rada

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O čem jednala městská rada v červenci

Rada města se sešla k svému jednání na samém prahu prázdnin, 4. 7. 2012. Nejprve schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na grafika časopisu Odraz. S ohledem na nutné termíny poptávky bude číslo 7/8 mimořádně zajištěno přímou objednávkou konkrétní osobě.

Novela zákona komplikuje dostavbu školy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v červnu

Nejprve ještě ohlédnutí za poslední ze tří květnových rad, která se konala po uzávěrce čísla 30. 5. 2012.

Projekt dostavby školy dostal zelenou

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v květnu

V květnu se sešla RM k svému jednání celkem třikrát, 2. 5., 16. 5. a ještě 30. 5. 2012.

O průběhu jednání prvních dvou schůzí se dočtete v tomto čísle, o posledním květnovém v čísle příštím.

Již před zahájením jednání 2. května bylo jasné, že olbřímí agendu nelze během jednoho večera projednat, a proto byl počet jednacích bodů zredukován o 12 s tím, že se rada sejde mimořádně ještě 16. 5. k jejich doprojednání.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v dubnu

Rada města se sešla na svém řádném jednání 2. dubna 2012, opět s velmi nabitým programem. Dvě dílčí věci musela posléze řešit i následným hlasováním per rollam.

Z důvodů dovolených byly schváleny změny termínů květnového a červnového jednání.

Nová vedoucí odboru vedení města

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v březnu

Městská rada se sešla k svému jednání 7. března nad olbřímí agendou 35 bodů. Vybírám proto jen nejpodstatnější.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v únoru

Rada města se sešla k svému řádnému jednání dne 8. února 2012 nad více než 30 body agendy.

Další krok k dostavbě školy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v lednu

Rada města se sešla k svému prvnímu letošnímu jednání 11. ledna 2012.

Z jeho obsáhlé agendy vyjímám nejpodstatnější.

Úvodem RM schválila v souladu s požadavkem zákona tzv. odpisový plán - postup při odepisování dlouhodobého majetku města, zejména budov, což se zatím neprovádělo.

Ulice Václava Havla

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v listopadu

V listopadu jednala RM v náhradním termínu 14. 11. 2011 (a ještě 30. 11., tedy po uzávěrce čísla).

RM schválila roční odměny ředitelům školských zařízení v Roztokách, a to ze mzdových prostředků poskytovaných státem, nikoliv městem. Také souhlasila s rozdělením nevyužitých peněz rezervy grantových prostředků na podporu neziskových organizací.

Nová pravidla pro poskytování grantů

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah