Školní okénko

Vážení rodiče,

vítejte v novém roce 2014 v našem Školním okénku a dovolte, abych vám nejdříve za všechny pedagogické pracovníky popřála do nového roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě. Naše dnešní příspěvky se samozřejmě ještě vážou k Vánocům, tak se podívejte, jak jsme adventní čas využili a snad i přispěli k tomu, aby se nejen děti zamyslely nad pravým posláním Vánoc a vánočního období. Na čtenou v únoru se těší

Věra Zelenková

Jak děti kupovaly ovečku,...

...a to ne ledajakou - ovečku jako pomoc pro hladovějící děti v Africe. Třída 4. C zdejší základní školy se dohodla na účasti v programu „Skutečný dárek“ organizace Člověk v tísni. Živá ovečka je předána jako start do nového života lidem postiženým hladomorem po katastrofálním suchu v Etiopii. Předvánoční doba je nejlepší čas na poskytnutí pomoci potřebným a děti nadšeně souhlasily, že se vzdají např. jedné tabulky čokolády a podpoří koupi ovečky obnosem 25 Kč. Ovšem po získání více informací o hladovějících dětech ve světě začaly zcela spontánně prohledávat svoje peněženky, pokladničky i kapsy a třída nakonec vybrala finanční obnos, který stačí k zakoupení hned dvou oveček, jedné kozy a ještě čtyřiceti kuřat. Děti ve třídě ukázaly, že chápou situaci, kdy je potřeba pomoci. Měly z možnosti účastnit se projektu opravdu velkou radost a akce třídu ještě více stmelila. A já za to své třídě moc děkuji. Hezký nový rok všem.

Jana Mlynárová, třídní uč.

Předvánoční čas v ŠD

Jako každý rok i letos jsme vyjeli s dětmi do zábavného centra Beckiland v Praze - Zličíně. Děti si užily spoustu atrakcí, legrace a zábavy. Výlet se vydařil a již teď se těšíme s dalšími na repete. Také jsme navštívili ve Středočeském muzeu výstavu Jů a Hele - známé postavičky z TV - a zúčastnili se projekce o čokoládě. Mňam!

Dne 5. 12. za námi do ŠD přišel Mikuláš, čert a anděl. Hodné děti (všechny ©) odměnil sladkostmi a děti na oplátku přednesly básničky a zazpívaly.

Na závěr roku jsme uspořádali, v rámci dne otevřených dveří, vánoční trhy. Děti pilně připravovaly všechny výrobky. Stoly se prohýbaly pod svíčkami, zvonečky, věnci, betlémy a ostatními vánočními ozdobami. Za zvuku koled jsme se rozloučili se starým rokem. Všem rodičům a dětem přejeme úspěšný rok 2014.

Kolektiv ŠD

Andělé mezi námi - literární soutěž

V listopadu byla v Husově sboru vyhlášena literární a výtvarná soutěž na téma „Každý máme svého anděla aneb Andělé mezi námi“. Literární části se zúčastnilo několik tříd - 6. B, 7. B a 8. B. Obrázky byly vystaveny v Husově sboru a zároveň zde 15. 12. odpoledne proběhlo v rámci adventního komponovaného pořadu autorské čtení textů a vyhlášení výsledků literární soutěže, kde byly oceněny nejlepší práce. První místo získal J. Hojač, 2. místo A. Dvořáková a 3. místo K. Jirásek, všichni ze 7. B. Všechny tři povídky byly uveřejněny v prosincovém Odrazu. Všem blahopřeji a přeji mnoho dalších krásných textů.

V. Zelenková

Holiday Card Project

V listopadu se díky impulzu paní Pekové, mamince žačky Ivy ze 4. A, zapojila tato třída do projektu Holiday Card Project. Projekt, kde jeho účastníci posílají pohlednice k Vánocům do nemocnic po celém světě. V minulých letech bylo posláno přes 5000 pohlednic z 50 různých zemí a do projektu se zapojilo přes 1000 lidí. Hlavní myšlenka projektu je jednoduchá - udělejte něco hezkého pro ostatní.

Kdo pohlednice obdrží? Pohlednice směřují nejenom do USA, ale i do jiných zemí. Některé z nich doručí sami účastníci projektu do místních nemocnic, některé doručí nemocniční personál. Pohlednice se neposílají jednotlivým lidem, nýbrž do centra deviantART, kde pohlednice následně rozešlou a rozdělí mezi pacienty.

Celý projekt probíhal v hodině angličtiny, kde tematicky zapadal do výuky - pověděli jsme si o psaní pohledů v angličtině a děti se snažily napsat o sobě nejdůležitější informace. Nakonec děti popřály adresátovi zdraví a nakreslily malý obrázek. Hodně dětí kresli

lo českou vlajku, vězí v nich malí vlastenci :-). Děkuji tímto paní Pekové za výborný nápad, který děti bavil a byl jim dobrým příkladem. Také děkuji paní Pekové za pohlednice a rodičům žáků 4. A za participaci při koupi známek. Byl to dobrý nápad, máme dobrý pocit a určitě to bude radost na konci cesty pohledů, které jsme poslali 28. prosince, a možná se dočkáme i odpovědi. :-)

Petra Zwinzová

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2014/2015

Srdečně zveme rodiče s dětmi na zápis do 1. třídy. Zápis se bude konat od 14 hodin dne 20. ledna v budově školy v Žalově a 21. ledna v budově na Školním náměstí. Náhradní zápisy se konají 16. ledna nebo 3. února 2014. Zápisní list je ke stažení na webových stránkách školy v menu - Rodiče/Formuláře ke stažení.

Těšíme se na vás.

Školní ples

Zveme všechny přátele školy na 3. školní ples, který se bude konat 31. ledna 2014 v tělocvičně ZŠ v Zaorálkově ulici. Vstupenky budou v prodeji v obou školních budovách. Děkujeme předem za příspěvky do tomboly a sponzorské dary.

Více informací najdete na webové stránce školy v lednu 2014.

Vedení ZŠ
Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Školní okénko | Věra Zelenková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.