kvítko

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Divadélku Kvítko bude čtyřicet

Dne 9. října 2016 Divadélko Kvítko zahajuje svou 40. divadelní sezonu. Přesně v květnu 1977 byl čtyřmi roztockými nadšenci M. Pejřilem, J. Zoubkem, I. Zoubkovou a Z. Záhořem založen divadelní soubor Kvítko, jenž chtěl navázat na divadelní tradice Sokolského divadla, které ukončilo svou činnost v roce 1952. Postupně se přidávali další a další nadšenci a divadlo pro děti se hrálo v Roztokách a okolí, na přehlídkách okresních, krajských i celostátních.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Oprava a omluva

v minulém dvojčísle 7/8 si zařádil šotek a přelstil i jazykovou korektorku s redaktorem dohromady.

V mém článku Roztoky před 30 lety aneb Takoví jsme byli... jsem psal mimo jiné o Miloslavu Pejřilovi, „duši“ loutkového divadélka Kvítko, a v jednom případě jsem ho chybným kliknutím překřtil na Miroslava, za což se čtenářům a zejména rodině Pejřilově omlouvám.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Diktovaná zábava

Je příznačné, že si místostarosta Novotný (SAKURA) v minulém Odraze bere do pera slova Jiřího Paroubka, který používal označení „pickwickovský kapitalismus“. Kolegu Novotného musím ale zklamat, protože preference ODS začínají pomalu růst, takže se liberální a libertariánské politiky v České republice ani v Roztokách nezbaví.

Jak šel čas v roce 2014

29. 1.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny územního plánu v lokalitě Panenská II s cílem upřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb, nezbytných komunikačních propojení a rozsah veřejné zeleně v tomto území

5. 2.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Jak jsme vysazovali zeleň na školní zahradě

Poslední víkend před začátkem školního roku byl, co se týká počasí, velmi proměnlivý, ale přesto se dvoudenní festival Zasaď strom, ať máš kyslík na hraní a zpívání konal na zahradě ZŠ.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Aktuality z Kvítka

Divadélko Kvítko má sice spolu s dětmi prázdniny, přesto vás ale chceme již nyní pozvat na dvoudenní minifestival:

Zasaď strom, ať máš kyslík na hraní a zpívání

Jde o festival pro rodiče s dětmi a bude probíhat ve dnech 30. 8.-31. 8., tedy poslední srpnový víkend.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kvítkovné

Není to tak dlouho, co své brány (prozatím) zavřelo divadélko Kvítko, dlouholetá opora roztockého kulturního prostředí. Nemám v úmyslu zpochybňovat přínos této instituce, jež zajisté odvedla ohromný kus práce. Jednu poznámku si ale nemohu odpustit: Kvítko působilo v nevyhovujících prostorách, které bylo nutné permanentně vytápět. Kromě „běžných“ grantů na představení přispívalo město k pokrytí enormních nákladů na topení ještě speciální dotací: „kvítkovným“.

Kvítko se loučilo... ale nekončí

Neděle 23. září 2012 se zapsala do historie loutkařského spolku Kvítko. Poslední představení. Trochu smutku, trochu smíchu. Poslední představení v prostorách, které na nás dýchaly svým osobitým kouzlem, svou historií, která byla vidět i na vlhkých zdech... Toto vše Kvítku dávalo zvláštní atmosféru. Éra divadélka pro děti v Nádražní ulici končí. Zde je na místě poděkovat panu Petru Pohlovi, který po dlouhá léta poskytoval Kvítku nezištně prostory, které všem přirostly k srdci, a tím podporoval kulturní život našeho města. Na to by se nemělo zapomínat.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Král je mrtev, ať žije král aneb malé loučení s divadélkem Kvítko

V neděli 23. září 2012 proběhlo v divadélku Kvítko od 15:00 představení pro děti. Poté od 17:00 bylo divadélko otevřeno všem bývalým i současným členům spolku, přátelům loutkového divadla, sympatizantům divadélka nebo prostě jen těm, co šli okolo a měli chuť nahlédnout. Čím se toto nedělní odpoledne lišilo od jiných?

Kvůli probíhajícím stavebním pracím nebude možné v letošním roce prostory divadélka využívat. Proto jsme se v neděli sešli, abychom se, alespoň symbolicky, rozloučili a zavzpomínali, co vše nás v nich potkalo.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah