Roztoky jako centrum vědy, výzkumu a inovací

Rozvoj a podpora v oblasti výzkumu a vývoje jsou bezpochyby jedním z hnacích motorů domácí ekonomiky. V České republice tak v posledních letech začala vyrůstat technologická a inovační centra, jejichž přínosem je mimo jiné příliv tolik důležitých investic a nových pracovních příležitostí, které ve svém důsledku zvyšují konkurenceschopnost a životní úroveň obyvatelstva.

Jedním takovým centrem se mohou pochlubit i Roztoky, kde již na začátku roku 2012 otevřela celosvětově působící společnost Eaton své Evropské inovační centrum. V Roztokách se díky tomu mohou špičkoví odborníci věnovat moderním výzkumům zaměřeným na vývoj energeticky účinných napájecích systémů, dopravních prostředků a leteckých aplikací, na zvyšování účinnosti pohonných ústrojí, snižování energetické spotřeby budov nebo na vývoj systémů pro zvýšení bezpečnosti domácností. Od otevření inovačního centra probíhá nábor technických odborníků z celé České republiky i okolních regionů, a postupně se počet kvalifikovaných pracovníků zvyšuje. Do konce roku 2016 by měl počet zaměstnanců inovačního centra dosáhnout ze současných 25 na více než 140. Inovační centrum tak nabízí ideální možnosti pro profesní růst talentovaných inženýrů a absolventů technických oborů.

Slavnostní zahájení výstavby nového inovačního centra.

Zleva: Jan Jakob, starosta města Roztoky, Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema, Jan Vondraš, ředitel Evropského inovačního centra, Ram Ramakrishnan, výkonný viceprezident a technický ředitel společnosti Eaton

V souvislosti s rychlým rozšiřováním Evropského inovačního centra se společnost Eaton rozhodla v Roztokách investovat do nové moderní budovy, která se bude nacházet hned vedle stávajících prostor, které inovační centrum sdílí společně s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Zahájení výstavby nového centra proběhlo letos v červenci, budova bude dostavěna ke konci roku 2014 a zaměstnanci se do ní přesunou na začátku roku 2015. Vzhledem k využití řady moderních technologií bude nová budova vysoce energeticky úsporná a udržitelná a zároveň v ní budou umístěny i nejmodernější laboratoře spolu s předváděcí místností, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout široké spektrum řešení v oblasti správy napájení.

Eaton v rámci inovačního centra bude také pokračovat ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a rovněž i nadále podporovat formou stipendií studenty elektrotechnické fakulty ČVUT.

Svobodová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.