technické služby

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Úklid, opravy, dlažba, zeleň... Technické služby se nenudí

Děkuji pánům z Technických služeb za solidní výkony během zimy, při čištění náletů vedle levohradeckého hřbitova i při nelehké údržbě našich ulic a silnic, za ochotnou spolupráci se spolky pořádajícími všemožné podniky i při zajišťování akcí městských. Díky jim i za zametání a uklízení míst, kde jsou v obci privátní ploty či vrata, pravda malebně porostlé břečťanem i jinými popínavkami, ale listí a další humus pod nimi čeká jen a jen na naše technické služby.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Vánoční strom - poděkování

Technickým službám města Roztoky (jmenovitě panu Sládkovi) za instalaci stromu, zajištění mobiliáře a užitečné rady...

Odboru životního prostředí MÚ - za výběr stromu, MŠ Havlíčkova - za výrobu ozdob, Sboru dobrovolných hasičů Roztoky za spolupráci. Hotelu Academic za poskytnutí potřebného zázemí.

Farářce paní Kučerové a starostovi Jakobovi za jejich promluvu.

Organizačnímu týmu v čele s Michalem Špačkem.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Technické služby se v létě nezastavily

I v tomto čísle Odrazu rád poděkuji Technickým službám za to, že v letních měsících „kmitají“ a že to je (věřím) na obci vidět. Trávu z května a června dohnaly a předehnaly, v červenci zase jejich pracovníci nestačili zalévat. TS vybudovaly kousek chodníku u nádraží (jakkoli by si oranice, která je místo asfaltu na chodníku v Nádražní, zasloužila vylepšit zásadněji, vítejme zatím aspoň tenhle malý krok). Rád tlumočím spokojenost občanů Běliny s rychlým úklidem a prořezávkou křovin.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Technické služby vyčistily břehy Vltavy

I tentokrát musím poděkovat za podnět jedné ze spoluobčanek. Roztocké břehy na obě strany od přívozu se (i) díky její kritice proměnily za poslední měsíc výrazně k lepšímu. Část náletových křovin a uschlých stromů pokáceli pracovníci povodí při plánované údržbě, významný kus práce ale odvedly zejména naše Technické služby. Pytlů s naplavenou „nezdobou“ odvezli pracovníci TS nespočítaně.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Technické služby jsou plně vytíženy

Rád poděkuji našim Technickým službám za bleskovou opravu lávky přes Únětický potok v Bělině, v lokalitě u dětského hřiště.

Od podnětu jedné ze spoluobčanek (za něj také díky) neuplynulo ani deset dní a lávka přes potok, dosud bědná a polorozpadlá, byla bytelně opravena.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Plán ODS: Roztoky bavorského střihu

Jestli současné vedení něco nestihlo nebo nedokázalo změnit, tak je to systém fungování roztockých technických služeb. Jsme si toho vědomi, a proto jsme o fungování našich služeb v rámci našeho místního sdružení ODS obsáhle několikrát diskutovali.

Syndikovat obsah