ochrana památek

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Stavějme radostně a bez přívlastků? To snad ne!

Těžko odolat a neokomentovat některé články v Odrazu.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nádražní 23: zelená inkvizice

Se zájmem sleduji diskusi historičky Šrejberové (Zelení) a pana Boloňského (Sakura) na stránkách Odrazu na téma projektu Nádražní 23. Pro nezasvěcené jde o komplex bytových domů, jenž mají vzniknout naproti nádraží místo starých skladů a bývalé Wohankovy továrny. Na rozdíl od obou komentátorů se na revitalizaci celého areálu těším. Ruiny na vjezdu do města byly dlouho naší ostudou.

Vůdčí role politiky, nebo práva?

V prosincovém čísle Odrazu zveřejnila paní Jitka Šrejberová článek Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy aneb Náš vztah k urbanizované krajině, kterým vyjádřila svůj důrazný nesouhlas s demolicí starého industriálního areálu v Nádražní ulici.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kulturní dědictví v Roztokách

Město Roztoky oplývá i přes masivní zástavbu posledních dvaceti let a pokračující likvidaci zelených ploch stále ještě bohatým kulturním a přírodním dědictvím. Péče a úcta ke kulturnímu a přírodnímu dědictví společnosti vyjadřuje její vyspělost a kulturnost. Stav tohoto dědictví tak lze vnímat jako lakmusový papírek společnosti, který v sobě odráží nás samotné. Je potenciálem, který nám, pokud o něj budeme dobře pečovat a chránit ho, může přinést vyšší hodnoty a tím i celkový přínos pro náš vlastní život i život ve městě.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Nedbejme opatrnosti?

Při náhodné procházce, kdy jsem si chtěl připomenout svoje dětství, jsem prošel zahradami, které přiléhají k čp. 110 a 125. Pořídil jsem tam také fotodokumentaci a musím konstatovat, že mě současný stav naprosto šokoval. Doporučuji, aby se soudní spoluobčané podívali, jak dnes vypadá stříbro Roztok. Nejen lokalita Maxmiliánky a přilehlého pozemku, kde je vila památkově chráněná a kde bývaly unikátní stavební prvky, ale vily 125 a 110, se snad nejrozsáhlejší mi pozemky v Roztokách, které jsou podle mého názoru, opravdu, ale opravdu hanbou města.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Wohankova továrna - exitus!

Když jsem psal svůj článek Bourat, či obnovovat?, ještě jsem doufal, že se nad ním někdo z odpovědných lidí zamyslí, tak jako se (ač neradi) zamysleli soudruzi v roce 1987, když jsem protestoval proti stavbě malé čistírny odpadních vod pro starý Suchdol v Tichém údolí (viz můj článek v tehdejších Roztockých

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Respekt… hlavně k soukromému vlastnictví

Představte si, že např. po rodičích zdědíte dům. Nemusí být ani nijak extrémně starý, stačí, aby byl trochu netuctový. Pak nějak naštvete souseda a ten Vás udá, ehm pardon, navrhne zápis Vašeho domu do seznamu kulturních památek. Tím před Vás postaví dilema, zda pasivně čekat na kulaté razítko nebo budovu šikovně podpálit. Výsledná tržní hodnota Vaší nemovitosti bude totiž v obou případech srovnatelná.

Bourat, či obnovovat?

Zhruba od 70. let minulého století dochází v evropských státech na západ od Krušných hor ke zvýšenému zájmu o zachování stavebních památek „průmyslové revoluce“. Na záchranu tzv. brownfields jsou vypsány i významné evropské dotační tituly, (aktuálně z nich lze čerpat až 85 % vynaložených nákladů).

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah