solníky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Pět hodin nestačilo

Zastupitelé stihli během pěti hodin projednat pouhou polovinu navržených bodů. Ostatním se budou věnovat na mimořádném jednání 5. října. Dlouhé diskuse vyvolalo schvalování regulačních plánů a plánovaná výstavba nové základní školy v areálu bývalého Barumu v Žalově. Závažnost projednávaných bodů potvrdila asi desítka občanů, která si přišla diskusi poslechnout. Někteří z přítomných se do diskuse také zapojili.

Výstavba na Dubečnici má pravidla

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Regulační plány

Práce na regulačních plánech nám opět trochu pokročily a je načase, abyste se do procesu jejich tvorby zapojili i vy, roztočtí občané.

ROZTOKY HORNÍ ŽALOV

ZÁSTAVBA ÚZEMÍ PŘI ULICI ZA CIHELNOU - OVĚŘOVACÍ STUDIE

INGARCHjI.FALTEJSEK ATELIER4 S.R.O. - 11/2015

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Osudový okamžik Roztok (před 15 lety)

Nové sídliště na Dubečnici, ale i dostavba Solník jsou stále předmětem vášnivých debat, které po rozsudku správního soudu, jenž pod sankcí zrušení stavební uzávěry uložil městu urychleně přijmout regulační plán pro Dubečnici, bezpochyby jen tak neskončí.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

K územnímu plánu

Zaprvé to svědčí o tom, že celé zastupitelstvo si je plně vědomo, co způsobilo před více než dvaceti lety až nepochopitelné "rozmáchnutí se" tehdejšího zastupitelstva k tak mohutnému záboru zemědělské půdy v lokalitách Solníky, Na Panenské a Dubečnice. Jistě nelze upřít tehdejšímu vedení města ušlechtilé úmysly ve prospěch mladých roztockých spoluobčanů pro uspokojení jejich potřeb bydlení. Zastupitelé tímto snad vnímají i potíže, které tehdejší rozhodnutí přineslo, přináší a ještě bude přinášet.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Informace z jednání zastupitelstva a rady města

O vilách rozhodne zastupitelstvo až v květnu

Velmi dlouhé jednání rady města muselo být 15. dubna rozděleno na dvě části. V té první, dopolední, odsouhlasila rada spoluúčast města na třech dotacích, o které bude usilovat z fondů Středočeského kraje.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Připomínka

Mám připomínku ke článku Víta Calty a Michala Přikryla o autobusu do Solník. Pánové navrhují jednu z možností cesty autobusu, a sice ulicí Jana Palacha. Jaksi neberou v úvahu, že ulicí prochází Školní náměstí. Ulice je sama o sobě dosti frekventovaná a každý, kdo vidí malé školáky, jak vyhlíží auta jedoucí oběma směry ulicí, jak posuzují, jestli mohou ulici přejít a dostat se do školy, by se takovým návrhem nezabýval. Nechci být jízlivá, ale některé ulice v Roztokách jsou stejně vzdálené od autobusové zastávky jako Obránců míru u Solník.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Autobus na Solníky?

V minulém čísle Stanislav Čáslavka napsal, že je proti zavedení autobusu na Solníky Jak to vlastně s autobusem na Solníky je? První, kdo tuto myšlenku zvedl, byla ODS ve svém volebním programu v roce 2006.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Malá polemika o autobusu a jiném

Tak vážení, není to tak dlouho, když mi jeden známý řekl, představ si, že snad brzy bude jezdit autobus na Solníky, a nezávisle jsem to četl v nějakých novinách, abych Vám pravdu řekl, tak mě ten známý dostal a ty noviny taky.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah