hluk

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

S letadly nad hlavou

V uplynulých měsících se na mne obrátilo několik spoluobčanů s dotazem, zda obec nemůže nějak intervenovat na letišti. Přišlo jim - a myslím, že jim je třeba dát za pravdu -, že hlučnost letecké dopravy vzrůstá a že posedět v létě večer venku například v ulici Nad Vinicemi či v Tichém údolí znamená doslova na sebe při rozhovoru křičet.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Letecký provoz nad městem Roztoky

Roztoky jsou dotčeny provozem hlavní dráhy 06/24 (dále také RWY 06/24) mezinárodního letiště Praha Ruzyně.

Název "hlavní" patří RWY 06/24 plným právem. Jedná se o dráhu, na které je realizována většina vzletů a přistání na ruzyňském letišti. V běžných letech, za které se dají považovat například roky 2014 a 2015, je využívána takřka v 96 procentech veškerého provozu na letišti Praha Ruzyně.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slunečno

Nic naplat, vyhráli to. Moderní nesocialistická levice. Left-libs. Sluníčkáři. V roztockém zastupitelstvu mají 16 hlasů ze tří uskupení. Fakticky méně, stranická disciplína nepatří k silným stránkám tohoto politického směru. Každopádně nelze nevidět, že město teď řídí politika Veřejného Blaha. Kdo ji nesdílí, dostane přes pazoury.

Regulace H:uků

Od přijetí vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností na posledním zastupitelstvu jsem napočítal pět článků, které vyjadřují regulaci podporu a nějak se opírají buď přímo do mě, do kolegy místostarosty Huka, do ODS obecně nebo aspoň do našeho volebního hesla, kterým byly „Roztoky bavorského střihu“.

Obecně závazná vyhláška města Roztoky č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo města Roztoky se na svém zasedání dne 27. 5. 2015 usnesením č. 110-6/15 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška")

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vyhláška o nedělním klidu v obci

Snad žádný bod v tomto volebním období nevzbudil tak plamennou diskusi v zastupitelstvu jako snaha o regulaci hlučných činností v neděli a o svátcích. Zejména u kolegů z ODS vyvolal vlnu ostrého nesouhlasu. Především pak mladší ze zastupitelů ODS dštil litanie o omezování svobody jednotlivce a předpovídal hrůzné příběhy o šikaně nebohých občanů ze strany všudypřítomné městské policie. Zapomněl jaksi, že svoboda jednotlivce není nekonečná a končí přesně tam, kde začíná svoboda a právo druhého. Jedním z nich je i právo na klid.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Město má novou vyhlášku o ochraně nočního klidu

Významným počinem květnového zastupitelstva se bezpochyby stalo schválení obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Přijatá obecní norma vzbudí jistě debaty, namnoze vášnivé. Zastánci bezuzdné svobody (hlavně pro ně samé...) už začali šturmovat na poplach.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dnešnímu Odrazu i dění ve městě dominují dvě témata komunální a jedno nadčasové.

Výročí Mistra Jana Husa

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Město bavorského střihu v praxi

Stále ještě mě překvapuje, že ostřejší diskuse zastupitelstva dost často vzejdou tam, kde by je málokdo očekával. Takovouto diskusi vyvolal návrh „Obecně závazné vyhlášky města Roztoky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“. Byť pro její schválení hlasovalo 13 z 18 přítomných zastupitelů, proběhla nejprve živá, místy trochu pitoreskní diskuse. Nepřísluší mi hodnotit názory a projevy kolegů zastupitelů, ale ráda bych se podělila o praxí prověřenou zkušenost.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah