Školní okénko

Vážení rodiče,

vítejte u předvánočních informací o dění v naší škole i mimo ni. Věřím, že si i v tomto adventním čase najdete chvilku k malému zastavení a přečtete si tuto naši „bohatou nadílku" zpráv, neboť je hlavně o „našich" dětech, pro které vlastně Vánoce chystáme. Je ale také o tom, co se nám nejvíce podařilo, a to je jednoznačně zájezd do Londýna, který si děti velmi užily. Příspěvek o Anglii je trochu delší, proto je tento můj prosincový úvod kratší, abyste si Londýn a jeho okolí alespoň v duchu s námi v klidu prošli.

Za všechny pedagogy školy Vám tedy přeji krásné vánoční svátky a mnoho pohody a úspěchů po celý nový rok 2012. Hezké předvánoční počtení přeje a na čtenou „za rok" se těší

Věra Zelenková

Preventivní program 23. 11. a 24. 11.

V listopadu (23. 11. a 24. 11.) byl připraven pro žáky další cyklus preventivního programu. Beseda pro páté a šesté třídy - Etiketa do škol aneb pravidla chování ve škole a na veřejnosti - má za cíl zlepšit chování a komunikaci k dospělým. Pro sedmé a osmé třídy beseda na téma Jednat s lidmi - to je umění má za cíl přiblížit žákům tyto důležité aspekty: první dojem, rozdíl myšlení muže a ženy, image osobní a profesionální, jak se chovat k osobám společensky významnějším a jak se naučit sebeovládání. Naši studenti devátého ročníku si pobesedo-vali na téma - Krása a vztahy - o sdílení, umění naslouchat, komunikaci, lidskosti a osobních vztazích. Myslím si, že témata těchto besed by měla být povinnou výbavou každého slušného člověka.

Michaela Černá, preventistka

Betlémy a Karlštejn

Třídy 3. A a 3.B jely 9. 11. na výlet na Karlštejn a do muzea betlémů. Potom, co jsme se vrátili ke škole pro jednoho ospalce, už všechno běželo podle plánu. Seděli jsme ve vyhřátém autobuse, dívali se okny na šedivou krajinu a poslouchali Martinku, která se nás vyptávala na všechno, co o Karlštejnu víme, a přidala spoustu dalších zajímavostí. Na hradě i v muzeu se nám líbilo a zbyl i čas na nezbytné nákupy v podhradí. Na zpáteční cestě nás Martinka přezkoušela ze starých i nově nabytých vědomostí a pochválila nás. Při odchodu z autobusu jsme dostali malý dárek. Přestože nám počasí moc nepřálo, výlet se vydařil. Mimochodem, Martinka není naše paní učitelka, ale majitelka agentury, která pro nás tyhle báječné výlety pořádá.

J. Srpová

Výlet za kocourem Mikešem a Josefem Ladou - 3.C a 4.B

V září jsme se seznámili s autorem dětských knížek a ilustrací Josefem Ladou. Četli jsme pohádky O kmotře lišce, O kocourovi Mikešovi a další. Vydali jsem se proto do Hrusic. Prošli jsem se vesnicí, prohlédli si muzeum a dozvěděli se hodně nových věcí. V malém obchůdku jsme si mohli nakoupit pohledy a oma-lovánky s obrázky Josefa Lady. Ve škole jsme se o výtvarné výchově pokoušeli malovat jako pan Lada. I naše obrázky vypadají velmi pěkně.

Monika Bromovská a Valerie Čermáková

Juráček to zařídí

ZŠ Roztoky i v roce 2011/2012 bojuje zatím se střídavými úspěchy ve Školní sportovní lize Praha - západ. 20.října se zúčastnila turnaje ve stolním tenisu (dříve ping-pong) pořádané na ZŠ v Rudné, 14. listopadu turnaje ve florbale pořádaném ve sportovním areálu HAMR v Braníku a 6. a 8. 12. turnaje v basketbale v Jesenici. Děvčata i chlapci se řídili radou barona Coubertina - „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se", a tak končili i přes velkou snahu spíše na „konci peletonu". Přesto bych do protikladu postavil příklad žáka Tomáše Juráčka z 9.A, který na závodě v přespolním běhu, pořádaném ZŠ v Jílovém 27. září, skončil z 66 žáků na skvělém druhém místě. 24. října pak s přehledem vyhrál i závod - Běh 28. října - pořádaný ZŠ Roztoky tradičně na ulici Jana Palacha. Naproti tomu jedna žákyně trénující již řadu let stolní tenis odmítla za školu nastoupit pro údajnou únavu a přesycení hrou., i když jí kynula perspektiva nejít do školy! To za našich mladých let nebývalo.

