Odraz 11/2013

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O čem jednala rada města v říjnu

Městská rada se sešla k svému jednání ve středu 9. 10. 2013, a to již v novém složení včetně nově zvoleného radního pana Michala Černého, s hostem V. Caltou (předsedou kontrolního výboru) ale bez nemocné paní M. Šlancarové.

O peníze jde „až v prvé řadě“

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Adventní koncert v Husově sboru.

Církev československá husitská v Roztokách zve roztockou veřejnost v neděli 1. prosince od 15 hod. do Husova sboru na adventní koncert. Program: W A. Mozart - Divertimento F dur, G. Bizet - Dětské hry, J. Haydn - Divertimento-B dur, D. Milhaud - Krb krále René, F. X. Thuri

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poděkování

za úspěšný benefiční koncert patří naše poděkování, kromě umělců uvedených v článku pana profesora Kučery a diváků, kteří přispěli zaplacením vstupného:

• Heleně Chvojkové za instalaci expozice výtvarných děl

• paní Lucii Kubišové za zlevněnou dodávku květin

• panu Ing. Kamilu Šromovi za zapůjčení a přípravu koncertního křídla

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Den boje za svobodu a demokracii

...tedy 17. listopad. Asi žádný v Čechách platný státní svátek nevzbudí ve společnosti tolik polemik, názorů, kritik nebo dohadů. Někdo o něm hovoří s hrdostí, jiný s rezignací a další možná až s nenávistí či pohrdáním. Téměř každý má na tento den zkrátka názor, a může v něm vidět jinou dobu, lidi a jejich činy (či přečiny).

V čem tedy tkví vzletná slova: boj, svoboda, demokracie?

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Podzimní vzdělávání a poradenství v Lexiku

V projektu pro dospělé Mediální komunikace jako odborná kompetence máme nyní spuštěny již tři ze čtyř programů z oblasti tisku, rozhlasu, televize a nových médií. Na první prezenční dny k nám přijeli zájemci nejen z blízkého okolí, ale z celého Středočeského kraje. V kurzech jsou zástupci měst a obcí, muzeí, galerií, sociálních oblastí i mnoha dalších oborů, kterým studium pomůže při psaní, mluveném slovu na kameru či mikrofon, propagaci jejich práce a komunikaci s médii.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Komunikace úřadu s občany

Městský úřad má stejně jako obyvatelé našeho města zájem o to, aby bylo v Roztokách všechno v pořádku, abychom měli město pokud možno pěkné, čisté a bezpečné.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šikana pana T. Š. v Roztokách

Možná někteří z vás zaznamenali v minulém Odrazu krátkou noticku, že zářijové zastupitelstvo občanovi T. Š. zamítlo udělit věcné břemeno na vodovodní šachtu, kterou potřebuje k projektu svého domu. Kdo to může být ten tajemný pan T. Š. a čím tak zásadním se provinil!? Pro někoho může být článek o nějaké vodovodní šachtě naprosto nezajímavou, nudnou a marginální věcí - možná pro většinu čtenářů. Jenomže v tomto článku nejde vůbec o žádnou šachtu, ale o poměrně zásadní věc - chování některých roztockých zastupitelů, které hraničí s politickou a úřední šikanou.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dovolím si stručně a snad i s určitým nadhledem okomentovat výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Velká volební účast v Roztokách

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Sbor Local Vocal na festivalu sborů ve francouzském Joigny

Sbor Local Vocal vznikl v roce 2006 z iniciativy několika členů sdružení Roztoč. Od podzimu 2011 vede sbor Martin Šmíd, absolvent oboru skladba na Pražské konzervatoři a v současné době titulární varhaník při chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě v Praze, kde sbor několikrát zpíval při mši, a tuto spolupráci plánuje i v budoucnu. Hlavním repertoárem sboru je duchovní hudba středověku a renesance s přesahem do barokního období.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kocourkov

Snaha vedení města, zvláště pak místostarosty za ODS Jandíka o budování nových povrchů dosud nezpevněných komunikací ve městě, je chvályhodná. Má to ale jeden háček. Ten nový povrch, který všichni ocení a budou za to body ve volbách, je ve skutečnosti „třešinkou na dortu“ poté, co se vyřeší vše, co pod tím povrchem je. Sítě, přípojky, případně chybějící kanalizace a odvod dešťových vod.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah