Pozvánka na setkávání v Husově sboru

V neděli 11. září se konalo na farní zahradě Husova sboru ještě letní neformální setkání a posezení u ohně, opékání výborných buřtíků, občerstvení. Zatímco děti si vyráběly štíty, meče a husitské vlaječky a stavěly hrad Sion, dospělí hráli petangue a povídalo se o všem možném. Přišli a strávili s námi odpoledne i první porevoluční představitel města p. Vojtěch Sedláček i současný p. starosta Jan Jakob s rodinou, čehož si velmi vážíme. Večer, když už se stmívalo, dětem se podařilo hrad dobýt. I když se v Roztokách děje spousta akcí a setkání pro občany, myslím, že i toto setkání na farní zahradě patří k těm, kam chodíme rádi a těšíme se zase na další.

Nedávno začal nový školní rok, rozběhla se výuka na školách a stejně tak probíhají vedle pravidelných bohoslužeb a biblických hodin v Husově sboru další aktivity, na které vás srdečně zveme

■ Každý čtvrtek od 14 do 16 hod. - Kavárnička pro seniory, první čtvrtek v měsíci zpívání s harmonikou

■ První neděle v měsíci - nedělní škola pro děti - malování, vyprávění, hry a výlety po okolí

■ Poslední čtvrtek v měsíci od 20 hod. -Klub Jeroným - večerní setkání mladých a střední generace nad Písmem, rozhovory o palčivých otázkách současnosti, hledání odpovědí na témata osobní i společenská

Husitská diakonie CČSH v Roztokách působí již 15 let - nabízí pomoc osamělým, nemocným a jejich rodinám a lidem v těžkých životních situacích. Vedle farářky působí kazatel a pastorační asistentka. Telefonní číslo na farní úřad: 220 951 051

Jarmila Kučerová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.