Statečně a transparentně

• Na posledním zastupitelstvu 24. 10. to byla opravdu silná káva. Starosta Jakob předložil velmi sporý a kontroverzní materiál: Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek ve vlastnictví města Roztoky. Zastupitelstvo sice nikdy neodsouhlasilo záměr prodat obecní byty, ale to nevadí. Město potřebuje peníze na dostavbu školy, a tak rada města, koalice TOP09 + ODS + Sakura pracovala na těchto pravidlech již od května. Očekával se tvrdý střet koalice a opozice za účasti veřejnosti.

Jaké ovšem bylo překvapení přítomných zastupitelů a občanů, když se na jednání zastupitelstva nedostavil ani jediný zastupitel za TOP09, ani jediný zastupitel za Sakuru a barvy ODS hájil pouze místostarosta Šefr. Ten podle jednacího řádu musel v 18:15 jednání zastupitelstva odpískat, protože v deseti jsme nebyli usnášeníschopní. Občané i zastupitelé v následné neformální diskuzi vyjádřili své námitky a podivení nad tím, že tak zásadní materiál nikdo z koalice neobhajuje.

Ano, potřebujeme financovat dostavbu školy, ale starosta Jakob v roce 2011 na ZM při projednávání rozpočtového výhledu města Roztoky potvrdil dotaci na dostavbu školy ve výši 60 miliónů Kč. Tak kde ta dotace je? Zkoušel vůbec někdo na radnici vyhledat dotační tituly, kam bychom se mohli s žádostí o dotaci na dostavbu školy přihlásit? Asi ne, protože to pravděpodobně nikdo nemá v popisu práce.

• Na srpnovém zastupitelstvu předložil kontrolní výbor výsledek kontroly stížností za rok 2011. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že v roce 2011 bylo podáno celkem 25 stížností a 3 petice, z nichž 10 stížností bylo vyřízeno až po termínu, jedna stížnost nebyla vyřízena vůbec.

Tyto informace se povinně zveřejňují, je tedy velmi zarážející, že na webu města starostou Jakobem podepsaná Výroční zpráva města Roztoky za rok 2011 o vyřizování stížností uvádí: Ve městě bylo v kalendářním roce 2011 podáno 25 písemných stížností a 3 písemné petice. Všechny žádosti a petice byly v řádném termínu zodpovězeny.

Ona výroční zpráva s nepravdivými údaji je stále na webu města. Možná se ovšem do doby, než Odraz vyjde, text té zprávy změní. Je to opravdu skvělé zjištění pro občany města, stěžujte si, my si s tím poradíme transparentně po svém.

• Jako opoziční zastupitelé jsme na jaře měli problém se získáváním informací. Využili jsme proto zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což je rychlejší, protože požadované informace musíte dostat do 15 dnů. 13. března jsem požádala podle tohoto zákona o poskytnutí platného organizačního řádu MÚ, o náplň práce Odboru správy a rozvoje města a životního prostředí a náplň práce vedoucího tohoto odboru (tehdy pan Abramovič). V termínu jsem obdržela kopii sice platného, ale změněné struktuře MÚ neodpovídajícího organizačního řádu, a odpověď starosty Jakoba, ze které plyne, že si je vědom toho, že je třeba organizační řád přepracovat. A že to bude prvním úkolem nového tajemníka. V té době MÚ neměl tajemníka již 6 měsíců. Zákon o obcích říká, že není-li tajemník, jeho povinnosti vykonává starosta.

Možná to vypadá jako slovíčkaření, ale jestliže MÚ nemá schválený správný organizační řád, nemohou být definované náplně práce a povinnosti odborů, ani vedoucích pracovníků. Nejsou-li náplně práce a povinnosti, není ani zodpovědnost. Bez nadsázky tak máme na radnici nastolen úřednický ráj, což je pravděpodobným vysvětlením chaosu, který tam již delší dobu vládne. Podotýkám, že správný organizační řád dosud neexistuje.

Nyní se konečně dostávám k pointě této suchopárně smutné historky. Dva dny poté, co lhůta pro odpověď dle zákona uplynula, objednal místostarosta Šefr u advokátní kanceláře Holec, Zuska a partneři, cituji: právní služby ve věci posouzení možnosti odpovědi na žádost o informace podle zákona 106/1999 paní Vavřínové. Posouzení se týká možnosti poskytnutí informace týkající se pracovněprávních vztahů a pracovních náplní zaměstnanců. Limit 9 000,- Kč. Netuším, co pánové z AK Holec, Zuska a partneři odpověděli, ale dovolila bych si tipnout, ačkoli nejsem právník. Musíte odpovědět do 15 dnů a požadované informace poskytnout. Koncem dubna přišla faktura s lakonickým obsahem: za právní služby, jednotková cena 7500,- Kč, daň 20%, celkem 9000,- Kč. Z rozpočtu města, tedy z peněz daňových poplatníků byla částka 9000,- Kč zaplacena 3. května.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.