Reakce na článek p. Šalamona Konečně nějaká pravidla

Na základě opakovaných tematických článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta v uvedeném článku se nezakládají zcela na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech žadatelů včetně finančního požadavku předá kulturní komisi. Kulturní komise navrhne a určí žadatele o grant a žadatele o dotaci. Konečné slovo v rozhodování o přidělení financí jednotlivým subjektům má Rada města, která schvaluje granty a dotace. Každý daňový poplatník našeho města si může tento postup ověřit, zkontrolovat a případně podat stížnost dle slov autora ččlánku na diskriminaci či nerovné tržní prostředí.

Na můj dotaz zaměstnancům MÚ, zda někdy p. Šalamon projevil zájem o nahlédnutí do dokladů a vyúčtování grantů a dotací v minulých letech, mi bylo sděleno, že ne. Jako člen kulturní komise nikdy nepodal oficiální stížnost na postup jednání kulturní komise či rozhodování Rady města. Taktéž ani na zastupitelstvo města, které každým rokem rozhoduje o celkové částce, ze které budou čerpány granty a dotace.

Závěrem bych chtěla p. Šalamonovi sdělit, že by měl svůj zájem o účelně vynaložené prostředky na granty a dotace města žadatelů nasměrovat také na výši financí, které představitelé města utratí na kulturní akce či slavnosti ročně. Asi by se jako daňový poplatník dost divil.


Jiřina Roškotová
zastupitelka a členka finančního výboru města


Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.