Reakce členů výboru TJ Sokol Roztoky na článek „Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL“

Rádi bychom se vyjádřili k článku pana redaktora Kantora, kterým v minulém čísle Odrazu informoval o ukončení provozu pohostinství v prostorách roztocké sokolovny. Ačkoliv je v článku vysloven údiv nad počínáním výboru TJ, nedostal nikdo z nás příležitost se k tématu vyjádřit.

Níže proto uvádíme skutečnosti, které nebyly v článku zmíněny a které členové výboru TJ je považují za velmi důležité.

• 11. května 2012 informovala provozovatelka restaurace písemnou formou členy výboru, že provoz podniku je ztrátový, není schopna platit smluvní nájemné a žádá o jeho snížení.

• Během první poloviny letošního roku došlo k navýšení pohledávek TJ Sokol vůči nájemkyni. Výše pohledávek a opakované neplnění data splatnosti umožňovaly výboru TJ jednostranně vypovědět nájemní smlouvu. To však výbor nikdy neučinil.

• V článku pana Kantora byla uvedena informace, že nájemkyni byla 16. 4. 2012 prodloužena nájemní smlouva na dalších 5 let, kterou se výbor posléze rozhodl zkrátit. Tato informace se nezakládá na pravdě.

V červnu 2012 nájemní smlouva vypršela a byla prodloužena do konce září 2012 podepsáním dodatku ke smlouvě.

• Během září 2012 nájemkyně informovala členy výboru, že nemá zájem o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost tak vypršela k poslednímu září tohoto roku.

Byli jsme si vědomi objektivních skutečností, kterými nájemkyně odůvodnila negativní hospodaření podniku (změna loterijního zákona, a tím snížení zisku z výherních automatů, ekonomická krize). Tím spíše bychom považovali za chybu ignorovat v dané situaci nabídku jakéhokoliv zájemce, který by mohl Sokolu garantovat dlouhodobé plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.

Všechny výše zmíněné skutečnosti si lze ověřit v zápisech z výborových schůzí TJ, které jsou uveřejněny na adrese www.sokroz.cz.

Rádi poskytneme kompletní a podrobné informace všem, kdo o ně projeví zájem.

Za výbor TJ Sokol Roztoky Martin Švarc, Renáta Kolářová,
Martina Sasková, Veronika Kratinová, Marcela Bláhová a Miloš Hrubec

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.