Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL

(rozhovor se starostou SOKOLA Ing. Jaromírem Prokešem)

Mnozí (starší) pamětníci pamatují přísálí Sokolovny jako nářaďovnu, kam se při koncertech, tancovačkách, schůzích i utkáních či trénincích volejbalu nebo basketu odklízelo tělocvičné nářadí.

Léto 2012. Jedna z mnohých rodinných oslav.

Ti mladší tam pamatují buffet četných plesů, loutkové divadlo a před r. 1989 dokonce Městské kulturní středisko, které jsme v r. 1991 slavnostně zrušili...

Po „revoluci“ se tam krátce (a po etapách) usídlily četné firmy (např. FEVIKO), které záhy vystřídala Drogerie P+H. Tu z dlouhodobého pronájmu vysvobodilo až v r. 2007 výběrové řízení Sokola na zařízení restauračního typu. Jak vidno i z tohoto stručného a neúplného výčtu poválečné historie přísálí Sokolovny, visely nad ním vždy jakési rozpaky ve smyslu ,,co s ním“.

2. 10. 2012. Po výpovědi.

Když jsem se díky svému povolání pekelcoval více než dvacet let (!) po vlastech českých a moravských, většině měst, městysů ba i mnoha vesnic, vévodila vedle kostela i budova Sokolovny! Její přirozenou součástí byla (a je) téměř všude i restaurace jako místo společenského života i vlastně základní ekonomický garant činnosti Sokola. (Říkal jsem si tenkrát, že je to krok správným směrem, je totiž dobré nespoléhat jen na dary města, kraje či státu, ale hlavně sám na sebe, i s přihlédnutím k tomu, že restaurace jako součást Sokoloven jsou v Čechách víc než běžným jevem.)

Když se nad tímto fenoménem zamyslíte obecně, nenapadne vás nic jiného, než vyjádřit obdiv těm, kteří na přelomu 19. a 20. století neváhali (zdarma!) vzít krumpáč a jít ve svém volnu kopat základy nebo sáhnout do vlastní kapsy a nezištně přispět na stavbu společného díla, které vás přežije.

To my jsme jiní kabrňáci - požádáme o dotaci od málem nenáviděné EU nebo od ještě víc nenáviděného státu a lehneme si na gauč...

Téměř pět let vše fungovalo bez problémů a do Sokolovny se díky dobré poloze, cenám i dobré obsluze lidé brzy naučili chodit opravdu v hojném počtu. Přísálí zažilo nejen nápor fandů po sportovních zápasech, ale i masové sledování televizních přenosů z MS v hokeji a fotbale, mnohé koncerty, četné oslavy osobních výročí těch mnohých, kterým se slavnostní tabule hotelu Academic zdála lehce předražená atd. Zahrádka pak byla letní oázou rodin s dětmi i zázemím četných akcí města pořádaných na Tyršově náměstí.

O to větší překvapení bylo, když před létem začaly městské tam-tamy šířit zprávu, že restaurace bude zrušena a ustoupí MŠ, což prý je v zájmu města. Obrátili jsme se proto na starostu TJ SOKOL Ing. Jaromíra Prokeše, protože celá věc vzbudila nemalý ohlas a vyžaduje určitě vysvětlení.

,,Rád to vysvětlím, protože situace je to nejen složitá, a chvílemi i nepřehledná. A je na čase jí uvést na pravou míru, protože je pravda, že způsobila určitý rozruch. Celé to začalo přáním školy, která je hlavním nájemcem Sokolovny. Ta na základě vyjádření školní inspekce vyslovila námitku ke stavu našich šaten a toalet, hlavně jejich zastaralost. Nechali jsme si loni na podzim zpracovat stavební dokumentaci a požádali příslušné instituce o pomoc. Na Středočeském kraji ani Přemyslovských středních Čechách jsme neuspěli. Jen město Roztoky bylo ochotno jednat o podpoře ve výši 5 % z rozpočtované částky (1,5 mil. Kč).“

Jak se to ale týká restaurace, šatny a sprchy jsou přece funkční a jejich ,, zastaralost“ ještě nějaký čas vydrží. Vždyť přece nájemkyně restaurace vznesla už na podzim dotaz o prodloužení v červnu 2012 končící nájemní smlouvy, protože do vytvoření podniku musela investovat nemalé peníze a ty v lidové restauraci jen tak neumoříte, to byste musel mít vekslácké doupě nebo čínskou restauraci.

