komunikace

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Jak to vidím

Po delší úvaze o tom, zda mám, či nemám část plochy v Odraze vyplnit svým názorem a vyjádřením konkrétního zjištění v roztockém terénu, jsem nakonec zvolila variantu „mám“. Chci se veřejně podělit s ostatními spoluobčany, čtenáři tohoto měsíčníku, o některé skutečnosti, které nás obklopují a překvapují v kladném i záporném směru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vážení spoluobčané

vzhledem k zajištění bezpečné průchodnosti a průjezdnosti místních komunikací, a to včetně komunikací pro pěší, tj. chodníků, si vás tímto dovolujeme požádat o pravidelné odstraňování přerůstající zeleně z vašich pozemků. Tato zeleň nebezpečně zasahuje do chodníků a omezuje bezpečný pohyb chodců. V nebezpečí jsou tak hlavně děti a senioři, kteří jsou nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde jsou ohrožováni projíždějícími vozidly. 

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování městské radě

Děkujeme členům městské rady, kteří neschválili naši žádost o proplacení faktury za materiál použitý k upravení veřejného prostranstvím před naším domem po výstavbě kanalizace. Finanční částka je téměř zanedbatelná, ale kde není dobrá vůle a pochopení, nic se nezmůže.

Rodina Maruškova

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

Účty za komunikace

Druhou středu v červnu se rada sešla opět v šestičlenné sestavě (bez Martina Štiftera) a od obvyklého startu v půl páté se prokousávala více než čtyřiceti body až skoro do půl jedenácté.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Investice ve volebním období 2014 - 2018

V minulém volebním období měla v gesci investice a jejich realizaci roztocká ODS. Po zkušenostech, které jsme načerpali, a které jsou snad ve městě vidět, bychom rádi pokračovali v nastaveném trendu. Ještě nikdy Roztoky nezažily tolik opravených chodníků a silnic, ale stále je na čem pracovat, protože dluh z předchozích let je obrovský.

Rekonstrukce ulice a kanalizace – důležité informace o projektech

Na konci března jsme dokončili podstatnou část projektových prací týkajících se plánované obnovy městských komunikací a výstavby kanalizace. Rád bych v této souvislosti roztocké spoluobčany o nastalé situaci informoval.

Zimní stavební ruch v Roztokách

Letošní mírná zima nám částečně umožnila dohnat stavební resty, které jsme v průběhu roku nasbírali zejména díky administrativním průtahům. Kormě ulic Máchova, Plzeňská a Zeyerova se během prosince a ledna podařilo dokončit prakticky všechny plánované rekonstrukce roztockých silnic a chodníků. Za rok 2013 bylo celkem do našich silnic proinvestováno 10,4 mil. Kč.

Kocourkov

Snaha vedení města, zvláště pak místostarosty za ODS Jandíka o budování nových povrchů dosud nezpevněných komunikací ve městě, je chvályhodná. Má to ale jeden háček. Ten nový povrch, který všichni ocení a budou za to body ve volbách, je ve skutečnosti „třešinkou na dortu“ poté, co se vyřeší vše, co pod tím povrchem je. Sítě, přípojky, případně chybějící kanalizace a odvod dešťových vod.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Co se bude stavět v Roztokách v roce 2014?

Přestože do konce letošního roku zbývá ještě pět měsíců, příprava investičních akcí na rok 2014 již intenzivně probíhá. Konkrétní rozhodnutí bude závislé na rozpočtových možnostech města a dohodě politických stran. Přesto si dovolím nastínit aspoň možné varianty, které připravujeme. Definitivně rozhodnuto prozatím není.

Rekonstrukce průtahu městem Roztoky

Rád bych touto formou informoval obyvatele Roztok o stavu projektu rekonstrukce průtahu naším městem. I když byly největší výmoly po zimě opraveny, neodpovídá komunikace podle mého názoru v některých úsecích standardům 21. století.

Syndikovat obsah