Rozvoj VTP je příležitostí pro posílení daňových příjmů města

V polovině měsíce ledna 2012 oznámila americká společnost Eaton Corporation ve spolupráci s agenturou CzechInvest a ČVUT otevření nejnovějšího světového vývojového centra v Roztokách, v areálu VTP. V průběhu prvního roku od otevření plánuje Eaton zaměstnat 50 vysoce kvalifikovaných inženýrů s tím, že celkový počet zaměstnanců má v dalších 5 letech dosáhnout počtu 300 (volně přeloženo z www.eaton.com/Ea-ton/OurCompany/NewsEvents).

K této zprávě lze samozřejmě přistupovat různě. Buď to vyhodnotit jako další zátěž pro městskou infrastrukturu (služby, komunikace, školská zařízení) a životní prostředí (kvality „vilového městečka“, poklidná atmosféra), nebo jako příležitost přilákat do města nové právnické osoby, které svými daňovými odvody posílí příjmy města, stejně tak další obyvatele, kteří budou svým sociálním a příjmovým postavením pro městskou pokladnu spíš přispěvatelem než uživatelem.

Já jsem osobně zastáncem druhé varianty, leč má to to několik háčků, z nichž za nejzásadnější považuji nedostatek dostupného bydlení. Ačkoliv je v současné době ve výstavbě areál Na Panenské II, lze oprávněně předpokládat, že většina pozemků a bytových jednotek je již rozprodána. Ostatní rozvojové plochy města jsou pod stavební uzávěrou. Ta určitě měla své opodstatnění v určitém období, kdy pochybení vedení města v jednání s developery byla později vodou na mlýn sdružení DOST, jež s tématem stavební uzávěry vyhrálo předposlední komunální volby. Nicméně současná situace, kdy někteří developeři, tehdy oblíbenější než druzí, dostali přednost před ostatními vlastníky pozemků ve stavební uzávěře, také není přijatelná. Toto do jisté míry deformování volné soutěže způsobilo, že nabídka možnosti k bydlení či k výstavbě rodinných domů je zúžena a cena volných stavebních pozemků, pokud jsou nějaké mimo stavební uzávěru, snadno dosahuje 3násobku tržní hodnoty před 5 lety. Dalším z viditelných „výsledků“ dogmatického uplatňování stavební uzávěry je rumiště v okolí Maxmiliánky. Proto v roce letošním a dvou letech následujících stojí před vedením města a zastupitelstvem nejenom nelehký úkol tvorby nového územního plánu, ale i úkol otevření volné soutěže mezi developery tak, aby se nabídka bydlení v Roztokách rozšířila, tudíž klesly ceny pozemků a bytů a následně se staly dostupnými pro nové obyvatele města. Dávám přednost otevřené a férové soutěži, bez stranění jednomu nebo druhému developerovi, nicméně se závazkem, aby se stavebník určitým způsobem podílel na posílení infrastruktury města. Je nej-vyšší čas s tím začít.

Mgr. Tomáš Pařízek
radní města za ODS

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.