Poděkování

Sakura děkuje!

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přišli k letošním volbám do městského zastupitelstva a podpořili naše kandidáty. Obhájili jsme stejný počet mandátů jako v minulém volebním klání a jsme za to rádi.

S TOP 09 a ODS jsme se dohodli na spolupráci pro příští čtyři roky.

Podepsaná koaliční smlouva zahrnuje cíle, na kterých jsme se byli schopni shodnout. Z našeho pohledu je stěžejní projednání nového územního plánu, pěti regulačních plánů, vytvoření nových prostor pro lékaře, rekonstrukce památkově chráněné vily v Tichém údolí, která je ve vlastnictví města, prověření možnosti vybudovat domov pro seniory či denní stacionář s tím, že budeme tlačit na hledání vhodného dotačního titulu pro realizace této stavby. Chceme přispět k funkčnosti městského úřadu, včetně solidní informovanosti veřejnosti o připravovaných zásadních investičních akcích. Budeme usilovat o to, aby nejen tyto cíle, ale všechny stanovené záměry koaliční smlouvy byly v nadcházejícím období naplněny.

Musíme ale poblahopřát i straně, která součástí koalice nebude - totiž Zeleným. Dosáhli solidního úspěchu a tam, kde se naše programové cíle překrývají, budeme rádi spolupracovat.

Zastupitelé za Sakuru Tomáš Novotný, Jaroslav Kubečka, Michal Hadraba http://www.roztockasakura.cz/

Poděkování voličům Strany zelených Roztoky

Vážení občané města Roztoky, rád bych vám touto cestou poděkoval za skvělý volební úspěch SZ Roztoky - 4 zastupitelská místa! Vážíme si každého hlasu a uděláme maximum pro prosazení našich volebních programových témat v období 2014-2018.

Mgr. Martin Matas, předseda SZ Roztoky

Poděkování za ČSSD

Vážení voliči, přátelé, dovolte nám, abychom vám touto cestou co nejsrdečněji poděkovali za vaši účast v senátních a komunálních volbách 2014. Jsme přesvědčeni, že kýženého cíle v Roztokách bude dosaženo, i když změny nejsou tak razantní, jak jsme předpokládali. I přes dané výsledky jsme rádi, že ke změnám došlo, a věříme, že je to nový začátek pro občany města. Rádi bychom také poblahopřáli vítězům.

Ještě jednou vám děkujeme.

Za MO ČSSD Roztoky

Stanislav Čáslavka, předseda

Děkuji, je to pro mne závazek

Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala všem roztockým občanům, kteří mi v obecních volbách dali svůj hlas a důvěru.

Do zastupitelstva jsem se sice nedostala, ale obdržela jsem téměř 500 hlasů, více než řada těch, kteří v zastupitelstvu nakonec zasednou díky zvýhodnění, které volební systém poskytuje velkým stranám. V tomto směru pokládám svůj volební výsledek za úspěch. V přepočtu na počet kandidátů odpovídá můj zisk 19 % získaných hlasů.

Chtěla bych své voliče ujistit, že jejich hlas pro mne nebyl zbytečný ani ztracený. Volební výsledek mi potvrdil, že mám důvěru a podporu řady občanů, a je pro mne závazkem pro další práci. Jak jsem oznámila již před volbami, i z pozice mimo zastupitelstvo budu pokračovat ve svém úsilí pomáhat potřebným a odpovědné budu nutit k plnění jejich povinností. Nyní mohu začít budovat tým kvalitních spolupracovníků a podobně smýšlejících občanů, s nimiž půjdeme společně do dalších voleb. Blahopřeji všem, kteří v letošních volbách uspěli, a přeji jim, aby se jim práce pro občany našeho města dařila a přinesla městu jenom prospěch.

Děkuji zároveň sponzorům, kteří mi pomohli připravit alespoň skromnou volební kampaň.

Vlaďka Drdová

Poděkování voličům

Děkuji tímto svým voličům. Těm, kteří dali hlas naší volební straně jako celku, i těm, kteří dali hlas, tedy malý křížek, jen mně. Škoda jen, že těch prvních nebylo o 29 víc.

Rád bych se zde vyrovnal s fámou, že jsem se v minulém volebním období stal tichým členem vládnoucí koalice. Nebyl jsem ani tichým, ani hlasitým členem žádné koalice. Stal jsem se, ve druhé půlce volebního období, předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. A to jen proto, že se součástí koalice stalo volební sdružení tehdejšího předsedy KV. Předsedové kontrolního a finančního výboru mají možnost zúčastňovat se jako hosté zasedání Rady města. A já měl na zasedání RM vyšší účast než někteří radní. Nic víc a nic míň.

Doslechl jsem se, že se lidé, kteří mne dobře znají, z mého zvolení zastupitelem radovali napříč politickým spektrem. S odstupem času mne to někde hluboko i těší. Jejich radost jsem ale s nimi v reálném čase vůbec nesdílel.

Mnohem víc mi vadilo, že se zastupitelem nestal předseda MO strany, za kterou jsem jako nezávislý kandidoval, Stanislav Čáslavka. Na naši společnou práci v zastupitelstvu jsem se velmi těšil. Hned poté, co bylo jasné, že získáme jen jeden mandát, jsem se rozhodl odstoupit. Situaci mi pak zkomplikovalo několik jedinců, kteří po mně požadovali totéž způsobem, který pro mne nebyl přijatelný. Zvolil jsem proto k předání funkce zastupitele svému náhradníkovi poněkud netradiční formu. Těm, které toto mé správné rozhodnutí zklamalo, se omlouvám. Svému nástupci budu v jeho práci pomáhat, co mi budou síly stačit, a tuto stranu budu nadále zastupovat v redakční radě městského časopisu.

Nastupující volební období bude zejména o charakteru našeho města na několik následujících desetiletí, možná na „furt“. Svým přátelům, sousedům a známým jsem před volbami slíbil, že, budu-li zvolen, budu hájit zájmy města proti zájmu developerů. V osobě mého nástupce Stanislava Čáslavky mají jistotu, že se bude chovat stejně.

Vít Calta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Jak jsme volili v Roztokách | Eva Frindtová
Poděkování za Mikeše | Macenauerovi
Vánoční strom - poděkování | Kateřina Skutilová
Poděkování | Helena Kantorová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.