Solidarita lidi dobré vůle

Vracím se k povodním, které postihly naši zemi a Roztoky začátkem června. Povodně tu vždycky byly, jsou, toho jsme svědky a budou znovu přicházet. Velká voda je přírodní úkaz ve všech světadílech a během všech civilizací. Jeden z nejdramatičtějších vrcholů síly vodního živlu připomíná Bible v příběhu o potopě světa. Nepochybně se v dějinách lidstva udál. Nepřinesl konec lidstva a civilizace, člověk potopu přežil Naopak. Přišel nový počátek a lidstvu se dostalo nové naděje. Člověk si realisticky uvědomil svůj vztah k přírodě, k rodině a společnosti i své postavení ve světě, který je, ať se nám to líbí, nebo ne, podřízen vyššímu řádu. Při vší technické vyspělosti a předvídavosti nedokážeme poručit větru a dešti. Co ale JE v našich možnostech, záleží na tom, zda s těmi, kdo byli vodou postiženi, budeme mít soucit a porozumění. Povodeň postihla domovy, věci, domácí zvířata, dotkla se zdraví lidí a stála dokonce i někde životy. Naštěstí ne v Roztokách. Voda však především zasáhla srdce lidí, narušila pocit bezpečí a domova. Tady právě může pomoci solidarita, soucit a porozumění, dobré slovo, které má sílu teprve, když je provázeno činy. Po 11 letech jsme se opět spojili, Městský úřad v Roztokách, farnost Církve československé husitské, a vyhlásili jsme humanitární sbírku na pomoc zaplaveným. Ty věci, které jste nosili do Husova sboru, byly jak materiální - čistící a hygienické potřeby (Technické služby je odvezly na 2x), tak i finanční - na farním úřadu CČSH jste darovali 38 900 Kč a na náš účet přišlo do pátku 21. června 44 399 Kč. Celkem se vybralo 83 299 Kč a ty byly předány v neděli 23. 6. lesní školce, Českému svazu zahrádkářů v Roztokách a manželům Ptáčkovým.

Vám všem, roztockým občanům, patří mé upřímné poděkování za to, že jste okamžitě po vyhlášení sbírky reagovali, otevřeli svá srdce i peněženky, že jste přišli pomoci jako dobrovolníci sousedům, známým i zcela neznámým lidem. Děkuji rovněž roztockým dobrovolným hasičům za obětavou pomoc. Zaplať Vám to Pán Bůh!

Velká povodeň byla Vámi správně pochopena jako především mravní výzva k solidaritě a konkrétní pomoci. „Kdo rychle dává, dvakrát dává,“ je staré přísloví. To je také ta jediná správná humanitní a humánní odpověď na přírodní živel, jež zaceluje rány v přítomnosti, a zároveň je jedinou nadějí pro budoucí přírodní katastrofy, jež mohou přijít. Děkuji Vám všem, kteří jste tak humánně a humanitně jednali. Kéž trvá a vydrží solidarita mezi lidmi dobré vůle v každé situaci!

Jarmila Kučerová
farářka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Přednášky v Husově sboru | Jarmila Kučerová
Třináct z patnácti... | Vlaďka Drdová
Hovory H v Roztokách | Stanislav Boloňský
K letošní povodni | Jan Beran
Na Řivnáč již posedmé! | Ladislav Kantor

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.