Preventivní program v pátých a osmých třídách

v čem je experimentování a užívání drog nebezpečné. Poučily jsme žáky také o některých rizikových situacích, např. „co dělat, když najdeme použitou jehlu?"; „na co si dát pozor, aby nám někdo drogy nepod-strčil třeba na diskotéce?"; „co můžeme dělat, když nám někdo drogy nabízí?". Žáci všech tříd se programu aktivně účastnili, sdíleli své znalosti a živě diskutovali o všech otázkách. Zároveň se sami dotazovali na detaily, které je zajímají, tím se každá hodina stala originální.

V osmých třídách jsem lektorovala dvouhodinový program zaměřený na komunikační styly a trénink asertivity. Třídy byly rozděleny do tří skupin. V každé z nich jsme si na začátku formou brainstormingu vyjasnili různé typy komunikace - pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní. Jednotlivé typy jsme si poté pustili na videou-kázce, ve které se stejná scénka opakovala několikrát s tím, že hlavní postava střídala různé komunikační styly. S žáky jsme diskutovali, které prvky jednotlivých stylů ve videu rozpoznali. Poté jsem žákům shrnula princip asertivní komunikace a vysvětlila základní asertivní techniky. V poslední části programu si žáci sami zkoušeli jednotlivé způsoby komunikace hraním scének. Dva dobrovolníci dostali vždy zadání situace, např. „kamarád ti dluží peníze a ty je chceš vrátit", a komunikačního stylu, který mají použít. Ostatní žáci poté dávali zpětnou vazbu k tomu, co konkrétně viděli a jak to bylo či nebylo účinné. Žáci se programu zúčastnili s různou mírou aktivity. Děkuji všem, kteří se odvážili zahrát si scénku před spolužáky, a také těm, kteří se aktivně zapojili do konstruktivní zpětné vazby.

Za školní poradenské pracoviště

Mgr.
Adéla Rudá,

psycholožka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Projekt Bezpečná škola | M. Bartulíková
Jaro v Havlíčkově | Fialová Hana
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta
Roztocké lithium | Michal Hadraba

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.