projekt

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Proměny Levého Hradce - veřejné slyšení

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na Levém Hradci. Svoji studii představí roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří popíší, jak bude na již vybudovaný plot oddělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav.

Součástí veřejného slyšení bude také přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o archeologickém průzkumu, který úpravám předcházel v červnu letošního roku.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kulturák

V Nádražní ulici se chystá developerský projekt, v jehož rámci má dojít k rekonstrukci budovy bývalého Kvítka. Má být zbourána a znovu postavena. Jeden by mohl spekulovat, zda rozhodnutí investora vložit peníze do takové záležitosti bylo zcela dobrovolné. To je nicméně především jeho problém. Na rozdíl od faktu, že se část radniční koalice chystá vydat 9,5 mil. našich korun, novou budovu se sálem za ně koupit a na útraty města (které mohou být značné a časem nepochybně překonají samotnou pořizovací cenu) tam provozovat zhruba něco, čemu se kdysi říkalo „kulturák“.

Nejdřív se musí točit kolotoč, pak až vybírejme vstupné

Součástí developerského projektu v Nádražní ulici je i budova, ve které by měl být pavilón školky pro 20 dětí a divadélko se zázemím. V některých občanech teď možná vzbudily předchozí věty nadšení a jásot. Já tuto radost nesdílím a v následujícím komentáři se pokusím vysvětlit proč.

Ohlédnutí za projektem Informační centrum pro moderní školu

V listopadu vyvrcholily aktivity projektu Informační centrum pro moderní školu, v rámci kterého probíhaly na základní škole volnočasové programy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností žáků v různých oblastech. V rámci tvůrčího psaní, fotografie a základů novinářské práce se děti učily umění sdělování, vyjadřování pocitů, popisu stavu věcí kolem nás i svého vlastního vnitřního světa.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Evropské projekty na ZŠ Roztoky

Jeden z velkých projektů financovaných z Evropského sociálního fondu - Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání v červnu skončil, ale další - Informační centrum pro moderní školu - pokračuje.

V jarních měsících se mladí autoři seznamovali s různými literárními styly a zpracovali svá první literární dílka.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání

Jak jsme vás již informovali na stránkách ODRAZU, Základní škola Roztoky od března 2010 realizuje projekt Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání, který si klade za cíl navázat na dlouhodobou činnost školy v oblasti poradenství a odborné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytvořením komplexního systému podpory.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Projekty spolufinancované z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Naše škola je velmi úspěšná v získávání dotací z ESF na podporu projektů v operačním program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V současnosti na škole probíhají aktivity tří projektů, které významným způsobem ovlivňují činnost školy v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách, rozšiřují nabídku vzdělávacích a poradenských služeb.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah