odpady

warning: Creating default object from empty value in /var/www/roztoky.com/http_www/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Je poskytnutí kompostérů občanům v Roztokách opravdu zbytečné?

V minulém roce jsme uspořádali anketu, jestli obyvatelé Roztok stojí o poskytnutí kompostérů. O výsledcích jsem vás již informoval, jen zopakuji, že výsledek byl 108 pro a 1 proti. Vzhledem k tomu, že předcházení vzniku odpadů je pro naše odpadové hospodářství (i EU) prioritou, vypsal i letos SFŽP dotační titul, který se dotýká omezení vzniku organických odpadů. Jednoduchou a na mnoha místech republiky osvědčenou formou je právě poskytnutí kompostérů pro občany. Stát je na nákup těchto zařízení ochoten poskytnout dotaci 85 procent.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Odpady - platit, či neplatit tržně?

V minulých číslech Odrazu vyšlo několik článků zabývajících se problematikou platby za odpady. Názory se různí. Na jedné straně stojí snaha paušální roční poplatek zrušit zcela a zahrnout ho do platby daně z nemovitosti, na straně druhé idea zavést poplatky v závislosti na množství vyprodukovaného odpadu, tj. v závislosti na velikosti popelnice a četnosti jejího vyvážení.

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Syndikovat obsah