PaedDr. Jiří Vašák, učitel TV

Zlatá vidlička 2011

Mlhavé listopadové úterý patnáctého bylo pro 5 žáků z 8. a 9. ročníku ryze soutěžní. 2. ročník dovednostní a znalostní soutěže z oblasti gastronomie, pořádaný Střední školou hotelnictví a gastronomie, probíhal v budově hotelu Crowne Plaza Prague. Žáci soutěžili v 15 disciplínách, které byly nejen zábavné, k pobavení, ale vyzkoušeli a naučili jsme se i novým věcem. Konkurence byla veliká, z 20 škol jsme se sice neumístili v první desítce, ale ostudu naší škole jsme rozhodně neudělali. Školu reprezentovali žáci: O. Novák, M. Dalihod, D. Zahrádková, L. Janák, T. Juráček. Marie Bartulíková

Výroba svíček

Předvánoční čas jsme si ve školní družině zpestřili výletem do svíčkárny v Šes-tajovicích. Děti se seznámily s výrobou svíček. Samy měly možnost si dvě svíčky ozdobit, vylévat voskem skořápky a naplnit sáček solí do koupele. Po svačince se děti proběhly po zahradě a prohlédly si i místní malou zoo. Všem se výlet líbil a všichni si vezli domů krásné dárečky a dobrou náladu.

Školní družina

Výtvarná dílna "Rybička" v 1. A

V úterý 1.11. odpoledne přišli do školy rodiče se svými dětmi - do 1.A. Pod vedením paní Drdové a Vyhnánkové proběhla výroba adventního kalendáře naší třídy (je nás 24) a každý si ušil rybičku na vánoční výstavu ve sboru CČSH v Roztokách. Šili maminky i tatínek. Moc děkujeme za příjemné odpoledne, ani se nám nechtělo domů.

Žáci 1. A

Sázavský klášter - výuka v terénu

Začátkem listopadu vyrazila IV.B a VII.B do Sázavského kláštera. Možná vám přijde zvláštní spojení těchto tříd, ale látka, která se probírá ve vlastivědě ve čtvrtém ročníku a české dějiny - dějepis v sedmém ročníku jsou zčásti shodné, jen se liší rozsahem a hloubkou učiva. Navíc jsme měli velikou výhodu, protože paní učitelka Čermáková děti prováděla celou expozicí, takže výklad byl přesně šitý na míru. Zaměřila se na látku, která se ve škole probírá a zároveň uzpůsobila celý výklad věku dětí ve třídě. Celá exkurze byla pro každý ročník doplněna pracovními listy. Ty zároveň také slouží jako zápis poznámek. Ačkoliv nás cestou potkala nepříjemnost - rozbil se autobus a museli jsme čekat na další, čímž se vše velice protáhlo, tak díky vstřícnosti obou školních kuchyní, jsme se v pohodě vrátili a dostali pozdní oběd. Výjezd si děti užily a na vlastní oči viděly to, o čem se učí.

Dita Blechová

Exkurze devátého ročníku

Devátý ročník není jen završením povinné školní docházky, ale také rokem, kdy je třeba se definitivně rozhodnout, jakému povolání by se žáci chtěli v budoucnu věnovat. Základní škola umožňuje náhled na budoucí povolání z různých perspektiv, například formou exkurzí. Žáci mohou vidět konkrétní povolání prakticky a sami klást otázky, které je opravdu zajímají. Od začátku září navštívili žáci 9. ročníku Únětický pivovar, firmu Seznam.cz a Veletrh škol. Znovuzrození pivovaru v Úněticích je ojedinělým projektem. Technologie výroby piva a podrobná prohlídka zařízení patří do předmětu chemie. Ekonomická stránka věci, vybudování projektu, povolání sládka či dalších zaměstnanců pivovaru zase do předmětu svět práce. Tato exkurze se tedy „vyplatila" hned dvakrát. Firmu Seznam.cz není třeba na našem trhu představovat. Informační technologie jsou velmi žádaným studijním oborem, a tak i tady se žáci dozvěděli množství zajímavých informací. Nešlo jen o představení firmy a nabídky jejích produktů, ale žáci dostali i mnoho cenných rad, jak co nejlépe postupovat při výběru zaměstnání. Chci tímto také velmi poděkovat zaměstnancům obou firem za ochotu a trpělivost, s níž se věnovali žákům naší školy.

Kateřina Čížková

Vážení občané, školní jídelna Žalov bude od 3. 1. 2012 vařit i pro cizí strávníky. Cena za jeden oběd je stanovena na 55 Kč. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ Žalov od 15. 12. 2011 v čase 8.00 - 10.00 hod. Počet strávníků je omezen.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Alena Gabalová
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Alena Gabalová
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.