Školky nejsou odkladiště na hlídání dětí!

Protože přišlo více příspěvků na téma mateřské školky, byli jsme nuceni je zkrátit a z každého vybrat to podstatné či zajímavé. A to plně v souladu s pravidlem přijímání příspěvků do Odrazu, které je na webových stránkách města. Zájem o věci veřejné nás těší, ale zároveň Odraz není nafukovací a nevejdou se do každého čísla všechny příspěvky v původním rozsahu.

Velký ohlas vyvolal článek Tomáše Šalamona v minulém čísle o mateřských školkách. Přinášíme úryvky a argumenty z mnoha příspěvků. Markéta Bernátová kritizuje předpoklad, z něhož Šalamon vychází, totiž, že školky poskytují produkt hlídání dětí. „Z jakékoliv příručky dětské psychologie se dozvíme, že tři roky jsou hranicí, od které dítě potřebuje kolektiv vrstevníků. Bez něj jeho sociální vývoj nemůže dobře probíhat. Školka tudíž není pomůckou zaměstnaných matek, aby mohly jít do práce, ale potřeba dětí pro jejich správný vývoj. Nedopřejeme-li dětem bohatý sociální vývoj, může se stát, že z nich vyrostou jedinci, kteří se snaží svět napasovat na zjednodušené ekonomické poučky,“ argumentuje Bernátová.

Stanislav Boloňský v textu nazvaném Pan Šalamon „trochu“ přestřelil nejprve připomíná, že sice respektuje, jak Tomáš Šalamon ve svých článcích často trochu provokuje a pracuje s nadsázkou, i když s ním nesouzní. „Tentokrát to však přehnal. Myslím, že jen opravdu velmi zpozdilí rodiče si mohou myslet, že mateřská školka je jen jakési odkladiště pro hlídání dětí. Dokonce i soukromé organizace, které se touto činností zabývají a nazývají se jako Hlídání dětí XZ, by se mohly cítit názorem T. Šalamona velmi dotčeny, protože to hlídání v názvu mají hlavně proto, aby nemusely splňovat oficiální status mateřské školky podle zákona,“ míní Boloňský. A připomíná známou knížku amerického spisovatele R. Fulghuma s výmluvným názvem Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

Zdeňka Gebeltová mimo jiné vyčítá T. Šalamonovi, že zlehčuje práce učitelek a vychovatelek: „Raději skloňte hlavu před prací, která mnohdy přesahuje své ekonomické ohodnocení.“ Zdena Kulhánková, ředitelka MŠ Havlíčkova, napsala článek za všechny ředitelky a učitelky mateřských škol v Roztokách. Píše, že všechny je Šalamonův článek pobouřil. A dokonce požaduje omluvu pro všechny učitelky mateřských škol.

„Před mnoha lety, kdy vznikaly první mateřské školy, věděla paní Montessori, že děti je potřeba učit hrou od útlého věku. V současných mateřských školách pracuje 99 % odborně vzdělaných, kvalifikovaných pedagogů. Cílem předškolní výchovy je rozvoj osobnosti dítěte, dovedností, schopností a vědomostí,“ připomíná ředitelka Kulhánková.

Petra Zwinzová, kterou též článek „rozhořčil“, míní, že Tomáš Šalamon nemá o předškolním vzdělávání ani ponětí. „Kvalita všech školek v Roztokách je dobrá, byla jsem ve všech z nich a neslyšela jsem, za celých deset let, názor podobný vašemu, pane Šalamone. V kolika z nich jste byl vy?“

Václav Dolejší
předseda redakční rady

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.