granty

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

S letadly nad hlavou… a prachama pro kámoše

Reakci na svůj článek z minulého Odrazu o roztockém pašaliku jsem čekal. Ovšem, že přijde ještě před uzávěrkou časopisu a bude mít podobu mého vykopnutí z kontrolního výboru, mě – přiznávám – překvapilo. Na druhou stranu se tím naplno potvrdila moje slova o poměrech poněkud orientálních, jež v roztocké samosprávě panují. Místní satrapa rozdal notičky a já vyfičel jak cukrář. Jen s konstrukcí oficiálních důvodů mého odvolání bych doporučoval dát si příště víc práce. Ty použité nezněly přesvědčivě snad ani svému strůjci.

Městská rada souhlasila s navrženými granty pro sport a kulturu

Roztoky žijí sportem a kulturou celoročně a městská kasa k tomu přispívá svým neopominutelným dílem. Nejinak tomu bude i ve druhém pololetí letošního roku.

Na konci června zasedly dvě komise vedené Tomáši Novotnými, takto komise sportovní a komise kulturní. Probraly se bezmála půlmilionovými požadavky na podporu ušlechtilých spolkových počinů na poli kultury a sportu, jakož i podniky, které plánují odvážní jednotlivci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Na kulturu a sport půjde letos 1 600 000 Kč

Zastupitelstvo města přidělilo již v loni v prosinci na podporu chvályhodných spolkových, sportovních, církevních i kulturních aktivit částku o sto tisíc korun vyšší než v roce předchozím.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Financování roztocké kultury – čas na změnu

Od doby, kdy se na stránkách roztockých médií naposledy přetřásaly městské kulturní dotace, už dost času uběhlo. Zúčastnil jsem se 100% jednání kulturní komise konaných ve volebním období, které se právě chýlí ke konci, jakožto její člen, takže je na místě skládat účty.

V zájmu daňového poplatníka

Na Nový rok jsem si dal předsevzetí shodit pár kilo a nenapsat alespoň půl roku nic ke grantům a dotacím. Jak má ale člověk dodržovat novoroční předsevzetí, když jeho celkem nevinný článeček o nové směrnici vyvolá zběsilou kulometnou palbu ze všech stran?

Zas ty granty!

Článek pana Šalamona z minulého čísla Odrazu mě nutí znovu se zapojit do debaty o grantech a dotacích, protože některá tvrzení autora je třeba uvést na pravou míru.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Šalamone, kluku ušatá, zamysli se!

V minulém vydání měsíčníku Odraz zveřejnil člen kulturní komise za ODS článek, na který bych rád reagoval. Jsem zastupitel za Stranu zelených v Roztokách, kde se podílím na tvorbě a schvalování rozpočtu města. Velmi se mne dotýká prohlášení pana Ing. Šalamona, když doslova říká „. dosavadní praxe, kdy celý proces grantu či dotace skončil jeho přidělením a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s penězi následně hospodařilo..“. Je to velká lež.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Reakce na článek p. Šalamona Konečně nějaká pravidla

Na základě opakovaných tematických článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta v uvedeném článku se nezakládají zcela na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech žadatelů včetně finančního požadavku předá kulturní komisi. Kulturní komise navrhne a určí žadatele o grant a žadatele o dotaci.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Píše polopravdy. Pořád dokola...

Domníval jsem se, že přijetím nových pravidel pro přidělování grantů a dotací ustane i šíření nesmyslů a polopravd z pera ing. Šalamona.

Nestalo se tak, žel. Naopak - míra nepravd, kterou předkládá čtenářům v lednovém vydání Odrazu, je tak vysoká, že nemohu mlčeti.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Konečně nějaká pravidla!

Pan Kantor se ve svém článku z minulého Odrazu – mimo jiné – pozastavuje nad otázkou, podle jaké metodiky rozděluje kulturní komise „své“ granty a dotace. Inu, podle žádné, poznamenal bych k tomu ještě před pár týdny. Slovo „metodika“ je v roztocké kulturní komisi za vulgarismus. Ledy se ale přece jen trošičku pohnuly a před nedávnem byla po několikaměsíční diskusi přijata vyhláška, která upravuje pravidla pro poskytování kulturních grantů a dotací.

Syndikovat obsah