kanalizace

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O čem jednala městská rada v říjnu

V říjnu se sešla rada (ještě ve starém složení) ke svému jednání dvakrát. Poprvé 8. října, podruhé 29. října 2014.

První schůze se konala krátce před volbami, druhá nedlouho před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva. Zde je zřejmě vhodné vysvětlit, že Rada města setrvává ve funkci až do ustavení nového vedení města, aby byla v tomto překlenovacím období zajištěna správa obce.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Zářijové zastupitelstvo

Ke své poslední schůzi v tomto volebním období se v obstojném počtu sedmnácti sešli zastupitelé 24. září 2014.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, prázdniny jsou v plném proudu, ale i přesto si Vás dovolím informovat o některých, myslím důležitých, záležitostech.

Ředitel základní školy

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

O čem jednala městská rada v březnu

Na svatého Řehoře, kdy „čáp letí přes moře a líný sedlák, který neoře“, se sešla k svému jednání Rada města, aby projednala řadu důležitých věcí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Bez vody není života

Někteří klimatologové říkají, že příští světový konflikt bude o zdroje pitné vody. Není třeba to vidět hned tak černě, ale že bez vody není života, je svatá (dokonce fyzikální) pravda.

Bez dostatečné dodávky kvalitní pitné vody si dnes svůj (středoevropský) život již nedokážeme představit. Některé věci, které považujeme za samozřejmé, jsou však hodny zamyšlení.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Výstavba kanalizace v Roztokách – výzva pro občany

Jednou z dlouho očekávaných investičních akcí roku 2014 je výstavba kanalizace v ulicích Pod Řivnáčem, Wolkerova, Na Valech a v ulici Třebízského. Prozatím je na tento projekt rozpočtováno celkem 12,8 mil. Kč, ale částečně se budou muset podílet i sami občané.

Dočkají se Žalovští pod Řivnáčem kanalizace?

V ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem není kanalizace a její vybudování je místním občanům „slibováno“ dlouhé desítky let. Jsem velmi rád, že radní při schvalování plánu investic do vodohospodářské infrastruktury nakonec jednomyslně podpořili můj návrh, aby hlavní prioritou byla právě tato kanalizace.

Problematika těchto ulic má ovšem několik rovin.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Pár díků se sluší

Předně bych chtěl poděkovat radnici za snahu, kterou projevila při řešení problémů s naší ulicí. Jedná se o ulici Na Valech v Žalově, která nám svým sklonem, prašností a sjízdností neustále komplikuje život. Musím ocenit snahu nového starosty Jana Jakoba, který se tu byl osobně loni na podzim podívat. Kupodivu nezůstalo jen u zdvořilostní návštěvy a následovala i druhá schůzka na radnici s jejími zástupci. A ke konci roku se cesta skutečně začala upravovat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah