Roztocké lithium

Každý, kdo udrží v ruce tužku, dnes píše zasvěceně o tom, jak je v Roztokách „naprosto neuspokojivě" řešena otázka školy, každý má v rukávu nějakou tu „přeci jasnou jak facka" ideu, jak by se měla škola „koncepčně" dostavět. Přesně vědí, že pro správnou koncepci je potřeba demografická studie, bez níž nelze žít, natož budovat nějaké školní koncepce. Bohužel představy mnohých jsou mylné a od reality velmi vzdálené, informace v článcích uváděné jsou pak někdy překroucené, někdy (věřím neúmyslně) nepřesné - zkrátka ne zcela pravdivé.

Nic samozřejmě není tak jednoduché, jak to vypadá. Nic není tak horké, jak se to uvaří.

Na začátku je třeba si připomenout, že tato situace nevznikla v tomto volebním období ani v tom minulém, ale její kořeny je třeba hledat někdy v roce 1994, kdy vznikl starý, ale přesto v Roztokách stále platný, územní plán. V něm sice byly vyhrazeny plochy pro občanskou vybavenost, ale územní plán již neřešil ani etapizaci, ani nějakou podmíněnost výstavby. Nevím, zda za tím stál nějaký černý úmysl či jen neznalost úskalí developerské výstavby -uvědomme si, že to bylo pár let od doby, kdy jediným developerem byl socialistický, centrálně řízený stát. Výsledkem jsou sice plochy určené územním plánem pro školu, leč dosud prázdné a bohužel ne naše. A developer, zcela překvapivě, odmítá na těchto pozemcích postavit něco pro město. A bohužel (tak snad raději bohudíky) současně platná legislativa nám neumožňuje tyto pozemky znárodnit (jak se tedy dnes říká vyvlastnit). To lze jen pro stavby veřejné technické infrastruktury, tedy stavby inženýrských sítí nebo komunikací.

Nechci tu samozřejmě shazovat snahy o zpracování demografické studie. Pisatelé se ale snad skutečně nemohou domnívat, že představitelé města dodnes neměli ponětí o chybějících školních třídách. Nechci už vůbec nějak znevažovat spoustu práce odvedené zástupkyněmi školy - naopak, jejich prezentace na lednovém zastupitelstvu byla jistě přínosná a ukázala, že situace není jen vážná, ale velmi, velmi vážná.

Je jasné, že potřebujeme minimálně dvě, spíše tři desítky nových tříd. Demografická studie, která se nyní zpracovává, nám, doufejme, upřesní kolik. I bez ní je ale nad slunce jasné, že je nutné postavit novou velkou školu. Méně jasné je, bohužel, kde a za co.

Překvapuje mě mínění mnohých, že se dosud kolem školy nic neudělalo. V posledních několika letech byla realizována přístavba hlavní školy, nyní se má stavět nová škola na Žalově. Obojí bylo (nebo bude) realizováno v maximální možné kapacitě, tak aby to bylo únosné pro okolí. Kromě toho je velikost omezená dalšími faktory, například dotací - je přece lepší postavit menší školu za státní peníze než školu o pár tříd větší, ale za své (tedy městské).

Město vlastní, kromě pozemků pod komunikacemi, menší pozemek na Solní kách, kde je plánován dům s pečovatelskou službou, který potřebujeme neméně. Pozemek je navíc svým tvarem a polohou pro školu nevhodný. Dále město vlastní pozemky kolem stávajících městských budov, pro novou školu samozřejmě nepoužitelné. Se školou je územním plánem počítáno na Dubečnici, kde se zatím s developerem, vlastníkem pozemků (Ekospol), nerýsuje žádná dohoda.

Další podobný pozemek je na Solníkách, bohužel, ve vlastnictví té samé společnosti.

Několik čísel závěrem

Pozemek školy na Školním náměstí čítá (včetně budov) cca 13 000 m2. To se jeví ke škole dané velikosti cca 27 tříd jako optimální. Pozemek školy na Žalově (cca 8 tříd) má 1800 m2 včetně budovy, k tomu má místo zahrady přilehlé dětské hřiště o ploše 2700 m2, celkem tedy 4500 m2. Prostým přepočtem vychází cca 500 m2 pozemku na jednu třídu (samozřejmě velmi orientačně), tedy pro školu o 30 třídách potřebujeme cca 15 000 m2 parcely. Cenu takové parcely si jistě dokáže každý představit.

Idea rekonstrukce školky v Havlíčkově ulici s tím, že by se z části vybudovala škola, jak prosazuje pan předseda ODS Jandík, je též od reality dosti vzdálená - pozemek této školky, včetně dětského střediska a parkoviště je 6500 m2. To je v poměru k výše uvedeným číslům, navíc s tím, že mateřská škola tam samozřejmě musí zůstat, zcela evidentně málo.

Nápad zrekonstruovat prázdné VTP si snad ani nezaslouží komentář - jednak ve skutečnosti není prázdné (nevím, kde k tomuto zjištění paní Sodomová přišla) a jednak změnit administrativní budovu na školní provoz je neskutečně složité, ne-li nemožné.

V neposlední řadě potřebujeme hlavně finanční prostředky na vlastní školní budovu. Velmi hrubý odhad je 180 až 250 milionů korun (včetně jídelny, tělocvičny a dalších potřebných prostor). Jen pro ilustraci - kompletní rozpočet města na rok 2017 je 190 mil., z toho na kompletní investice 62 mil., na rok 2018 250 mil., z toho na investice 115 mil. Kč. Zmíněný investiční balík zahrnuje také nutné rekonstrukce silnic, vodovodu, kanalizace atd., jež nelze jen tak vyškrtnout. Nechci tím samozřejmě říci, že je to neřešitelné, způsobů financování je celá řada, ale rozhodně to nebude tak jednoduché, jak se nyní mnozí tváří.

Ve světle výše uvedeného se idea vestavby „čtyřtřídky“ na školní pozemek může jevit jako jedno z mála možných řešení. Navíc by bylo možné ji v budoucnu zvětšit, pokud by se podařilo vymístit trafostanici. Nejsem úplně ortodoxním zastáncem této varianty, hlasoval jsem nakonec pro pozastavení tohoto projektu, ale nemyslím si, že jde o naprosto scestnou ideu, jak dnes z mnoha chytrých úst zaznívá.

Je třeba si uvědomit, že prosazované provizorní řešení ze stavebních buněk může zůstat na školní zahradě drahnou řádku let a na provozních nákladech (zastupitelstvu zatím nikdo nepředložil relevantní propočet) můžeme za pár let utratit majlant.

Rozhodujeme se mezi špatnou a ještě horší variantou, nebude to jednoduché a budoucími rozhodně oslavováni nebudeme, ať už padne rozhodnutí jakékoli. •

Ing.
Michal Hadraba

předseda komise stavební a rozvoje města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Dobra vec se podařila | Vlaďka Drdová
Poslední zvonění | Jaroslav Huk
Škola | Vít Calta
Mít, či nemít školní pavilon? | Stanislav Boloňský
Projekt Bezpečná škola | M. Bartulíková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.