,,Je fakt, že jsme jí tehdy slib prodloužení smlouvy dali. Dokonce jsme jí následně oficiálně 16. 4. 2012 smlouvu prodloužili na dalších 5 let, protože bylo jasné, že s financováním ze Sazky je konec, a po novelizaci loterijního zákona (na rozdíl od minulého znění) nedostaneme také nic. To je ta proklamovaná podpora sportu.“

Tak proč to s tím pronájmem restaurace nedopadlo?

„Mezitím se dozvěděli členové výboru při jednáních s městem a z Odrazu, že město shání vhodné prostory pro další MŠ, a nabídli prostor přísálí k tomuto účelu. Od té doby jsem se těchto jednání neúčastnil, protože mi bylo jasné, že už jsme jednou tento prostor v dubnu pronajali restauraci, a město má více reálnějších nabídek jak situaci kolem MŠ řešit. A nebylo vůbec jasné, na jakém právním základě by město investovalo podle studie plánovaných 2,845 mil. Kč na přestavbu restaurace na MŠ, tj. do ,,cizího majetku“ - majetku Sokola! Výbor byl ale opačného názoru a rozhodl už v červnu (!) o zkrácení smlouvy pí Cyhlářové do konce září 2012.“ To není příliš veselý příběh. Rada města - podle očekávání mnoha soudných lidí - dne 10. 10. 2012 odmítla umístění MŠ do přísálí Sokolovny ,, z důvodů velmi vysokých nákladů na nezbytné stavební úpravy“. Takže nemáte ani dotaci státu, ani 300 tisíc ročně z pronájmu restaurace, ani příslib pronájmu MŠ. Dá se říci bez jakéhokoli přehánění, že výbor Sokola čekají věru nelehké chvíle.

„Podívejte se, výbor rozhoduje hlasováním. A starosta má jen jeden hlas. A to, co je odhlasováno, to taky platí“.

(Foto: Stan Marušák)

Ladislav Kantor

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

REAKCE ČLENŮ VÝBORU TJ SOKOL ROZTOKY na článek „Pozoruhodný (eko

Reakce členů výboru TJ Sokol Roztoky na článek „Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL“

Rádi bychom se vyjádřili k článku pana redaktora Kantora, kterým v minulém čísle Odrazu informoval o ukončení provozu pohostinství v prostorách roztocké Sokolovny. Ačkoliv je v článku vysloven údiv nad počínáním výboru TJ, nedostal nikdo z nás příležitost, se k tématu vyjádřit.
Níže proto uvádíme skutečnosti, které nebyly v článku zmíněny, a které členové výboru TJ je považují za velmi důležité.

11. května 2012 informovala provozovatelka restaurace písemnou formou členy výboru, že provoz podniku je ztrátový, není schopna platit smluvní nájemné a žádá o jeho snížení.

Během první poloviny letošního roku došlo k navýšení pohledávek nájemkyně vůči TJ Sokol. Výše pohledávek a opakované neplnění data splatnosti umožňovala výboru TJ jednostranně vypovědět nájemní smlouvu. To však výbor nikdy neučinil.

V článku pana Kantora byla uvedena informace, že nájemkyni byla 16.4.2012 prodloužena nájemní smlouva na dalších 5 let, kterou se výbor posléze rozhodl zkrátit. Tato informace se nezakládá na pravdě. V červnu 2012 nájemní smlouva vypršela a byla prodloužena do konce září 2012 podepsáním dodatku ke smlouvě.

Během září 2012 nájemkyně informovala členy výboru, že nemá zájem o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost tak vypršela k poslednímu září tohoto roku.

Byli jsme si vědomi objektivních skutečností, kterými nájemkyně odůvodnila negativní hospodaření podniku (změna loterijního zákona a tím snížení zisku z výherních automatů, ekonomická krize). Tím spíše bychom považovali za chybu ignorovat v dané situaci nabídku jakéhokoliv zájemce, který by mohl Sokolu garantovat dlouhodobé plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.
Všechny výše zmíněné skutečnosti si lze ověřit v zápisech z výborových schůzí TJ, které jsou uveřejněny na adrese www.sokroz.cz.
Rádi poskytneme kompletní a podrobné informace všem, kdo o ně projeví zájem.

Za výbor TJ Sokol Roztoky
Martin Švarc, Renáta Kolářová, Martina Sasková, Veronika Kratinová, Marcela Bláhová a Miloš Hrubec

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.