odpad

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Oznámení o platbách místních poplatků a označování nádob

Na četné žádosti opakovaně upozorňujeme na splatnost místních poplatků na rok 2016 a sdělujeme informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.

Dne 30. 4. 2016 končí splatnost poplatků za psy na rok 2016.

Poplatek za jednoho psa na rok 2016 je ve výši 200 Kč a 100 Kč na jednoho psa, jehož držitel pobírá důchod.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2016

■ Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 9. 4. a 8. 10. 2016.

■ Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 12. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11. a 26. 11. 2016.

■ Svoz železného šrotu proběhne v termínech:

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Ztracený lyžař aneb Bazar v lese

Současné vrtochy počasí přinášejí zajímavé situace. Zřejmě maska ze sobotního masopustu slavila tak dlouho a intenzivně, až ji uprostřed lesa zastihlo náhlé oteplení. Určitě v šoku, který aspoň částečně způsobil i doznívající alkoholový opar, okamžitě odložila část svého maskování a zapomněla ho v tomto lese. Pracovníci MÚ při své kontrole dne 29. 1.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace o svozu komunálních odpadů (popelnic) 1. 1. 2016

Nový rok je jediným dnem v roce, kdy popeláři nepracují. Náhradní svoz popelnic za pátek 1. 1. 2016 se uskuteční ve čtvrtek 31. 12. 2015. 

Hodně pohody v roce 2016 přeje OSRMŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz bioodpadu z biopopelnic - nová šance pro přihlášení

Na základě jednání Odboru SRMŽP se společností Regios, a. s., je nově možné se přihlásit ke svozu biopopelnic průběžně během celého kalendářního roku. Seznam nově přihlášených zájemců o tuto službu bude vždy koncem měsíce předán svozové firmě a od následujícího měsíce bude nádoba svážena.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nepořádek na stanovištích kontejnerů na separované odpady

Vážení obyvatelé města Roztoky, poslední dobou se v katastru obce rozmáhá nešvar s odkládáním různých odpadů u zvonů na separované odpady. Pracovníci technických služeb vyváží zvony na plasty a papír 2x týdně, na frekventovaných místech pak 3x týdně a kolem zvonů při každém svozu uklízí nepořádek.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Svoz biopopelnic v roce 2015

V roce 2015 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý jednou za 14 dní. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 11. 4. a 10. 10. 2015.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odpady a my všichni v Roztokách

V návaznosti na článek M. Štiftera v Odrazu č.1/2015 „Jak třídíme odpad, sousedé?“ jsem se inspirovala k tomu, abych se s vámi podělila o informace, náměty i podněty související s tak důležitou a přitom možná pro většinu občanů nezajímavou problematikou, jako jsou odpady. Ty každý občan nějakým způsobem (možná až nezdravě konzumním způsobem života) vytváří a současně se jich zbavuje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak třídíme odpad, sousedé?

Ke konci roku 2014 proběhlo, jako v posledních letech každoročně, vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje Krajský úřad Středočeského kraje a na kterém spolupracuje společnost EKO-KOM. Tento ročník byl již 10. a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle velikosti obcí.

V kategorii do 499 obyvatel byla na 3. místě obec Zichovec, na 2. místě Pavlov a na 1. místě Samopše.

V kategorii od 500 do 1999 obyvatel bylo pořadí následující: 3. Kunice, 2. Radim, 1. Davle.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah