tohle lhaní nenechá klidnými současné i minulé předsedy finančního a kontrolního výboru.

Řádně vyplněná vyúčtování kontrolovali a kontrolují úředníci radnice a zmíněné výbory. A to, jak bylo s penězi naloženo? Co se za ně pořídilo? Inu, to možná nevidí a nechce vidět pisatel-grafoman. Normální člověk vidí akce - skautské, sokolské, akce tomíků, akce obou církví - vidí masopust, který v den konání znásobí počet obyvatel Roztok, vidí akce Rosy, Města pro život.

Daňový poplatník může být spokojen, protože jsou to dobře vynaložené peníze. A propos, vážená redakční rado Odrazu, kolik stojí jedna stránka dotovaného časopisu Odraz? Mohli byste - třeba Jarda Huk byl na tabulky a propočty vždycky dobrý! - spočítat, kolik stály na tisku a na papíru roztocké a žalovské občany monotematické a stále se opakující články pana Šalamona za poslední dva roky? A přidali byste prosím i peníze za reakce, které byly vyvolané (občasnou a neradostnou) potřebou na ty nesmysly reagovat?

Tomáš Novotný
předseda kulturní komise

'

 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.